De werkgroep “Gebedsviering” is gestopt.

Donderdag 29 november is op informele wijze afscheid genomen van de werkgroep Gebedsvieringen, voorheen ook genaamd Woord- en Communievieringen.
De groep bestaande uit de dames Betsy Haarhuis, Ria Kunkeler, Mieke Schröder en Annelies Bekhuis hebben meer dan 25 jaar de samenstelling van de woord- en communievieringen, sinds kort: gebedsvieringen, verzorgd.
Telkens opnieuw hebben ze hier op een zeer zinvolle en correcte manier invulling aan gegeven.
De werkgroep stopt per 1 december a.s. in verband met het vervallen van de zaterdagavondviering.
Wel kan er bij bepaalde themavieringen nog een beroep op hun kennis en ervaring worden gedaan.

Voor hun inzet ontvingen de dames een boeket bloemen plus een kleine attentie uit handen van de voorzitter van de beheercommissie Tubbergen, Marianne van Wegen.