Het is een vreemde tijd en waarin we leven. Het coronavirus slaat weer toe, en daardoor worden er drastische maatregelen genomen. Voor de samenleving, maar ook voor de vieringen in kerken.  We mogen slechts dertig mensen per kerkviering toelaten en dat geeft heel veel beperkingen. En dat terwijl we net weer een beetje aan het opbouwen waren. Het leven dreigt in de verdrukking te komen en wordt er niet leuker op. Waar kunnen wij God vinden, waar vinden wij zijn kracht?

In deze oktobermaand denken we dan toch al gauw aan Maria. Zij had in haar tijd, ook met de nodige moeilijke omstandigheden te maken. Als moeder van Jezus, met de eigen weg die Hij ging, zijn onrechtvaardige dood, en de tijd daarna. En toch bleef ze staande en ging er kracht van haar uit. Wat was haar geheim? Haar geloof. Haar vertrouwen dat God naar ons omziet en ons zal leiden naar een nieuwe toekomst. Niet alleen toen, maar ook nu. In haar Magnificat zegt zij: ” Barmhartig is God van geslacht op geslacht”.

Wat is daarvoor nodig? Dat wij met Hem verbonden blijven. Met zijn goede Geest. Die in ieder van ons werkzaam kan zijn. Die ons kracht kan geven. Om met de ogen van God te kijken naar de wereld en naar elkaar. Met mededogen en compassie, betrokkenheid en aandacht. Dat wij zo, met elkaar, de weg weer mogen vinden.

Laten we niet schromen om ook Maria daarbij te betrekken, door tot haar te bidden en bij naar te leggen wat ons bezighoudt. Dat zij ons steun en kracht mag geven en zij voor ons een Moeder van Altijddurende Bijstand mag zijn. Maria bid voor ons!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris