TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

TARIEVEN m.i.v. 1 januari 2018.
Binnen de geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie werden verschillende tarieven gehanteerd voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle geloofsgemeenschappen. TOELICHTING WIJZIGINGEN TARIEVEN – LEES MEER

Tarieven H. Pancratius parochie voor geloofsgemeenschap Tubbergen met ingang van 2021!

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00*
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *4

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

(excl. mogelijke reiskosten)

€ 400,00*

€ 475,00

 

€ 300,00

Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00*
Ter aarde bestelling € 100,00*
Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium € 100,00*
Crematie € 150,00*
Avondwake € 250,00*
Gebruik aula per dag Met een maximum van €300 € 100,00*
Graf delven vw € 400,00*
Graf delven kind € 125,00*
Graf/grafrechten/

Urn/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00*
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00*
Onderhoud begraafplaats  Per jaar € 5,00*
Ruiming graf vw € 200,00*
Ruiming graf kind € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 1250,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00*
Urnengraf € 1250,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Plaatsen urn in/op bestaand graf *3 Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00*
Intenties Misintentie € 10,00*
Jaargedachtenis € 10,00*
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio 

Informatieblad

Kerkradio  Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal Informatieblad
Kerk TV Kerk TV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.
*4 Tarief m.i.v. 01-10-2021

vw = volwassene