TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

WIJZIGING TARIEVEN M.I.V. 1 Januari 2018
Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. TOELICHTING WIJZIGINGEN TARIEVEN – LEES MEER

Tarieven H. Pancratius parochie voor geloofsgemeenschap Tubbergen met ingang van 2020

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00*
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00*
Ter aarde bestelling € 100,00*
Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium € 100,00*
Crematie € 150,00*
Avondwake € 250,00*
Gebruik aula per dag Met een maximum van €300 € 100,00*
Graf delven vw € 400,00*
Graf delven kind € 125,00*
.Graf/grafrechten/

urn/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00*
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00*
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Ruiming graf vw € 200,00*
Ruiming graf kind € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 1250,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00*
Urnengraf € 1250,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00*
Intenties Misintentie € 10,00*
Jaargedachtenis € 10,00*
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en

parochieblad

Kerkradio Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad
 
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans

*2 uniforme collectes binnen parochie

vw = volwassene