Ruim € 20.500,00 voor Vastenactieproject parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus

Topprestatie vrijwilligers MOV, scholen en parochianen in coronatijd!

Het eigen doelenproject van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren, MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en Vastenactie heeft in Coronatijd ruim

€ 20.500,00 weten op te halen. Dit is 75% van het totaalbedrag dat was begroot. Dit is een gigantische prestatie. De Vastenactie zal dit bedrag eenmalig aanvullen tot 100% waardoor de beide projecten volledig uitgevoerd kunnen worden.

Te weten:

  • Het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
  • Aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum, vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.

Vanwege het feit dat niet alle geplande acties door konden gaan in de drie parochies, (hierbij kunt u  denken aan bijvoorbeeld de diverse sponsorlopen van de scholen, de themavieringen met collectes) zijn de MOV groepen van onze parochie tezamen met het pastoraal team, scholen en Inge Kuiphuis gaan nadenken over alternatieve acties.

In plaats van sponsorloopacties van basisscholen kwamen er flessenacties. Er werden prachtige kaarten ontworpen en gedrukt voor de verkoop. Er werd een jeugdviering gehouden in de basiliek in Tubbergen waarin kinderen Inge vragen konden stellen over haar werk en de projecten in Guatemala. Tevens was er de mogelijkheid om onder andere koffie, sleutelhangers, zakjes etc. te kopen die de Guatemalteken zelf hadden gemaakt.

De Vastenactie werd na Pasen verlengd tot 1 oktober. Deze verlenging kreeg de naam ‘Zomeractie’.

Graag willen wij eenieder bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische opbrengst.

Via de informatiekanalen van onze parochie, wordt u door Inge Kuiphuis op de hoogte gehouden van de voortgang van beide projecten.

Nogmaals dank, mede namens,

Leden werkgroepen Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) H. Pancratius parochie
Inge Kuiphuis
MTC, landarbeidersorganistie, Guatemala
Vastenactie

Hebt u nog niet gedoneerd en wilt u dit alsnog dan kan dat nog via bankrekeningnummer Vastenactie: Den Haag

NL21INGB0000005850  –  o.v.v. projectnummer 401397

Hartelijke groet, pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg.