Kerkelijk leven maakt een pas op de plaats

Beste parochianen,

Als gevolg van de oplopende besmettingen en de druk op de gezondheidszorg, heeft de Nederlandse regering sinds vorige week al enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen aangekondigd; de verwachting is dat hier meer maatregelen op zullen gaan volgen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben de parochies gevraagd om een aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te passen. Zo is gevraagd om:

*   de anderhalve meter weer in acht te nemen;

*   het mondkapje te gebruiken bij binnenkomst in de kerk, de communiegang en het verlaten van de kerk. Voor de voorgangers geldt dat zij ook een mondkapje dragen tijdens het communie uitreiken.

*   de handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk en voorafgaand aan de communiegang.

Voor onze H. Pancratius parochie betekent het dat het aantal zitplaatsen in onze kerken weer wordt gereduceerd (over uitvaarten is nog niets bekend en hier zullen voorlopig de ‘normale’ regels gelden). In de onderstaande tabel is het aantal zitplaatsen weergegeven, op anderhalve meter. Dit betreft individuele zitplaatsen; waar huisgenoten bij elkaar zitten, kan dit aantal oplopen.

Locatie Aantal zitplaatsen (op anderhalve meter)
Fleringen 60
Geesteren 85
Langeveen 56
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 80
Vasse 75
Vriezenveen 38

Om de anderhalve meter te waarborgen worden de banken om-en-om afgesloten met behulp van een koord. Verder worden er in alle locaties weer een beroep gedaan op de corona coördinatoren (coco’s) om een en ander in goede banen te leiden.

Aanmelden of registreren voor de vieringen is vooralsnog niet nodig.

Samen zingen is voorlopig nog toegestaan en dus mogen ook koren nog blijven zingen, maar er wordt wel aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes (zoals het kerkgebouw) waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.

Dit betekent voor koren dat zij gevraagd worden om te bekijken hoeveel leden op een koorplek – op anderhalve meter – kunnen staan. Dit stelt sommige koren dan ook voor een gevoelige keuze tussen koorleden.

Wij begrijpen goed wat voor een impact dit opnieuw heeft voor onze parochianen en onze koorleden, maar ieders en elkaars gezondheid staat voorop. Wij zijn alle betrokkenen bijzonder erkentelijk voor de bereidwilligheid en flexibiliteit om deze voorzorgsmaatregelen weer te implementeren.  Wij hebben de verwachting dat in de loop van volgende week opnieuw maatregelen zullen worden aangekondigd en zullen u daarvan op de hoogte blijven houden.

Meer informatie treft u aan op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Het weekend van 13/14 en 20/21 novermber staan er vier vormselvieringen gepland, waar kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie het H. Vormsel ontvangen.

In overleg met de werkgroepen is besloten om in deze vieringen alleen de vormelingen en hun gezinsleden (ouders, broertjes, zusjes) toe te laten.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het centraal secretariaat, tel. 06-33564002 of info@hpancratius.nl.

Wij hopen op uw begrip en wensen u sterkte in deze tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie