Op zaterdagavond 16 november om 19.00 uur werd aan de viering van het weekend van de diaconie op sfeervolle wijze gestalte gegeven. Het dames- en herenkoor heeft de zang verzorgd.

Het thema, ‘Hart voor boeren’, dat overigens al ver van te voren was bepaald, sloot mooi aan op de actualiteit van dit moment. Boeren zetten zich dag na dag in voor hun bedrijf, dieren en land. Als plattelands parochie is het goed om zorg en aandacht te besteden aan onze agrariërs.

Jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid hebben bedrijven bezocht en zij hebben tijdens de viering verslag uitgebracht van hun bezoek. Tevens hebben ze voorbeden gemaakt voor de viering die de titel ‘Is oogst zo gewoon’ droeg. De basisschool heeft een diaconale doek gemaakt dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Dit doek werd in de kerk opgehangen. De kerk was op passende wijze versierd. Na afloop werd aan iedereen o.a. koffie, thee met een plak krentenwegge, zuivelproducten enz. aangeboden.