TARIEVEN H. PANCRATIUS PAROCHIE IN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN met ingang van 2018 versie 0.3

 

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Jubileumviering in reguliere viering  € 100.-
Afscheid/uitvaart  Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor  € 400.-
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling  € 100.-
Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium  € 100.-
Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag Met een maximum van €300  € 100.-
Graf delven vw  € 400.-
Graf delven kind  € 125.-
Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten Grafrechten 20 jaar vw  € 640.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf  € 320.-
Grafrechten 20 jaar kind  € 320.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf  € 160.-
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100)  € 1250.-
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging  € 500.-
Urnengraf Slechts op enkele begraafplaatsen mogelijk Lokaal tarief
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking  € 150.-
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100.-
Intenties Misintentie  € 8.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars  € 0,50
Dunne witte kaars  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5.-
Kerkradio en parochieblad Kerkradio / Kerk TV Per jaar  € 60.-
Abonnement lokaal parochieblad  —
 
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1 dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*3 uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene