De voorbereiding op de Eerste Communie voor de kinderen uit groep 4 van Geesteren, Reutum en Fleringen is begonnen. Eén en dertig kinderen bereiden zich op dit moment voor.

Eén van de bijeenkomsten is de tafelavond voor de kinderen met hun ouders. We houden dan de Paasmaaltijd die Jezus met zijn vrienden hield op de laatste avond van zijn leven. De kinderen zitten in een binnenkring aan tafels. De ouders zitten er in de buitenkring omheen.

De kinderen hebben een bordje met een klein sneetje brood, een radijsje, een druif en een matse en een bekertje druivensap voor zich. Na een inleiding en een gebed wordt steeds een vraag gesteld die bij het product hoort dat op het bordje ligt. We gaan dan na met de kinderen wat het antwoord zou kunnen zijn. Nadat het antwoord/de antwoorden gegeven zijn, mogen de kinderen het product opeten.

“Waarom staat er brood op tafel? Waarom at Jezus brood?” De kinderen vertellen dat brood is om te leven. Vervolgens wordt verteld dat Jezus wil dat wij leven en gelukkig zijn en dat hij daarvoor heeft geleefd. En dat hij op die laatste avond het brood deelt met zijn vrienden en zegt dat Hij is als het brood, dat leven geeft en dat Hij vraagt om na zijn dood bij het delen van het brood aan Hem te denken, zodat Hij voor altijd bij hen kan zijn om hen kracht te geven.

Een andere vraag is : “Waarom staan er bittere vruchten op tafel? Er wordt dan verteld dat veel mensen leven in bittere/moeilijke omstandigheden. De kinderen

gaven als voorbeelden: pesten, iemand slaan of schoppen, oorlog, armoede. Dan wordt verteld dat als Jezus mensen zou zien in moeilijke omstandigheden, hij medelijden zou krijgen en zou helpen. En dat  er zolang er nog mensen zijn die lijden, de wereld niet is zoals God het graag ziet. Dat we daar als gelovigen geen genoegen mee nemen en dat we in de vieringen in de kerk bidden om moed en kracht om  een einde te maken aan alle narigheid.

Gelukkig staan er ook zoete vruchten op tafel.  We vertellen dat de zoete vruchten doen denken aan de mooie dingen in het leven. We vroegen de kinderen waarvoor ze konden danken.  “Voor Sinterklaas, voor een verjaardag, voor het eten, voor het huis, voor mijn lieve mamma/pappa, voor het leven dat je gekregen hebt, als er een kindje geboren is” Vervolgens wordt verteld dat de mooie dingen ons doen denken aan een wereld vol vrede, zonder verdriet, een hemel op aarde. Dat is de wereld waar Jezus van droomde en aan werkte.  Er wordt verteld dat we in de vieringen in de kerk God danken voor alle fijne dingen en fijne mensen die er zijn en zelf beloven er alles aan te doen waardoor deze wereld goed kan worden.

De avond wordt besloten met een gebed en het Onze Vader.

Het is altijd een mooie avond waarop we met elkaar stilstaan waar het in ons geloof om te doen is. We wensen de kinderen met hun ouders nog een goede voorbereiding toe en een mooie viering op 14 mei ( Geesteren) en 4 juni ( Reutum en Fleringen).

Pastoraal werker Christianne Saris