‘Inclusief samenleven;  thema vredesweek 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.

Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag herkennen wij om ons heen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Want er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen

Wil je meer weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan naar: www.vredesweek.nl

MOV groepen H. Pancratius parochie