Net als andere jaren heeft onze parochie weer meer gedaan aan de Vastenactie. Dit jaar stond het project  “SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE TOEKOMST” centraal. Een eigen doelen project van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Land Arbeidersbeweging) in Guatemala. De inzet dit jaar: het ondersteunen van een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum, vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren
waarmee ze een inkomen kunnen verdienen .

Door Corona  kwam het project onvoldoende van de grond doordat acties geen doorgang konden vinden.

Het is dan ook zeer spijtig dat er voor het project nog onvoldoende geld is opgehaald. Om een doorstart te kunnen maken met dit project is de Vastenactie omgedoopt tot Zomeractie zodat het project hopelijk succesvol kan worden afgerond.

Een van de acties is een bijdrage van de basisschool. De sponsorloop is dit jaar niet van start gegaan maar het team heeft zich bereid getoond om samen met de kinderen een vervangende actie op touw te zetten op vrijdag 18 september a.s. De kinderen zullen ten bate van deze nieuwe actie, u vragen om als sponsor op te treden en zullen dan ook net als bij de sponsorloop bij u langs komen om hen te steunen.

Wij als MOV groep willen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen!

Wij gaan er voor! U ook?

parochiële MOV groep Fleringen