Vijf maal per jaar verschijnt het parochiemagazine ‘Kompas’. De eerste editie is uitgegeven op de Pancratiusdag 2 september 2018, onder de Kroezeboom in Fleringen. De tweede editie van Kompas in 2022 draagt als thema: ‘Vreugde’.