De Paaskaars is gewonnen op lotnummer 569. U kunt deze onder overlegging van lootje 569 ophalen bij de koster.