PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en armoede. Al meer dan 50 jaar steunt de WNM (Week Nederlandse Missionarissen) Nederlandse missionair werkers en missionarissen in de hele wereld.

De WNM zorgt ervoor dat de werkers zich volledig aan hun belangrijke werk kunnen wijden  en zich geen zorgen hoeven te maken over financiële zaken zoals verzekeringen, premie AOW en bijzondere ziektekosten. Door het aanbieden van vakantiegeld hoeven de missionarissen en missionair werkers tijdens hun verlof in Nederland geen hulp te vragen van hun familie of vrienden. Tevens is er een speciaal fonds voor noodgevallen. Wanneer bijvoorbeeld een computer gestolen is wordt gezorgd voor een nieuwe.

Alleen met uw hulp kunnen we deze missionarissen een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden en hun werk mogelijk blijven maken.

Doet u daarom mee aan de Pinksteractie van 20 tot en met 28 mei?

Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer NL30RABO 0171211111 ten name van Week Nederlandse Missionaris  of uw bijdrage doneren tijdens de collecte op eerste Pinksterdag in onze kerken.