SAMENZIJN WERELDLICHTJESDAG IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN

Zondag 8 december j.l. was het Wereldlichtjesdag.  Deze dag is ontstaan in Amerika en overgewaaid naar andere delen van de wereld. Op deze dag  worden  ‘s avonds om zeven uur, lokale tijd, kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen.
Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur  lang een symbolisch lint van licht over de gehele wereld.

Dit jaar werd er voor het eerst in onze parochie een samenzijn georganiseerd.

We mochten ons verbonden weten met elkaar en met allen die weten hoe het is om een kind te moeten missen.
En daarbij maakt het niet uit hoe oud je kind was of hoelang het al geleden is.
Je kind blijft immers je kind. Voor altijd is hij of zij in je hart!

Verbondenheid en liefde bracht ons gisteravond samen. Er werden  kaarsen ontstoken, vlinders opgehangen.

Om zeven uur  werd er een kaars ontstoken die ons herinnert aan alle kinderen die zijn gestorven.
We luidden de klokken voor hen. Cantare uit Geesteren zong passende liederen.
Gedichten werden voorgedragen, het verhaal van de hartenkijker voorgelezen.
Na afloop was er ruimte voor koffie, thee en gesprek.

Werkgroep Wereldlichtjesdag