KLIMAATPELGRIMSTOCHT KOMT DOOR TWENTE
Beste parochianen,
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische
klimaatpelgrimstocht door Nederland.
Groene Kerken en Vastenactie organiseren deze tocht omdat we ons
bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De
allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is
daarom van groot belang. Zij roepen christenen en kerken met deze
tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen ze dat
de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting
christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Elke
stem (voetstap) telt. Doe dit samen, want daar zit kracht in.
Hoe kun je meedoen?
Als individu of als groep kun je je aansluiten bij de pelgrimstocht.
Hoe groter de groep hoe meer gewicht we geven aan de bescherming
van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Er worden 11
etappes gelopen. Je kunt je opgeven om één (of meerdere) van de
etappes mee te lopen met de pelgrims. Er wordt per etappe een klein
bedrag aan servicekosten (2 euro) in rekening gebracht. Op zondag
10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats. Iedereen uit heel
Nederland kan dan aansluiten bij deze etappe van Amsterdam naar
Hoofddorp, met de pelgrimsgroep voorop.
Wat is de route?
30 september: Enschede – Borne (15 km)

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 10 en 17 oktober 2021
Jaargang 48, week 40 en 41

1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)
Elke etappe is tussen de 20 – 27 kilometer welke dagelijks wordt
gelopen tussen 9.00 – 17.00 (m.u.v. etappe 1, die start in de middag).
Deze klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30
pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze
aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie
en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken.
Loop een etappe mee met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via
www.vastenactie.nl of via onderstaande link. Per dag kunnen er
maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
Onderteken de klimaatpetitie. De pelgrims nemen een petitie mee op
hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of
namens jouw kerk. Zie de website www.vastenactie.nl
Door middel van de pelgrimstocht en de klimaatpetitie worden
regeringsleiders opgeroepen om zich sterk te maken voor een
duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid.
Aandacht hiervoor wordt van harte aanbevolen.
Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 10 oktober 09.00 uur

Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg
Jaarg.: Sinie Dijkers-Koopman
Int.: Herman Wenneger, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-
Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Truus Masselink-Meijer, Bennie Bos, Anneke Weersink-
Lohuis
Woensdag 13 oktober 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink
Zondag 17 oktober 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
Woensdag 20 oktober 09.00 uur. Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. Het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Int.: Herman Wenneger, Harry Booijink, Marie Wesselink-
Reinerink, Anneke Weersink-Lohuis, Sinie Dijkers-Koopman, Bertus
Bos.
KOREN
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Ben Demmer.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Ronny Booijink.
ACOLIET
Zo. 10 okt. 09.00 uur. Geen.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Geen.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 10 okt. 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Johan Steggink
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis
COLLECTES
Oogstdankdag 25 sept. € 87,00
Plaatsengeld/collecte 23 augustus € 62,06
Plaatsengeld/collecte 2 oktober €. 30,90
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 26 oktober vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze
wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.
DOPEN
Zondag 17 oktober wordt door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
 Lasse Fons Hulshof, Voortsweg 7 te Mander.
Lasse is het zoontje van Anne Engbers en Sten Hulshof.
 Seth Vernooij, Broekdijk 46 te Manderveen
Seth is het zoontje van Wim Vernooij en Jette Wienk en het
broertje van Mart
VERSOEPELINGEN BINNEN DE RK KERKEN

PER 25 SEPTEMBER
De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen
plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.
Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie
1. De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt
losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na
vieringen voldoende geventileerd kan worden.
2. Touwen en stickers rond en op de banken kunnen verwijderd
worden. Gelieve die nog wel te bewaren.
3. Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer
nodig.
4. De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met
betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te
houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en
de communiegang.
5. Volkszang is weer toegestaan.
6. Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de
anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de
koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12
koorzangers komen te vervallen. (zie bijlage)
7. Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken
van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger
zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
8. Communiegang in alle kerken: kerkgangers lopen via middenpad
naar voren en gaan via de zijbeuken weer terug naar hun
zitplaats.
9. Rituele contactmomenten (doop, vormsel
ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.
Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de
Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met
elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de
kerk.
Wat is nog niet toegestaan
1. Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

2. Tongcommunie
3. Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op
de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
4. Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
5. Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een
goed geventileerde ruimte.
Welke maatregelen blijven gehandhaafd
1. Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog,
2. thuisblijven en testen bij klachten.
3. Handen desinfecteren bij binnenkomst.
4. Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
5. Thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona.
Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de
openbare weg
Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen
van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een
mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.
Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt
dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.
Verder
 Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien
omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang
wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet
gevaccineerd zijn.
 Binnenkort komt het pastoraal team met aanvullende informatie
betreffende de wijze van voorbereiding op de diverse
sacramenten te weten: H. Doopsel, Eerste Heilige Communie, H.
Vormsel en de invulling van de vieringen zelf.
 Over het voorgaan van parochianen in woord- en
communievieringen is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is
zal het pastoraal team dit met betrokkenen communiceren.
 Wat betreft uitvaarten: over de beperkende maatregelen met
betrekking tot de uitvaartliturgie volgt binnenkort verdere

informatie, vooralsnog blijven de huidige afspraken
gehandhaafd.
Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande
versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het
pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).
Pastoraal team H. Pancratius parochie.
Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten
gelden voor koren en zangensembles  de
volgende extra aandachtspunten:
 Kijk op  Rijksoverheid.nl  voor de maatregelen die gelden voor
zingen en koren.
 De  algemene regels  vanuit de Rijksoverheid voor zingen &
musiceren moeten opgevolgd worden.
 Registratie en de  gezondheidscheck  zijn vereist.
 Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij
een  besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten,
met alle mogelijke gevolgen van dien.
 Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor
of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt er
bron-en contactonderzoek gestart. Een tijdelijke registratie van
koorleden door presentielijsten is vereist; het vergemakkelijkt
het eventuele bron- en contactonderzoek door
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  onder koorleden.
Verdere uitwerking van het bron- en contactonderzoek is te
vinden in het  BCO-protocol .
 Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter
afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag
formatie.
 Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra
maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de
gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar
gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat
in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10
minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen
uit  LCHV Hygiënerichtlijnen ). Bij twijfel over de ventilatie en

luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel
advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen
niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is,
voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten
tijdens het luchten.
KBO
Volgende bijeenkomst :  “Veiligheid in en om huis”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21
oktober  a.s. Deze middag hebben we onze wijkagent Michiel
Herbrink uitgenodigd om iets te vertellen over veiligheid in en om
huis.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die
voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.
Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning die is
beveiligd volgens de eisen van het Politiekeurmerk.
Hoe veilig is jouw huis? Hoe beheer jij jouw sleutels, heb je bij alle
buitendeuren een lamp, hoe zichtbaar is je woning, enz.
Maar ook de sociale veiligheid aan de voordeur bv. mensen (vaak
met z’n tweeën), die via een praatje aan de voordeur jou iets proberen
te verkopen of zelfs trachten binnen te komen. Of jou via een
telefoontje proberen iets te verkopen of zelfs diensten aanbieden?
Kom gewoon ook en luister.
Locatie: Het Bolscher. Aanvang is om 14.00 uur.
SAM’S KLEDNGACTIE
Op vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober tot 12.00 uur kunt u
weer kleding inzamelen voor het goede doel.
Om kinderen in Oeganda na Covid-19 naar school te laten gaan.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3
WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN ONDER LEIDING
VAN PAROCHIANEN
Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft al langere tijd
vragen gekregen van zowel vrijwilligers als kerkgangers naar de mogelijkheden om communie uit te reiken in vieringen die geleid
worden door parochianen. Het Aartsbisdom Utrecht heeft tijdens de
corona pandemie aangegeven dat slechts in vieringen van de
Eucharistie en in Woord- en Communievieringen onder leiding van
een permanent diaken of pastoraal werk(st)er de communie wordt
uitgereikt. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, is de
reden minder urgent. De aartsbisschop heeft alle pastorale teams in
het Aartsbisdom laten weten dat hij in de maand november met een
pastoraal beleidsplan hoopt te komen, waar hij nader ingaat op de
verhouding tussen het aantal Eucharistievieringen en het aantal
Woord- en Communievieringen. Zijn besluit over het weer toelaten
van de Woord- en Communievieringen onder leiding van
parochianen wil hij zorgvuldig voorbereiden en daarom blijft
vooralsnog de situatie, zoals deze al tijden is, gehandhaafd. Wij
kennen als pastoraal team het onbegrip en de teleurstelling, dat
Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen nu
nog niet mogelijk is, en wij begrijpen het. Nauwlettend zullen wij de
ontwikkelingen blijven volgen en communiceren. Middels deze weg
willen wij onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers
die met geloof, eerbied en toewijding onze geloofsgemeenschappen
voorgaan in vieringen! Ook voor hen is de afgelopen corona periode
niet eenvoudig geweest en is de nodige flexibiliteit gevraagd.
Pastoraal Team H. Pancratius
INZAMELINGSACTIE GEBRUIKT GEREEDSCHAP
Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van
gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook
tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar,
enz.

-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters,
toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn
van harte welkom bij de inleverpunten.
Wat niet ingeleverd kan worden zijn:
Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
Inleverpunt op zaterdag 16 oktober
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL
Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109 de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema:
Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de
bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is
wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar
er is geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door
het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken. Om 15.00 uur
is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk. Voor kinderen zijn er
tijdens de viering kinderactiviteiten in het park. Ook alle activiteiten
in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de
huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden. De
vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op
donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. Op
vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open
voor stil gebed.
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te
mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de
intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr:
NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v.

Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van
het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw
intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen
door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor
een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB
0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast
uw keuze voor de kaars en uw intentie.
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De
doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia
en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen. Hiervoor kunt u
geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder
vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de
brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van
“Missiecollecte 2021”.
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is
vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten
8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.
een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het
parochiecentrum naast de kerk. Indien U verdere informatie wenst
kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum
van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen
hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat:
i.westenbroek@gmail.com
Graag tot ziens. Gerardus Bedevaart groep Overdinkel.
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)