“Er zijn christenen die leven in een eindeloze vastentijd, zonder dat het ooit Pasen wordt!”
Dit prikkelende citaat is van Paus Franciscus, die hij enige tijd geleden heeft gedaan. Zijn optreden kenmerkt zich weliswaar door eenvoud, bescheidenheid en blijmoedigheid, toch ontziet hij met krachtige oneliners onze kerk en haar gelovigen niet. Paus Franciscus spoort ons – niemand uitgezonderd – aan om naar buiten te keren. Het is de natuurlijke beweging van elke christen. Met lede ogen ziet de Paus aan, hoe de kerken naar binnen gericht zijn geraakt. “De kerk is er niet voor liefhebbers, niet voor de ware gelovigen en niet voor de weinige uitverkorenen”. Deze lijn mogen wij ook doortrekken naar onze jaarlijkse voorbereidingstijd op Pasen, de Veertigdagentijd, die in deze maand februari is begonnen. Natuurlijk nodigt deze tijd ons uit om tot bezinning te komen, de stilte te zoeken en je relatie met God te (her)ontdekken maar óók daagt deze tijd ons uit om het ware gezicht te tonen van de kerk: hen te omarmen die in materiële, morele en geestelijke nood zijn. Alles mag bijdragen aan de uiteindelijke vreugde van Pasen, die de bron mag zijn van ons leven en geloof. De Veertigdagentijd wordt vanouds her ook wel een boetetijd genoemd. Wanneer we aan boete denken, denken we al gauw aan die vervelende envelop op de deurmat met alweer een verkeersovertreding. Maar daar gaat het hier niet om – U moet weten dat, wanneer vissers hun visnetten aan het “boeten” zijn, zij dan proberen de draden van hun netten te repareren. Zij knopen dan de losse draden van hun netten aaneen, ze boeten! Hierdoor ontstaat weer een heel en bruikbaar net. Zo is het ook met de boetetijd die ons gegeven wordt. We proberen de losse draden van ons leven te ontdekken en weer in verbinding te brengen met God, met elkaar en met onszelf. Zo worden wij weer een heel mens. Tot vreugde van onszelf en van onze naaste. Van harte wens ik u – mede namens mijn collega’s – een gezegende Veertigdagentijd toe, dat het ons méér een mens naar Gods hart mag maken.
Pastoor Casper Pikkemaat

Zondag 1 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, overl.fam.leden Boksebeld-Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel, Siny Dijkers-Koopman.

Woensdag 4 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 8 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Sien Steggink-Kamphuis, Gerard Kempers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, o.o. Steggink-Kamphuis, Wim Rijsman.

Woensdag 11 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Gerard Steggink (M’veen), Jan Weersink, o.o. Slaathuis-Boerrigter.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

KOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer en gastspreker Inge Kuiphuis.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.

ACOLIET
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: geen.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 15 febr. € 37,00 Eigen kerk 15 febr. € 16,05
Plaatsengeld 22 febr. € 17,50 Eigen kerk 22 febr. € 12,25

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink tel. nr. 660105.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:
Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met
pastor Linh, tel. 0546-873936.

Nieuws van de commissie van beheer:
Vijfde weekend in een maand
Sinds december worden twee van de vier weekend vieringen per maand ingevuld door het team van pastores. Bij de overige twee vieringen in onze geloofsgemeenschap gaan Johan Stegging en Jan Veldhuis voor. Af en toe is er een vijfde weekend in een maand. Dat is voor het eerst in maart. Het pastoraal team heeft besloten dat er dan alléén een viering is in Tubbergen. Dat betekent dat er in het weekend van 29 maart géén viering in onze geloofsgemeenschap zal zijn.

Inge Kuiphuis
In de viering van zondag 8 maart zal Inge Kuiphuis samen met pastor Saris voorgaan. In deze viering zal Inge een en ander vertellen over haar zendelingen werk in Guatemala. Ook na de viering is er tijd en ruimte om met Inge van gedachten te wisselen.

Parochieavond/vrijwilligers avond
Op vrijdagavond 17 april wordt de parochieavond/vrijwilligersavond voor onze geloofsgemeenschap gehouden. U ontvangt hierover te zijner tijd nog nader bericht, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020
Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan van het tienjarig jubileum van onze parochie.
We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren.
Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda: ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.
Van harte uitgenodigd!
Werkgroep Pancratiusdag: Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Folder pastorale zorg
Beste parochianen,
Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.
In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.
Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.
Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.
De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Potgrondactie door Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Kameleongroep Scouting Vasse brengt ook dit jaar de potgrond weer huis aan huis. Zelf niet sjouwen met zware zakken (40 liter) en in het voorjaar dan snel aan de slag met het poten van bloemen en planten. Op zaterdag 7 maart, vanaf 9.00 uur, wordt huis aan huis potgrond verkocht in Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
We hebben dit jaar gekozen voor een andere leverancier en bieden u goede kwaliteit tegen een mooie prijs. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Alvast bedankt dat u deze actie wilt steunen!
Bent U niet thuis maar wilt u toch potgrond, of wenst u een grote partij potgrond af te nemen, neem dan contact op met:
– Henriët Lenferink 06 28281900 of
– Charissa Bernds appen op 06 1993525

ACTIVITEITENKALENDER
MAART 2020
07 Potgrondactie (Scouting)
11 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
13-14-15 Kamp Scouty’s (Scouting)
19 Middag over verkeersveiligheid, 14.00 uur café Bolscher (KBO)
25 Dorpshuiskamer
28 Vaderwerkzaterdag (Scouting)
28-29 Mission Impossible (Scouting)
APRIL 2020
08 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
10 Paasmiddag KBO en Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur
Gasterij de Bakker
22 Dorpshuiskamer
23 Kegelen bij kegelcentrum Nijhuis (KBO)

KBO
Volgende bijeenkomst: “Verkeersveiligheid”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 19 maart a.s. Deze middag hebben we verkeersdeskundige Anton Kremer uit Ootmarsum uitgenodigd om ons bij te praten over de veranderingen in de huidige verkeersregels en over de nieuwe borden.Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

Paasmiddag
Op zaterdag 4 april a.s. organiseren de KBO en de Zonnebloem weer hun gezamenlijke Paasmiddag. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan tot 30 maart 2020 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561). Locatie: Gasterij De Bakker Aanvang: Zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur.

Bevrijdingsbrunch op woensdag 6 mei 2020
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we in vrijheid en ook in Vasse willen we dit vieren.
De Zonnebloem Vasse, de KBO Vasse, de KPOV en de Dorpshuiskamer Vasse organiseren samen op 6 mei a.s. een bevrijdingsbrunch. Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen, welke ouder zijn dan 75 jaar, worden door ons uitgenodigd hieraan deel te nemen. De brunch zal plaats vinden bij Café-Restaurant Tante Sien in Vasse. Verdere informatie volgt nog in Op en Rond de Essen!!
Locatie: Café Restaurant Tante Sien
Aanvang: Woensdag 6 mei a.s. van ca. 12.00 14.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’. Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren. Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.
Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij Marjan van Galen,
e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020. In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie. Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.
Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.
Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum: Donderdag 12-03-2020
Thema: Vastenactie – Samenwerken aan een veilige toekomst
Verzorgd door: Inge Kuiphuis
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie: mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643
Samenwerken aan een veilige toekomst‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
Dit eigen doelenproject vindt plaats in samenwerking met Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, MTC (landarbeidersbeweging in Guatemala), de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi.

Tijdens de weekendvieringen in de vastentijd zal Inge Kuiphuis in alle locaties een getuigenis afleggen over haar werk en het vastenproject. Inge zal de geloofsgemeenschap Vasse op zondag 8 maart bezoeken.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om artikelen te kopen die worden gemaakt in Guatemala en waar mogelijk met Inge Kuiphuis in gesprek te gaan.