Van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse week van gebed voor eenheid van christenen plaats. Dit keer in het teken van het gebod dat Jezus ons geeft:  “Heb God lief en de naaste als u zelf”. Meer informatie vindt u op de website : weekvangebed.nl. Laten we komende week met elkaar bidden om eenheid en verbondenheid met elkaar als christelijke kerken, zodat we samen de weg kunnen wijzen naar geloof, hoop en liefde in deze wereld. Het onderstaande gebed van dominee Harold Schorren van de PKN in Rotterdam kunnen we daarvoor bidden:

Aanwezige,
U roept ons
om op weg te gaan
naar een leven in liefde,
om op te staan
en de donkere momenten en de eenzaamheid
achter ons te laten.

U roept ons
tot een nieuw bestaan,
een wereld andersom,
waar mensen elkaar
niet meer ontbreken,
het recht
niet langer met voeten getreden wordt,
maar waar liefde, vrede en eenheid
de hartslag zijn.

Help ons
die weg samen te gaan,
ook al zijn er vele verschillen
en staan er dikke muren van de traditie.
Dat wij de eenheid hervinden
en elkaar blijven vinden
in de liefde van uw Zoon.

Amen.

Pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens