Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

Beste mensen,

Ook al zijn de maanden mei en oktober de Mariamaanden, in deze maand augustus geven wij in onze parochie ook op diverse momenten aandacht aan haar. Afgelopen weekend hebben we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming gevierd. Op 27 en 28 augustus hopen we met een groep pelgrims naar Kevelaer te gaan. En aanstaande zaterdagavond 21 augustus wordt om 20.00 uur door pastoor Pikkemaat de nieuwe Mariakapel in Habrinkhoek gezegend. ( deze staat voor het terras bij Kampkuiper)

Waarom trekken we zo naar Maria?

Zij is een mens zoals wij.

Zij kende ook geluk en ongeluk, vreugde en verdriet, zekerheid en onzekerheid, angst en vertrouwen. En zij bleef in dat alles trouw aan haar geloof en daarin gaat zij ons voor.

Dat geloof hebben we hard nodig in een wereld waarin nog zoveel verdrietige dingen gebeuren en waarin we worden opgeschrikt door geweld en agressie.

In het Magnificat laat Maria horen dat het in Gods wereld er anders toe gaat dan in die van ons: daar zal de ene mens de ander niet meer vernederen en onderdrukken, maar ten dienste staan, daar zal macht niet het laatste woord hebben, maar compassie, daar zal geld en bezit niet het hoogste scoren, maar relatie. Maria gelooft in een wereld waarin het goede, de liefde en barmhartigheid het laatste woord heeft.

Zij gelooft in een God die zich over ons ontfermt en die redt, als mensen zijn Geest in henzelf toelaten.

Als mensen in daden van trouw, ontferming en toewijding er zijn voor elkaar, zoals haar Zoon dat later ons heeft voorgeleefd.

Zij is degene die steeds naar Hem verwijst: “ Kijk maar naar mijn Zoon, Hij wijst de weg naar het leven”.

Zo is zij zelf, in haar leven en sterven, uitgegroeid tot de gelovige bij uitstek. Toevlucht van allen die weten dat ze het niet alleen redden en die zich toewenden naar elkaar en naar God.

Zo is zij haar weg gegaan ten einde toe, de weg van de liefde, de weg van de ontmoeting van mens tot mens, en van de mens met God. En zo heeft God haar weg bevestigd door haar bij zich op te nemen in zijn Grote Liefde, waar wij ook eens mogen zijn.

Dat wij door het geloof van Maria geïnspireerd mogen worden en samen met haar en haar Zoon mogen werken aan een nieuwe wereld en een nieuwe aarde.

Een wereld van liefde en vrede, waarin mensen er voor elkaar zijn. Dat Maria die vanuit de hemel als een goede en bezorgde moeder naar ons kijkt, ons daarin mag bijstaan.

Hartelijke groet,

Christianne Saris, pastoraal werke