Beste parochianen,

Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Je gaat er voor. Het werkt ook aanstekelijk want anderen worden ook enthousiast en blij of raken geïnspireerd. En dat is prachtig om te zien.

Toen ik een aantal jaren geleden de vormelingen vroeg waarvoor of waardoor zij enthousiast konden raken, in vuur en vlam konden staan, zei een van hen: ‘De hele groep 8 is voor FC Twente maar ik ben voor PSV. De jongen straalde, wist alles van de voetballers en de club. Het maakte hem niet uit dat hij de enige was. Hij liep warm voor zijn club uit Brabant. ‘En u’ zei hij nog: ‘u bent toch van Heracles?’  ‘Ja’, zei ik, en dat ben ik nog steeds, ondanks dat ik geen wedstrijd heb kunnen zien dit seizoen.

Warm lopen voor iets, enthousiast zijn, ieder mens heeft dit nodig, omdat het je goed doet. Het geeft  je energie. Het zet krachten in beweging waarvan je niet kon vermoeden dat je die had.

Zo gaat het ook met de leerlingen van Jezus. Met behulp van Gods Geest, durven zij het weer aan. Durven ze weer naar buiten te treden, weg uit de donkere bovenkamer met gesloten luiken. Ze durven ze het leven na de dood van Jezus weer op te pakken. Zijn boodschap uit te dragen over de hele wereld, met hulp van de heilige Geest die hen inzicht, sterkte, wijsheid, eerbied voor God, raad, verstand en toewijding schenkt.

Deze gaven ontvangen ook wij met Pinksteren opdat ook wij hiermee ons geloof handen en voeten blijven geven.

Ik wens u allen een begeesterd Pinksteren toe.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.

Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is
openzetten voor een droom die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries over de aarde waait.

Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa