Een nieuwe lente, een nieuw geluid….

Beste parochianen,
De tijd dat we minder samen zijn en meer op onszelf zijn aangewezen, duurt al een aantal weken.
Ik hoor van verschillende mensen dat het hen ook wat brengt.
Dat de verplichte rust hen ook rustiger maakt.
Dat het leven voor de corona wel erg veel van hen vroeg.
Teveel vergaderingen, teveel activiteiten, teveel verplichtingen.
Daardoor liepen ze aan zichzelf voorbij. Er was een te groot accent op “moeten” en te weinig op “mogen”. Ik denk dat we allemaal wel tot de conclusie komen dat we meer rust en ruimte nodig hebben dan voorheen het geval was. Ruimte om te ontvangen, te luisteren, te bewonderen en te genieten. De coronatijd geeft ons dus ook nieuwe inzichten. Dat wij die inzichten mogen koesteren en met de opgedane wijsheid ons samenleven straks , als alles weer begint, mogen verbeteren. Dat God ons mag helpen onze Geest te vernieuwen!
Daartoe wil ik besluiten met twee strofen uit het lied:
“Wil de toekomst vrede brengen”
Wil de toekomst vrede schenken, Heer, neem ons dan bij de hand,
vernieuw met uw Geest ons denken, leid ons naar het nieuwe land.
Waar gerechtigheid zal wonen, ieder mens tot leven komt.
Laat vandaag opnieuw beginnen, al wat recht doet uw Verbond.
Leer ons kiezen voor het leven, zorgen voor wat groeit en bloeit.
Zuiver laten lucht en regen, schenk uw Geestkracht onvermoeid.
Dat wij ons tot U bekeren, doe ons luisteren naar uw Woord.
Om uw Schepping te beheren, zoals dat bij mensen hoort.
Hartelijke groeten, Pastoraal werker Christianne Saris

Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

GEBOREN
Wij feliciteren Roy, Maureen en Saar aan de Stegge van de Lageveldsweg 2 met de geboorte van hun dochter en zusje
Jet Marie Sien. Jet is geboren op woensdag 29 april 2020.

OVERLEDEN
Zaterdag 2 mei is op 91-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Susanna Geertruida Blankenvoort-Bels. Voor Truus heeft donderdag 7 mei de plechtige uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

KLEUR JE DUIF VOOR DE KINDERKERKVIERING VAN PINKSTEREN
De kinderkerk viert Pinksteren, geen viering waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn, de viering van Pinksteren zal worden opgenomen en via de website van de parochie kunnen gezinnen thuis naar deze viering kijken. Wij als werkgroep kinderkerk willen graag dat er toch iets van de kinderen zelf aanwezig mag zijn. Bij Pinksteren hoort een duif. Waarom nu de duif? De Heilige Geest kwam op aarde met het Pinksterfeest, dat is waar we bij stil staan. De duif staat voor de Heilige Geest. Daarnaast is de duif een teken van vrede, hoop en toekomst. Ik wil jullie ouders en kinderen vragen om een duif te tekenen, of je gaat op de computer kijken voor een mooie duif, of je knipt de duif uit. Maak er een gekleurde duif van, schrijf jouw voornaam op de duif en stuur deze naar: Pastor van de kinderkerk Bachstraat 49 7651MS Tubbergen.
Als jij een gebedje hebt voor de viering dan mag je deze meesturen en zal ik gebruiken in de viering. Ik neem jullie duiven mee naar de kinderkerkviering van Pinksteren en zal ze ophangen. Zo zijn jullie als de adem van God aanwezig bij de kinderkerk. Ouders een mooie opdracht voor de meivakantie. De duiven kunt u insturen t/m vrijdag 22 mei. Ik zou het bijna vergeten!!! Wij vieren op locatie, wij zijn welkom bij het kinderdagverblijf Bambino, wij gaan naar de buitenboel in Reutum. Voor info kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/ en via KerkTV – Herhaling bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/
Delen van dit bericht stellen wij op prijs.
KINDERKERK WIL GRAAG ADRESSENBESTAND.
Beste ouders,
Onze kinderkerk is de laatste twee tot drie jaar gegroeid, daar zijn wij blij mee. De kinderkerk leeft! Graag zouden wij een adressenbestand hebben van de gezinnen die naar de kinderkerk komen.
Waarom hebben wij dat nodig?
Om gezinnen uit te nodigen voor kinderkerk vieringen,
u te berichten over nieuws vanuit de Kinder- en Jeugdkerk,
u meenemen richting de toekomst en daarover informeren.
We willen snel en direct met ouders communiceren.
Dit adressen bestand zal NIET gebruikt worden voor andere doeleinden en is strikt vertrouwelijk voor de kinderkerk.
Wilt u op de hoogte blijven van onze kinderkerk geef adres en mailadres aan ons door middels ons eigen mail adres kinderkerk@hpancratius.nl en uiteraard de namen van de kinderen.
Samen willen wij met gezinnen werken aan ons geloof, geloof levendig houden. Ik hoop dat u mee wilt doen.
Wij hebben voor de zomervakantie nog een verrassing in petto voor de allerkleinsten, dat willen wij op ‘afstand’ komen brengen. Daar hebben wij adressen voor nodig. Vergeet niet de viering van Pinksteren, stuur duiven in, u kunt de kinderkerk viering zien via de website van de parochie.
Hartelijke groeten, Namens de werkgroep,
Diaken Bert Huitink 06-20432661

VIER THUIS MEE MET DE JEUGDKERK De Kruisweg van de Jeugdkerk is tijdens de Paasdagen digitaal goed bezocht. Zo konden wij gezinnen bij de hand nemen in deze dagen van afstand houden. Voorlopig kunnen wij niet samen komen om te vieren. De Jeugdkerk gaan door met op afstand vieren.
Op zaterdag 9 mei kunt u om 19.00 uur via de KerkTV zich aansluiten bij de jeugdkerkviering, die wordt gehouden in de basiliek te Tubbergen waarin pastoraalwerker Meupelenberg en diaken Huitink zullen voorgaan. Deze viering heeft als thema ‘werken aan je toekomst’. Inge Kuiphuis, onze missionair werker, zal onze gast zijn. Er zullen een viertal kinderen worden uitgenodigd. Inge zal op ‘afstand’ met hen in gesprek gaan over het werken aan je toekomst zoals dit bij ons kan en in Guatemala waar zij werkzaam is.
De Jeugdkerkviering kan rechtstreeks worden bekeken via
KerkTV – Tubbergen op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties.: http://pancratius.kerkentv.nl/
Wees welkom, vier thuis met ons mee.

Missionair werk vanuit Nederland
Ik, Inge Kuiphuis was tijdens de vastenperiode in Nederland om te vertellen over het eigendoelenproject van de Vastenactie voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Door het Coronavirus kan ik voorlopig niet terug naar Guatemala en werk ik vanuit Nederland. Gelukkig kan ik ook vanuit Nederland nog veel doen, misschien nog wel meer dan in Guatemala. Want daar zijn de maatregelen strenger dan in Nederland en de internetmogelijkheden beperkter.
Ook in Nederland doen we wat mogelijk is om het streefbedrag voor het vastenactieproject ‘Werken aan een veilige toekomst’ bij elkaar te krijgen. Zo wordt er een jeugdviering georganiseerd op zaterdag 9 mei om 19.00 uur, die via kerktv wordt uitgezonden. Tijdens deze viering stellen vier kinderen mij vragen over het project en het werken in Guatemala. Daarnaast hebben we met een aantal jongeren van Rock Solid een whatsappgroep opgezet waarin zij mij vragen kunnen stellen over het werk en het leven in Guatemala.
Ook kunt u originele spulletjes/ cadeautjes kopen uit Guatemala. Deze zijn gemaakt door jongeren en vrouwen aldaar. Ook kun je wenskaarten bestellen om het project te ondersteunen.
Voor alles geldt, tot zolang de voorraad strekt.
Bestellingen zijn exclusief verzendkosten. Bezorging binnen de parochie is gratis.
Interesse: stuur een mail naar inge.kuiphuis@mtc.org.gt.
Op mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com staat ook een foto van de producten met de prijzen.

 

Doneren kan ook, naar bankrekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
O.v.v. projectnummer 401397