De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

U leest meer over de nieuwe coronamaatregelen in dit websitebericht:

https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/

Het pastoraal team heeft hierover gesproken en is in overleg met de locaties over vervangende mogelijkheden. Zodra er een definitief besluit genomen is, wordt u hierover zo snel mogelijk via deze website geïnformeerd.