Van huis en haard verdreven

Beste parochianen,

Zondag 20 juni is het wereldvluchtelingendag.

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 79,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Ontheemden zijn op de vlucht in eigen land.

Stichting Vluchteling biedt bij acute nood levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hen rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Stichting Vluchteling steunde in 2020 ruim 920.000 vluchtelingen verdeeld over 48 hulpprojecten in 24 landen in Afrika, Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika en Europa.

In de komende jaren wil Stichting Vluchteling zich onder andere richten op behandeling van chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden om zo bij te dragen aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Stichting Vluchteling organiseert gedurende het jaar door diverse events waaronder de welbekende sponsorloop: ‘De nacht van de vluchteling’. Deze wordt dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd. Dit keer in het weekend van zaterdag 11 op zondag 12 september 2021. In zes steden, te weten: Den Haag, Haarlem, Arnhem, Tilburg, Utrecht en Rotterdam worden onvergetelijke nachtelijke routes van 40 kilometer georganiseerd en loopt men om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld.

Wilt je meer weten over: ‘Stichting Vluchteling’ of wil je je aanmelden voor ‘de nacht van de vluchteling’, of een donatie geven, ga dan naar www.vluchteling.nl

Bidden kan ook: hiervoor kun je bijvoorbeeld het onderstaande gebed bidden:

Getrouwe God,

Ik bid U voor hen die door oorlog en honger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen
van huis en haard ver­dre­ven zijn.
Dat uw Geest hen mag troosten en helpen en dat zij door de hulp van velen
een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den. Amen.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.