Pastoraat in coronatijd

Beste parochianen,

Wat doet een pastor zoal in Coronatijd? De een denkt niets omdat vieringen niet doorgaan, huisbezoeken zijn afgezegd, vergaderingen zijn geannuleerd en de Eerste Heilige Communie, het heilig Vormsel en de toediening van het doopsel tot nader orde zijn opgeschort.  Een ander gaat ervan uit dat er voldoende werk is voor de pastores maar dat dit op een andere wijze wordt ingevuld.

Beste mensen, nu wij in coronatijd leven en we daarbij de voorgeschreven richtlijnen dienen te handhaven proberen we als pastoraal team ons werk zo goed als mogelijk handen en voeten te geven. Daar waar wij niet op de afgesproken huisbezoeken kunnen komen proberen we mensen te bellen, een kaartje te sturen en hen zo nabij te zijn. We blijven uitvaarten verzorgen. Werkgroepen vergaderen niet fysiek met pastores maar door als pastor iedereen te bellen en afspraken te maken proberen we werkzaamheden, desnoods aangepast, doorgang te laten vinden.  Er zijn WhatsApp groepen in het leven geroepen zodat jongeren elkaar kunnen vertellen wat ze doen en wat hen bezighoudt. Ook pastores maken deel uit van zo’n groep. Deze tijd biedt ook de mogelijkheid om de diverse sacramentenvoorbereidingen eens onder de loep te nemen. Wat kan anders, wat kan beter? Wat is goed? En wat willen we koste wat kost behouden? Daarnaast zijn we als pastoraal team bezig met het schrijven van een pastoraal beleidsplan voor de komende drie jaren. We kiezen heel bewust voor drie jaren omdat de veranderingen in het kerkelijk veld zo snel gaan dat de tijd ons wel eens in kon gaan halen wanneer we een plan voor een langere periode schrijven. Het is goed om samen te spreken over de pareltjes in onze parochie, over wat ons blij maakt, waar we energie van krijgen in ons werk. We spreken ook onze zorgen naar elkaar toe uit over het afnemend aantal kerkgangers, over de ouder wordende vrijwilligers over het uitblijven van opvolging in diverse werkgroepen maar vooral ook op bestuurlijk vlak. Daarnaast moeten er ingrijpende keuzes worden gemaakt die niet altijd even leuk zijn maar soms kan het niet anders. We kunnen niet doen alsof alles nog hetzelfde is als jaren geleden. Rond het voorbereidingstraject van de EHC gaan locaties meer samenwerken.  We waren dit al gewend bij het vormsel en het dopen. Rond de jeugdkerk willen we activiteiten uitbreiden en we onderzoeken of een Rock Solid Junior haalbaar is. Gelukkig hebben we over vrijwilligers bij de kinder- en jeugdkerk niet te klagen. En het vastenactieproject van Inge Kuiphuis uit Geesteren krijgt een vervolg middels een zomeractie. Zo hopen we toch de benodigde gelden op te halen om de mensen in Guatemala een beter leven te geven. MOV-groepen en diverse scholen hebben toegezegd hun bijdrage hieraan te leveren. Dit alles moet echter wel voorbereid worden. En vergeet niet onze videoboodschappen voor u en de dagelijkse telefonische beschikbaarheid van alle pastores van 16.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Voor wie wil kan virtueel een kaarsje branden op de website. Bijzonder al die wensen, gedachten en gebeden. Dit alles moet echter wel bedacht, vorm gegeven en uitgewerkt worden. Dat is niet erg daar zijn we voor. Het tweede lustrum van onze parochie wordt door de werkgroep Pancratiusdag handen en voeten gegeven, ook hierin wordt meegedacht en meegewerkt. De eerstvolgende editie van ons parochiemagazine KOMPAS zal in het teken staan van dit lustrum.

Wat betreft de eucharistievieringen via de kertv en kerkradio, het was goed om als team hierin voor te gaan, in het bijzonder tijdens de hoogfeesten. Daarnaast willen we ook middels gebed en in de komende vieringen met u verbonden zijn. Vandaar dat steeds twee leden van het pastoresteam op de zondag voorgaan in de eucharistieviering. De implementatie van de protocollen kerkelijk leven hadden en hebben heel wat voeten in de aarde. Toch kon op een verantwoorde wijze op 14 juni, jongstleden weer de eucharistieviering bijgewoond worden. Dit was goed. Vooralsnog alleen in de basiliek in Tubbergen.  Implementatie op andere locaties zal zodra dit aan de orde is gecommuniceerd worden. En zo kan ik qua werkzaamheden nog wel even doorgaan. Het vergt wat creativiteit en zetten ons van harte in om in deze coronatijd de pastorale zorg te blijven bieden en de problemen waarvoor we gesteld zijn zo goed als mogelijk op te lossen of het hoofd te bieden.

Dus beste parochianen, ook in coronatijd gaat het pastoraal werk  gewoon door, wellicht op een iets andere wijze als u van ons gewend bent maar zeker niet minder betrokken.

Hartelijk groeten, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.