Op donderdag 20 juni a.s. houden wij onze vrijwilligersavond. Wij nodigen hierbij ALLE vrijwilligers van harte uit. De avond begint om 19:00 uur bij Café De Molen.

Na een toeristische tocht wordt de avond voortgezet bij De Molen waarbij wij jullie graag van de nodige informatie willen voorzien v.w.b. de stand van zaken binnen onze geloofsgemeenschap en een financiële toelichting.

Aanmelden gaarne via het telefoonnummer: 0546-621953 van het secretariaat op dinsdagavond tussen 18:30 en 19:30 uur of op donderdagmorgen tussen 09:30 en 11:30 uur.

Opgave graag voor 1 juni a.s.

De avond wordt u gratis aangeboden vanwege uw inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Wij hopen heel veel vrijwilligers te mogen begroeten.

De beheercommissie en pastoraatsgroep van het Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen.