Uitnodiging alle parochianen locatie Geesteren

Betreffende locatiekeuze nieuwe basisschool

 

Geachte parochianen,

Wellicht hebt u de afgelopen periode al het een en ander gelezen of gehoord via Mijn Dorp 2030 (MD2030) of de media dat er een nieuwe basisschool komt in ons dorp.

Omtrent de locatie hiervoor is reeds een principebesluit genomen dat deze school in de kern van ons dorp blijft.

Echter naast de huidige schoollocatie wordt er ook nog onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie in het centrum, meer richting de kerk en het centrumplein.

Ons als H. Pancratius parochie is gevraagd mee te denken in alternatieve oplossingen die voor de toekomst van ons dorp voor de komende 50 jaar bepalend kunnen zijn.

Ook wij als parochie staan in de komende tijd voor belangrijke keuzes gezien de ontwikkelingen in de kerk in zijn algemeenheid, dit zal u zeker niet zijn ontgaan.

Wij willen u als parochiaan vroegtijdig betrekken en informeren over de visie die ten grondslag zullen liggen aan de te maken keuzes.

Daarom nodigen wij alle parochianen van onze locatie Geesteren van harte uit voor een informatieavond op dinsdag 19 november as. om 20.00 uur in zaal Kottink te Geesteren.

Een afvaardiging van MD2030 zal een nadere toelichting geven over de ideeën rondom de locatiekeuze nieuwe basisschool en herinrichting van de dorpskern.

Het parochiebestuur en beheercommissie staan niet negatief tegenover deze ideeën en willen u hierover graag nader informeren.

Tevens is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Ook zullen er personen namens school en gemeente aanwezig zijn voor eventuele toelichting en beantwoording van vragen.

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie Geesteren, Gerrit Olimulder voorzitter

Bestuur H. Pancratius parochie, Johan Brouwers gebouwbeheer