Vredesweek 2020

Thema Vredesweek
De vredesorganisatie PAX organiseert elk jaar de Vredesweek. Deze duurt dit jaar van 19 t/m 27 september en heeft als thema ‘Vrede verbindt verschil’.

Waarom dit thema
In Nederland wonen mensen met verschillende talen, leefstijlen en culturele – en etnische achtergronden. Onderzoek toont aan dat samen leven met zoveel verschillen niet altijd gemakkelijk is. Vaak begrijpen mensen elkaar niet. Ook worden verschillen soms uitvergroot. Mensen voelen zich hierdoor minder verbonden, betrokken en solidair met elkaar.

Het kan anders
De coronacrisis laat zien hoe het ook anders kan. Veel jonge en oudere mensen toonden zich solidair met de slachtoffers van het coronavirus: zieken, eenzamen, zorgmedewerkers en werkenden. Mensen zetten allerlei acties op of toonden de gepaste afstand van anderhalve meter. Er was een grote onderlinge saamhorigheid. Maatschappelijke, culturele en etnische grenzen vielen voor even weg …

Niet vanzelf
De coronacrisis toont de kracht en het belang van onderlinge solidariteit. Maar onze solidariteit geldt niet alleen voor de slachtoffers van het coronavirus. Juist de Vredesweek vraagt onze aandacht en solidariteit ook voor mensen die anders leven en anders denken dan wij. We zijn niet allemaal gelijk. Dat hoeft ook niet. Soms zijn de verschillen echter zo groot dat ze pijn doen of gewoon onrechtvaardig zijn. Hiervoor vraagt de Vredesweek onze aandacht, tijd en zorg.

En toch
Het vraagt lef om uit onze eigen vertrouwde bubbel te stappen. Het vraagt moed om op te komen voor mensen die anders leven en denken dan wij. Het vraagt tijd en openheid om te luisteren naar elkaars verhalen. Dat kan alleen door ontmoetingen en gesprekken. Zo kunnen onderling begrip en vertrouwen groeien. Alleen vertrouwen maakt samenleven en vrede mogelijk. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen en met elkaar.

Wat doen wij, wat doet u voor de vrede?