Rock Solid Junior.

U kent Rock Solid, weet u wat Rock Solid Junior is?

Dit is de voorloper op het echte Rock Solid voor jongeren, RS Junior is voor de kinderen van groep 7 en 8. Dat zijn de kinderen die we als kerk niet bereiken, ze voelen zich te groot voor de Jeugdkerk. Voor deze kinderen zijn wij begonnen met Rock Solid Junior. De start is altijd spannend, is er belangstelling, komen er genoeg kinderen, je weet dat als je met een nieuwe groep begint dat het nodig tijd heeft. Langzaam kwamen de aanmeldingen binnen, zouden we de 10 halen? Bij de startavond begonnen we met 15 kinderen, dat was een mooie opkomst. Een avond van kennismaken, de kinderen kenden elkaar niet, kwamen uit vijf verschillende dorpen. Je ziet hoe snel kinderen met elkaar contact maken. De leiding van deze groep bestaat uit de oudste jongeren van Rock Solid, jongeren nemen kinderen bij de hand. Hoe bijzonder is dit, twee leden van de leiding van Rock Solid houden een oogje in het zeil en begeleiden de werkgroep van jongeren.

Wat gaan wij doen met deze kinderen? We gaan op een eigentijdse manier geloof aanbieden, het zijn kinderen die bezig willen zijn. Wij gaan ze geloof aanbieden, we gaan op ontdekkingstocht, we maken het spannend en uitdagend. Dat gaan we niet maandelijks doen, om de twee maanden organiseren wij een avond voor deze doelgroep.

Hoe mooi is het als je na de 1e avond app’s krijgt van ouders die zeggen: ze kwamen dol enthousiast thuis, de volgende keer zijn ze er weer bij! Dan ben je na de 1e avond goed bezig, wij kijken terug op een goede start. De leiding, de jongeren kregen een compliment, geweldig om te zien hoe zij deze avond oppakten, kinderen bij de hand namen, tot de orde riepen.

Wij gaan verder met Rock Solid Junior, er hebben zich inmiddels twee kinderen gemeld om aan te sluiten. De volgende avond staat in december gepland, we gaan waarschijnlijk een puzzeltocht organiseren waar kinderen het geloof zullen tegen komen. Ongeveer om de twee maanden zal er voor Rock Solid Junior een avond georganiseerd worden.

Wij hebben financiële middelen ontvangen van de Mr. Paul de Gruyter stichting. Zij behartigen nieuwe initiatieven voor jongeren, en ook voor projecten in de kerk. Wij hebben een aanvraag ingediend en een bedrag van bijna € 1000,00 ontvangen. Met deze bijdrage mogen wij Rock Solid Junior gaan opbouwen en ontwikkelen. Wij zijn de Mr. Paul de Gruyter stichting hiervoor zeer dankbaar.

Kinderen die zich willen aansluiten zijn uiteraard welkom, je kunt je aanmelden via de mail rocksolidjunior@hpancratius.nl Voor informatie over Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroep Rock Solid Junior,

Loes, Pascalle, Lucas, Julia, Lotte, Laura, Mariel en Evelien en diaken Bert