datum tijd viering voorganger koor
6-mei
7-mei 5e zondag van Pasen
2e weekend 6e zondag van Pasen
13-mei 19.00 w en c saris clavis
7e zondag van Pasen
21-mei 09.00 euch hermens dames
di 23 mei 09.00 euc hermens
4e weekend Pinksteren
28-mei 09.00 w en c pw dames