Mantelzorg: compassie voor je naaste

Tien november 2019 is de dag van de mantelzorg. Er is dan landelijke aandacht en waardering voor alle mantelzorgers en er worden vele activiteiten georganiseerd. En dat is niet voor niets, het betreft een hele grote groep mensen. In 2016 verleenden één op de drie Nederlanders boven de zestien jaar mantelzorg. Dat betekent dat we in onze parochie ook heel veel mantelzorgers hebben! Wanneer verleen je mantelzorg? Wanneer je langdurig zorgt voor iemand in je omgeving die hulp nodig heeft. Het kan gaan om een partner, een kind, vader, moeder, broer of zus. Het kan gaan om intensieve hulp ( acht uur of meer per dag)  maar ook om minder intensieve hulp , bijvoorbeeld aan bewoners in instellingen.

Mantelzorg moeten we niet onderschatten. Het komt op je pad. Je kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt je omdat er een emotionele band is met degene die zorg nodig heeft. Het vraagt een langdurige inspanning en het kan behoorlijke beperkingen opleggen. Het grote verschil met vrijwillige zorg is dat vrijwilligers ervoor kiezen om te zorgen, op een moment dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Mantelzorg gaat altijd door, daar heb je geen keuze in.

We hebben het niet zo vaak over mantelzorg met elkaar. Want het is toch vanzelfsprekend dat we er voor elkaar zijn? Jawel. Maar soms kan de zorg teveel worden. Dat zou jammer zijn. Het is goed om compassie te hebben voor je medemens te hebben, maar het is ook belangrijk om te zien wat je zelf nodig hebt, praat er dus gerust over met elkaar. En wijs elkaar de weg naar ondersteuning. Mantelzorgers verdienen respect en waardering. Het zijn mensen die, ook als het hen niet uitkomt, er toch zijn. Ze laten Gods liefde zien in onze samenleving. Dat ze kracht mogen krijgen bij hun werk en toch mogen blijven genieten van het leven en van de kleine dingen met elkaar.                       Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 10 november Zondag voor de Oecumene (collecte)

Zondag 10 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

 Woensdag 13 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 16 november 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: overl.fam.leden, Hein Meijer, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink, overl.leden van C.V. de Spekscheeters.

 Woensdag 20 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 23 november (Feest H. St. Cecilia) 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Gert Mulstege, Bernhard Veer, Jan en Annie Blankkenvoort-Eppink.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Groothuis.

KOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Herenkoor.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

 LECTOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

ACOLIET

Za. 16 nov. 19.00 uur: geen.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 16 nov. 19.00 uur: Johan Steggink.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 27 okt.   €         59,00    Eigen kerk 27 okt.      €      30,60

Plaatsengeld 2 nov.    €       234,10    Eigen kerk 2 nov.       €    246,86

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 december zal vanaf 18.00 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Denekamperweg/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bos tel. nr. 680780.

DOPEN

Zondag 10 november zullen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Lucas Johannes Bernardus van Dellen, zoon en broertje van Bas, Marlou en Thijs en Noud van Dellen-van Dijk, wonende aan de Springerstraat 54 te Almelo en
  • Viënne Maria Olde Heuvel, dochter en zusje van Ben, Joyce en Pepijn en Vesper Olde Heuvel-Broenink, wonende aan de Vasserdijk 51 te Langeveen.
  • Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken. In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 Toneel Vereniging Vasse

Sinds enige tijd is Toneel Vereniging Vasse weer druk in de weer met de repetities voor de opvoeringen eind november.

Dit jaar speelt TVV het blijspel ‘de Kriebelkroeg’,

geschreven door Uschi Schilling en geregisseerd door Harvy Oortgijs. De uitvoeringen zijn op:

Donderdag 28 november (ook voor KBO leden)

Vrijdag 29 november en Zaterdag 30 november

De avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur bij Hotel Restaurant “Tante Sien” te Vasse.

Kaarten kunnen vanaf 16 november besteld worden bij Fam. Borggreve, Booijinkstraat 19 te Vasse, tel.nr. 0541-680582.

KBO    PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 november a.s.  De activiteitencommissie van de SV Vasse organiseert die middag in samenwerking met de Heemkunde de PUB Quiz.  Hierbij worden de KBO-leden weer getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger). Ook de laatste 2 jaar zat de PUB Quiz al in het jaarprogramma en was het naar ieders zeggen een hele geslaagde, leuke en gezellige middag. Kom dus allen om te testen hoe het staat met uw kennis over vrogger.

Locatie: Café Bolscher.  Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237).

Locatie: Tante Sien. Aanvang: 20.00 uur

 UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 14-11-2019

Thema:                      Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:         Nicole Scholte Linde

Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                mw. E. van Aalst       – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis         – tel. 0546-681643

 

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2019

11               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

(Vasse Vitaal)

16               Start kaartverkoop toneelvoorstelling bij fam.

Borggreve (Toneelver.)

16               Elfde van de Elfde; aftreden prins Ronny en sik Clemens

en schoolprins Niek en schoolprinses Eefke 20.30 uur

bij café Bolscher (carnavalsvereniging)

18               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes. Na

afloop lezing van de Raw Milk Company (Vasse Vitaal)

20               Dorpshuiskamer

21               Plus Pub Quiz 14.00 uur café Bolscher (KBO)

21-22-23     Worstactie (Handbal)

25               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

28               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien; ook voor

KBO-leden (Toneelvereniging)

29               Fietsen om 13.30 uur, vertrek Eschhoes (Vasse Vitaal)

29               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

30               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

DECEMBER 2019

02               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

03               Sinterklaas jeugd (Handbal)

04               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

09               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

16               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

18               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

18               Kerstavond (KPOV)

19               Kerstmiddag 14.00 uur café Bolscher (KBO)

23               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO19-1 (Danne Albergen

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO17-1 (Ransuil Geesteren

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO15-1 (Vlaskoel Tubbergen 18-22 uur) (VMC)

27               Oliebollenmixtoernooi (Handbal)

28              Gem. Futsaltoernooi VMC JO11-1 (Vlaskoel Tubbergen 16-20 uur) (VMC)

31               Oliebollenactie (Scouting)

 

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van

‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

in de cirkel van de seizoenen van het leven?

Hoe schep je ruimte voor voeding en inspiratie?

Hoe krijg je energie en vind je balans?

Waar hoop je op en is er vertrouwen?

Wat heb je nodig? Waar is het tijd voor?

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons?

Wat houden wij als onderdeel van het geheel in ere,

met dagelijks brood als deelbare brandstof?

Laten wij elkaar helpen oogsten

tot vrede en welzijn van de hele wereld!

Uit gedicht van: Miriam van den Eerenbeemt.

Ondanks alle regelgeving en veranderingen zetten boeren zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in voor hun bedrijf, voor hun dieren, voor het land etc. Steeds opnieuw zoeken zij naar nieuwe wegen om het rentmeesterschap goed in te vullen. Ze blijven liefde blijven voelen voor de natuur en haar vruchten die zij met veel inzet blijven oogsten voor ons allen. Zij werken met liefde en trouw, met roeping. Dit alles vraagt kennis, toewijding en een grote verantwoordelijkheid. Hier willen wij in het diaconaal weekend aandacht aan besteden.

Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven in onze parochie. Groepjes van vijf à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: De kerken worden versierd door onder andere leden van de LTO.

Vieringen: Het thema van de vieringen is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in alle kerken en in de kapel van de Eeshof opgehangen. Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.