PINKSTERACTIE 2021

Missionarissen en missionair werkers zijn er voor de ander. Bent u er voor hen?

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers onder uw aandacht.

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld.

Voor het uitvoeren van hun werk en voor hun levensonderhoud hebben zij net als iedereen geld nodig. Om te zorgen dat ze zich daarover tenminste geen zorgen hoeven te maken worden ze financieel gesteund door de WNM (Week Nederlandse Missionaris)

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, voor bijzondere ziektekosten, of de ziektekosten- en AOW-premie worden aangevuld.

Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, vergoeding van een vliegticket en van de voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining. Door hen hiermee te ontzorgen kunnen zij zich volledig richten op hun strijd tegen onrecht en armoede wereldwijd.

Doneren kan via IBAN:  NL30 RABO 017 121 1111   ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie

De collecte tijdens de viering met Pinksteren komt ook ten goede aan deze actie.

De gezamenlijke MOV – groepen van de H. Pancratius parochie bevelen deze actie van harte bij u aan.