Parochiebode 7 t/m 13 oktober 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen: bij voorkeur via mail:  info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen,

We kennen allemaal de uitdrukking: ‘Vele handen maken licht werk.’  Met andere woorden, als je samen de handen ineen slaat kun je veel doen en gaat het ook sneller. Vele handen maken licht werk, dat zien we ook terug in onze parochie, want:

Wist u dat kinderen van diverse scholen in onze parochie geld inzamelen voor ‘Wereldmissiedag kinderen’ dat dit weekend wordt gevierd?

Wist u dat de eerste voorbereidingen voor de kerstpakkettenactie voor dit jaar alweer worden opgestart?

Wist u dat we een boeiende en indrukwekkende oecumenische bijeenkomst hebben gehad in het kader van de vredesweek in de Protestantse kerk in Tubbergen?

Wist u dat het diaconaal weekend  in het weekend van 16 en 17 november in het teken staat van ‘hart voor boeren’  en dat de LTO en diverse agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan  dit weekend?

Wist u dat er een  soort van ‘Toer de boer’  komt voor de jongeren van Rock Solid en de jeugdkerk en kinderkerk?

Wist u dat de MOV groepen zich alweer gaan voorbereiden op de komende adventsactie?

Wist u dat op zondag 8 december er  ’s avonds in de basiliek in Tubbergen een bijeenkomst plaatsvindt in het kader van wereld lichtjesdag. Een bijeenkomst waarin overleden kinderen zullen worden herdacht?

Wist u dat diverse bezoekgroepen in onze parochie met regelmaat een bezoekje afleggen aan hen die ziek zijn, eenzaam of een dierbare verloren hebben?

Wist u dat op 12 oktober de Ariënsprijs wordt uitgereikt en onze parochie voor vijf diaconale projecten is genomineerd?

Wist u dat de lokale redactieleden van Kompas drukdoende zijn om ook de volgende editie weer te doen slagen?

Wist u dat zondag 6 oktober om 10.30 uur in de viering in de kerk in Albergen de winnaar bekend wordt gemaakt van onze fotowedstrijd: ’Mijn heilige plek’.

Wist u dat u daar allen van harte welkom bent?

Wist u dat de pastores tezamen met de doopwerkgroepen tweemaandelijks jonge ouders voorbereiden op de doop van hun kind?

Wist u dat we samen met een aantal parochianen uit onze parochie gaan onderzoeken of we een diaconale bus kunnen realiseren in onze parochie?

Wist u dat met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, dit is het begin van de advent, het jaar van de eucharistie van start gaat en we tal van activiteiten hiervoor organiseren?

Wist u dat we nog steeds mensen mogen begeleiden die de keuze gemaakt hebben om Rooms Katholiek te willen worden?

Wist u dat er binnenkort een mooie kalender wordt uitgebracht die bestemd is voor jonge gezinnen?

Wist u dat vele mannen  en vrouwen er  wekelijks zorg voor dragen dat de kerkhoven en de pastorietuinen er netjes bij liggen en dat de kerken schoon zijn?

Wist u dat de afstemming voor de bedevaart naar Lourdes in 2020 alweer is begonnen?

Wist u dat dit nog maar een kleine opsomming is uit hetgeen er in onze parochie aan werk wordt verzet.

LITURGIEKALENDER:

Di.  8 okt.        09.00 u.  Schoolviering Wereldmissiedag.

Do. 10 okt.      19.00 u.  Geen viering.

Za.  12 okt.      19.00 u.  Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink. Mariaweekend, Cantare.

Zo. 13 okt.       09.00 u.  Geen viering.

Intenties weekend 12 en 13 oktober:

Jaargedachtenis: Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Gerard Haarhuis, Anna Ten Velde-Maathuis.

Intenties: Annie Huis in ’t Veld, Johan Ter Haar, Marietje Kamphuis-Boerdijk, Jan Kreuwel, Betsie Ophof-Peuver, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink, Harry Boerman, Henk Kroezen.

PAROCHIEKALENDER:  

Collecte weekend 28 en 29 september 2019: plaatsengeld € 112,–,  2e collecte € 93,15.

Overleden: 30-9-2019: Henk Kroezen, de Smidboer 9, 89 jaar.

Koffieochtend:  zondagmorgen 6 oktober koffiedrinken na de H. Mis van 9 uur.

Vieringen t/m 31 oktober 2019:

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u. Viering, kinderkoor, par. werkgroep;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Anders vieren in teken van kleur bekennen:

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van ‘anders vieren’.

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren, diaken B. Huitink.

Jongerenbedevaart naar Lourdes. Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de mei-vakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan. Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart.  In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat de onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan. Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider. Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend,  nadat wij de laatste nacht in Nevers  hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis. Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of  via mail b.huitink@hpancratius.nl Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart  worden.

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes,  deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink.

Themaconcert “Moeder Aarde( reprise):

Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit, in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum..

De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken er deel van uit. Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven…..

De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!!

Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken.

Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek).

Dirigente: Resy Weernink.

Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel;

Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum. De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek.

Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst).

Wij hopen velen van u te ontmoeten.  Da Capo.

Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk: (mantelzorg en werk):

Uitnodiging bijeenkomst dinsdag 8 oktober 2019:

Wil je meer weten over hoe je je mantelzorg- en werktaken kunt combineren en daarnaast ook energiek kan blijven? Of ben je benieuwd naar  de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar je gebruik van kunt maken?

Dan ben je van harte welkom op de bijeenkomst die Stichting  Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert in samenwerking met ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten, en Gretha van der Veer geven je informatie over de combinatie werk en mantelzorg en kunnen je vragen beantwoorden.

Daarnaast ontmoet je andere werkende mantelzorgers en wisselen we ervaringen met elkaar over de combinatie werk en mantelzorg: We bespreken ook oplossingsmogelijkheden op en buiten het werk. Ervaringen delen en tips rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden komen deze avond ook aan bod!  De bijeenkomst vindt plaats op een historische plek, namelijk het voormalige Commanderieterrein in Ootmarsum ligt de sfeervolle Gasterij Oatmössche. Aan de ene kant van de gasterij vind je bierbrouwerij Othmar Bier waar het heerlijke Othmar bier gebrouwen wordt en aan de andere kant ligt het Openluchtmuseum Ootmarsum. Op deze locatie vindt de bijeenkomst plaats. Naast koffie met wat lekkers erbij, volgt er nog een lekker biertje of iets anders.  We hopen je te zien!

Datum:  Dinsdag 8 oktober;

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 te Ootmarsum.

Aanmelden kun je doen bij SWTD tot uiterlijk 30 september bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388.

Edith Harmsen en Nicolet Plegt, mantelzorgconsulenten 

DORPSGEMEENSCHAP:

Activiteiten senioren:

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973. Inmiddels hebben enkele nieuwe leden aangegeven interesse te hebben en willen zich aanmelden. Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail:

secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.

Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl

Programma: Maandag 7 oktober:

Van 14.30 tot 16.30 uur: Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Van 20.00 tot 22.00 uur: Kaartavond met kruisjassen en jokeren bij erve kampboer. De inleg is € 2,50 en dat blijft dit jaar ook zo. Er zijn een paar kleine prijzen te verdelen, maar men kaart voor de gezelligheid en niet voor de prijzen. Iedereen is welkom, er is geen verplichting om elke maandagavond te komen kaarten. Belangstellenden uit de omliggende plaatsen van Geesteren zijn eveneens welkom. Wilt u meer weten, bel dan tel. 0546-631776.

Dinsdag 8 oktober:

Van 9.30 tot 12.00 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 12.00 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg;

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Van 19.00 tot 21.00 uur: Wandelen Fit en Vitaal voor alle inwoners van Geesteren. Hoort, zegt het voort! Vertrek vanaf de Peuverweide, bij het Stevo-terrein aan de Vinckenweg.

Woensdag 9 oktober:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 10.00 tot 16.30 uur: KBO.50 jaar KBO, afdeling Geesteren. Mevrouw Thea Kroeze zal dan optreden. U kunt zich aanmelden bij Lies Geerink of bij één van de andere bestuursleden.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 10 oktober:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/open eettafel in de Aanleg

opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 11 oktober:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335;  e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Stevo-nieuws:

Voor het 1e elftal van STEVO was het vorige weekeinde er één om snel te vergeten.

Op het kunstgrasveld van de Peuverweide was De Bataven uit Gendt met 1-4 veel te sterk. Zondagmiddag reist STEVO naar Nijmegen waar Orion gastheer is. Het duel begint om 14:00 uur.

Programma: 09:00: Stevo 6 – Almelo 3, 09:00 Stevo 9 – RSC 7,

09:30 Stevo 3 – KOSC 2, 10:45 Stevo 5 – MVV ’29 4,

10:45 Stevo 8 – MVV ’29 7, 09:00 -RSC 8 -Stevo 7, 09:00 Saasveldia 3 – Stevo 4, 11:15  DVC ’26 2 – Stevo 2.

KBO. De KBO bestaat 50 jaar. Dit jubileum wordt gevierd op woensdag 9 oktober in Zaal Kottink. Mevrouw Thea Kroese verzorgt het middagprogramma. Na afloop is er een broodmaaltijd. Aanvang: half 3.