Parochiebode 14 t/m 20 oktober 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Donderdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen: bij voorkeur via mail:  info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Mara dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus. Pastor Linh.

LITURGIEKALENDER:

Do. 17 okt.      19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Za. 19 okt.      19.00 u.   Gebedsviering, parochiële werkgroep, samenzang.

Zo. 20 okt.      09.00 u.   Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor.

Intenties weekend 19 en 20 oktober: ouders Masselink-Pegge, ouders Kock-Leus, Johan Leus, ouders Hutten-Lenferink, ouders Paus-Klein Haarhuis, voor een zieke, Elly Hemmer-Droste,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink, Harry Boerman, Henk Kroezen.

PAROCHIEKALENDER: 

Collecte weekend 5 en 6 oktober 2019: plaatsengeld  € 108,20,  2e collecte €  105,75.

Vieringen t/m 31 oktober 2019:

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u. Woord- en communieviering, kinderkoor, parochiële werkgroep.

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie  in het teken van ‘Hart voor boeren’: 

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van  het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk:  Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid:  Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker. Telefoon: 06-20486904.

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet, Werkgroep top 2000.

‘Help, ik ben mantelzorger!’

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: ’ik heb beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel waarmaken?’ ’Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknap?’ ‘Hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf?’

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema’s gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oud‑huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol en mooi.

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en de hulpbehoevende nog ‘brood om van te leven’ is. Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te  ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen.

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar). Kosten: € 7,50

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging Geesteren.

Dames onze ledenavond is  donderdag 24 oktober om 20.00 uur in zaal Kottink. De eigen leden  Annie Lokotte , Femie Rekers, Truus Oude Voshaar en Christina  Blokhuis verzorgen deze avond. Wat het wordt is nog een verrassing,

Nieuwsgierig ,,,, dan moet  u er zeker bij zijn. Wij hopen op een goede opkomst zodat het een mooie avond wordt.

Seniorenbingo:

Woensdag 16 oktober om 14.00 u. bingo voor alle senioren bij Erve Kampboeer.

Activiteiten senioren:

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973. Inmiddels hebben enkele nieuwe leden aangegeven interesse te hebben en willen zich aanmelden. Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973. Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl

HV Stevo  wedstrijdschema:

De competitie van de zaalhandbal 2019-2020 is weer in volle gang. De volgende wedstrijden worden in het weekend van 12 en 13 oktober gespeeld.

Zaterdag 12-10:

19.30 uur DS1 Hacol ‘90 Dames 1- Stevo Dames 1, Vondersweijde – Oldenzaal.

20.45 uur DS4 Hacol ‘90 Dames 2-Stevo Dames 4,

Vondersweijde – Oldenzaal.

Zondag 13-10:

9.00 uur E1  DHV E2 jeugd -Stevo e-E-1 jeugd Sporthal de Reiger – Delden.

11.50 uur Borhave DA 1-Stevo DA1, sporthal ’t Wooldrik, Borne;  12.30 uur Bornerbroek/Zenderen DB1-Stevo DB1, Sporthal IIspa – Almelo.

14.05 uur DS4 Kedingen Dames 2- Stevo Dames 4, Sporthal ’n Dikken,Wierden.

Dinsdag 15-10:

20.30 uur  DMW1  Stevo Recranten Dames1-Cabezota Recreanten

Dames 1, Sporthal De Ransuil, Geesteren.

Alle teams heel veel succes in het nieuwe seizoen.  Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Blijf denk aan ons clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar.  Wij wensen u veel kijkplezier.

 Stevo-nieuws:

Waar vele voetballiefhebbers al weken reikhalzend naar uitkijken gaat zondag weer  gebeuren, de derby tussen STEVO en TVC ’28 staat op de rol.  Even is zondag de stand op de ranglijst niet belangrijk.

Bij deze wedstrijd staat namelijk de eer van het dorp op het spel. TVC ’28, koploper in de 1e klasse lijkt beter in vorm dan STEVO, dat er op gebrand is om de negatieve spiraal van de laatste weken te doorbreken.

Om 14:00 uur begint de clash van het Oosten op de Peuverweide.

Programma:

09:00 – Stevo 7-Saasveldia 6, 10:00 – Stevo 4 -TVC ’28 4,

10:45 – Stevo 2-TVC ’28 2, 14:00- Stevo 1-TVC ’28 1,

09:00 – Saasveldia 4-Stevo 5, 09:00: KOSC 6-Stevo 9,

09:00 – Luctor Et Emergo 6-Stevo 6, 10:00: S.V. Vasse 4-Stevo 8,

11:15 – TVC ’28 3-Stevo 3.