VIERING WERELDGEBEDSDAG 2020

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar op de 1ste  vrijdag van maart Wereldgebedsdag gevierd. In 140 landen zal er die dag op verschillende plaatsen een viering zijn, zo ook in Vriezenveen.

Het thema voor 2020 is: ‘Sta op en ga !’

De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Ze nodigen ons uit om samen te delen in hun zorgen en vreugden. Door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar hun verhalen voelen we ons met hen verbonden.

U/jij, oud en jong , wordt van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen.

Vrijdag 6 maart 2020

19.30-20.30 uur

Ontmoetingskerk, Schout Doddestraat 1

Vriezenveen

Info: Hennie Wolting

www.wereldgebedsdag.nl