Verandering openingstijden secretariaat.

 Met ingang van 1 maart 2020 zijn  de openingstijden van het secretariaat gewijzigd.

De misintenties en jaargedachtenis kunt u op geven op woensdagmorgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur.  Verder ook op vrijdagmorgen van 9.45 uur en 10.15 uur.

Kopij voor het Informatieblad kunt u opgeven op woensdag en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur

Misintenties en kopij voor ons infoblad kunt u natuurlijk ook via de e-mail opgeven: info.tubbergen@hpancratius.nl ,
in de brievenbus op huisnummer 70,
door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70, Tubbergen,
per telefoon: 0546-621238
of via het opgaveformulier op onze website www.hpancratius.nl bij het menu van de locatie Tubbergen.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheers commissie  Tubbergen o.v.v. misintenties.

Wilt u duidelijk de naam vermelden voor wie de misintentie is.