Carnaval een uitgelaten feest dat vooraf gaat aan de 40 dagentijd. Vroeger werd deze tijd veel meer beleefd als vastentijd en zo was deze periode dan ook de laatste keer dat mensen feest vierden. Want vanaf Aswoensdag tot Pasen, 7 weken lang werd er gevast of in ieder geval sober geleefd.

Carnaval is nu meer een feest waarin je elkaar kan ontmoeten en waarin de vriendschap en de gemoedelijkheid centraal staat. Het biedt de mogelijkheid om je masker af te doen. Het masker van altijd druk, het masker van de sleur van alle dag.

Met carnaval verkleden wij ons en zetten we een masker op. Soms vraag ik me af of we juist niet buiten de carnavalsperiode een masker dragen, waar onze mening, onze overtuiging en zelfs ons geloof achter wordt verborgen. Want je zelf werkelijk laten zien, zo als bent, is lang niet altijd eenvoudig. Frank en vrij de wereld ingaan, kan juist heel bedreigend zijn. Er zijn altijd wel mensen om ons heen waarbij we een verwachting hoog te houden hebben en om daar aan te voldoen valt lang niet altijd mee.

Mag Carnaval een feest zijn, dat ons mag helpen ons ware gezicht zichtbaar te maken in het leven van alle dag. Zodat het gezicht de spiegel mag zijn van je hart. Immers wij allen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en zijn daarom al mooie en waardevolle mensen; kinderen van God.

Ik wens iedereen mooie carnavalsdagen toe. Maak er met elkaar goede en feestelijke dagen van!

Pastoor Hans Hermens