Het inspirerende voorbeeld van Sint Maarten

“Sinte Maarten, het is zo koud,
geef me een turfje of wat hout,
Geef me dan een centje
dan ben ik je beste vrindje,
Geef me een appel of een peer,
dan kom ik het hele jaar niet meer”

Met bovenstaand liedje en een uitgeholde suikerbiet met een lichtje erin, gingen wij vroeger als kinderen langs de deuren op 11 november, de dag dat Sint Maarten herdacht wordt. Mijn lagere school was naar hem genoemd, en overigens ook de parochie waar ik toen woonde en de kerk die daar bij hoorde. Vreemd genoeg werd het verhaal van Sint Maarten niet op school verteld, dat heb ik later pas vernomen.

Het spreekt me nog altijd aan. Sint Maarten of Sint Martinus, werd in 316  geboren. Als soldaat van het Romeinse leger komt hij bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar tegen die hij de helft van zijn mantel schonk. Daarna zou  Jezus ‘s nachts aan hem verschenen zijn  en gezegd dat hij zelf die bedelaar was geweest. Niet lang daarna laat hij zich dopen, neemt hij ontslag uit het leger, en wordt hij leerling van bisschop Hilarius in Poitiers. Daarna keerde hij naar zijn geboortestreek terug om te missioneren, maar hij kreeg met enorm veel weerstand te maken. Hij trekt zich een aantal jaren terug als kluizenaar. Daarna richt hij een klooster op, waar hij een sober en bezinnend leven leidt. Dit maakt zoveel indruk op de mensen in de wijde omgeving, dat hij, tegen zijn eigen zin, door het volk tot bisschop van Tours wordt gekozen. Hij blijft als bisschop zijn monnikenleven voortzetten in het klooster. Tegelijkertijd reist hij stad en land af om parochies te stichten. Op één van die reizen wordt hij ziek en kort daarna overlijdt hij. Al snel na zijn dood wordt hij op veel plaatsen als heilige vereerd en doen er wonderlijke verhalen over hem de ronde. Zo zou hij een storm tot bedaren hebben gebracht, een brand op wonderbaarlijke wijze geblust hebben en een ziek meisje genezen hebben.

Een mooi verhaal over de weg die Sint Maarten heeft afgelegd. Ook wij lopen een heel eigen en unieke weg in het leven. Op die weg ontdekken wij voor onszelf wat we nodig hebben om een zinvol en betekenisvol leven te kunnen leiden. En iedere fase in ons leven brengt ons nieuwe inzichten. Dat wij, hoe onze weg ook gaat, net als Sint Maarten, het heilig vuurtje in ons brandend mogen houden. Dat we durven te doen wat ons hart ons ingeeft, ook al wijkt dit af van het verwachtingspatroon in de omgeving.

Dat wij met de ogen van God naar elkaar kijken en elkaar tegemoet komen in onze noden. Zeker ook in deze tijd. Houd moed, hou vol!

Hartelijke groeten,

Christianne Saris, pastoraal werker