Op zaterdag 30 september a.s. is om 19.00 uur de laatste eucharistieviering in onze kerk die 75 jaar geleden de naam Onbevlekt Hart van Maria kreeg. Het is nog maar kortgeleden, namelijk 15 juli jl., dat we als geloofsgemeenschap het 75-jarig bestaan hebben gevierd. Dit was een zeer geslaagde avond! Drie jaar geleden werd duidelijk dat onze kerk op termijn aan de eredienst zou worden onttrokken. Vele mensen waren en zijn hierdoor geraakt. Hoewel we er als geloofsgemeenschap naar toe hebben kunnen leven, blijft het, als het moment daar is, een zware en pijnlijke taak om als geloofsgemeenschap in zekere zin afscheid te nemen van onze kerk. De kerk, die toch voor velen voelt als het hart van onze geloofsgemeenschap en het dorp. Talloze mensen uit Fleringen zijn er gedoopt, hebben er hun 1ste H. Communie gedaan, ontvingen er het Heilig Vormsel, gaven er elkaar het ja-woord en namen er afscheid van dierbaren. Aan dit tijdperk komt op 30 september een einde, want dan wordt de kerk formeel aan de eredienst onttrokken. Dit houdt in dat de kerk haar sacrale karakter verliest. Een aantal vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap hebben zich beziggehouden met de voorbereiding van deze laatste eucharistieviering. Het thema van de eucharistieviering is: “Als de stenen konden praten”. Pastoor Hermens, pastoraal werkster Saris en diaken Thöni gaan in deze speciale eucharistieviering voor en het dames- en herenkoor en ‘nJoy zorgen voor de muzikale omlijsting. Na afloop zal koffie of thee worden aangeboden en is er gelegenheid om met elkaar na te praten en gevoelens te delen.

Onze kerk heeft Fleringen mede gevormd en heeft bijgedragen aan de grote gemeenschapszin. Zij zal dat ook blijven doen. Want juist door deze sterke gemeenschapszin is het mogelijk geworden dat het kerkgebouw wordt overgedragen aan de Stichting Dorpsgebouw Fleringen en blijft zij behouden voor Fleringen. Daarmee is een wens van veel mensen in vervulling gegaan.

De onttrekking van de kerk aan de eredienst betekent niet het einde van de geloofsgemeenschap in Fleringen. De geloofsgemeenschap Fleringen blijft behoren bij de Pancratius parochie en ook zullen er in de toekomst bijeenkomsten worden georganiseerd in (een gedeelte van) de kerk. Samen met de Denktank zijn wij in overleg met de stichting en de parochie om te kijken op welke wijze hier verder invulling aan zou kunnen worden gegeven. In ieder geval zijn er op korte termijn al twee (gebeds)vieringen gepland. Op zaterdagavond 14 oktober zal er een Mariaviering worden gehouden en op 2 november zal Allerzielen worden gevierd. Met de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers in Fleringen is er, ondanks dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, dan ook vertrouwen in dat er een toekomst is voor de geloofsgemeenschap in Fleringen.

Wij beseffen dat het voor veel mensen een beladen en emotionele gebeurtenis is, die u liever niet meemaakt. Toch willen wij u uitnodigen voor deze laatste eucharistieviering, zodat wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar beleven en dragen.

Wij hopen u te zien op 30 september.
Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat geloofsgemeenschap Fleringen