Op Pinksterzondag tijdens de viering werden de winnende lotnummers getrokken van de verloting van de Paaskaarsen van 2019, 2020 en 2021. In verband met corona kon in 2019 en 2020 geen verloting plaats vinden.

De winnende lotnummers zijn:

2019     253  (winnaar al bekend)

2020     635  (winnaar al bekend)

2021     642   (winnaar al bekend)

de kaarsen zijn dus allemaal gereserveerd.

Ze kunnen tijdens het spreekuur op de vrijdagmorgen worden opgehaald tegen inlevering  van het betreffende lotnummer.