VORMELINGENDAG VICARIAAT.

Beste parochianen,

31 maart was de vormelingen dag van ons vicariaat in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste vormelingen binnen, ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de H. Pancratius parochie waren 42 jongeren aanwezig. Het begon met de opfrismis, een H. Mis waarin onze Vicaris Cornelissen onze voorganger was. De opfris Mis is bedoeld om jongeren uit te leggen wat wij vieren en waarom wij de verschillende onderdelen van de H. Mis vieren. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.

Tijdens de Mis kwamen verschillende mensen binnen die zich omkleedden voor de ‘Heiligen’ jacht, de vossenjacht. Het was een gezellige verkleedpartij, voordat de viering was afgelopen gingen de Heiligen Borne in. Wie liepen er in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria, Bernadette, Franciscus, onze Paus was ook aanwezig, Josef, moeder Theresa, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, en ook nog een held op sokken. Het was een Heilig spektakel dat door Borne liep. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de Heiligen. Als ze een Heilige tegen kwamen kregen ze te horen wie de Heilige was, wat hij/zij in zijn leven had gedaan.  Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: barmhartigheid.

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en Heiligen zich bij het Dijkhuis. Bij het Dijkhuis was er drinken voor de jongeren en werden ze nog aan het werk gezet. Er was nog een knutselopdracht, maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de grond en dansen maar. Laat ik het broodje frikandel niet vergeten. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.

De organisatie van deze Vormelingen dag kijkt terug op een zeer geslaagde middag, wat bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen, dat parochies dit hebben gepromoot. Wat bijzonder dat geloof leeft en iemand zei treffend: wij werken aan de volgende generatie!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink