Beste mensen,
We leven in een tijd waarin we wel wat hoop kunnen gebruiken.
Het Paasfeest kan ons die hoop bieden. Jezus is drie keer gevallen onder het kruis, maar we zien hem ook drie keer weer opstaan.
En met Pasen vieren we dat God Hem heeft doen opstaan.
Het leven en de liefde hebben het laatste woord.
Daarom voor ons allen dit gedicht:
Sta op:
Jij ontmoedigde, jij diep teleurgestelde, jij verdrietige.
Verstik niet in je wanhoop, in je teleurstelling, in je verdriet.
Sta op:
Jij krachtige, jij vertrouw volle, Jij met je warmte.
Richt je kracht, je vertrouwen, je genegenheid,
op allen die krachteloos zijn, die zonder vertrouwen zijn,
die koud van binnen zijn.
Sta op:
Jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene, Jij midden in het leven, jij oudere.
Durf te geloven in het nieuwe leven, in de toekomst voor elke mens,
in een nieuwe aarde , waar wij van elkaar houden als broeders en zusters.
Sta op:
Laat het Pasen worden in ons leven.
Mede namens mijn collega’s en het centraal secretariaat,
Wens ik u van harte een Zalig Pasen!
Pastoraal werker Christianne Saris
Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen met Pasen en Pinksteren. Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.
Mededeling omtrent de reeds opgegeven misintenties staan hieronder vermeld.

Berichtgeving inzake opgegeven intenties
Beste parochianen,
De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus, vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven. Van de meeste maatregelen in onze parochie bent u al op de hoogte gebracht via diverse kanalen.
Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).
In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.
Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.
Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Pastoraal team H. Pancratius parochie

KERKSCHOONMAAK
De kerkschoonmaak wordt uitgesteld. Als het weer door kan gaan zal het bekend gemaakt worden in het parochienieuws.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen
Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.
Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00uur en 19.00uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30uur gevierd worden.
Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

Voortzetting tijdelijke sluiting spreekuur op de dinsdagochtend
In verband met de corona crisis heeft de Commissie van Beheer besloten het spreekuur op de dinsdagochtend te laten vervallen tot en met dinsdag 28 april. Het spreekuur wordt in de regel bezocht door parochianen die onder de kwetsbare groep vallen, we willen deze parochianen niet aan onnodig risico blootstellen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen met info.vasse@hpancratius.nl
Misintenties en jaargedachtenis In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.
Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn. Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om woensdag tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich hierbij aangesloten. Dat betekent dat op de woensdagen 8 april, 15 april, 22 april en 29 april de klokken van onze locatiekerk zullen luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Palmzondag en Paaswake Alleen voor de vieringen op Palmzondag en de Paaswake is één afgevaardigde uit iedere geloofsgemeenschap uitgenodigd. Deze personen gelden dan in kerkelijke termen als ‘functionarissen’ en dat is conform de maatregelen toegestaan. Namens onze geloofsgemeenschap zal op Palmzondag (5 april) één van onze kosters (Jan Veldhuis) de viering in de St. Pancratius basiliek in Tubbergen bezoeken. Tijdens deze viering zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. In de Goede Week kunt u dus een gezegende palmtak ophalen in het portaal van onze kerk. De Paaswake (11 april) zal ook door één van onze kosters (Johan Steggink) bezocht worden. Na deze viering zal de Paaskaars voor onze locatie naar Vasse gebracht worden.
Zonnebloem annuleert activiteiten.
In verband met alle maatregelen rondom het
coronavirus ziet Zonnebloem Vasse zich genoodzaakt
om, in ieder geval tot 1 juni, alle activiteiten te annuleren.
Dat betekent o.a. dat het bezoekwerk geen doorgang kan vinden.
Een kaartje of telefonisch contact kan natuurlijk altijd.
Zonnebloem Vasse hoopt dat iedereen hiervoor begrip kan
hebben en wenst eenieder veel gezondheid toe in deze bijzondere
en soms wat onzekere tijd.
Beste parochianen, Vooralsnog is in verband met de Coronacrisis, door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande. U kunt dus tot 1 september geld doneren voor ons eigen doelenproject van Inge Kuiphuis. ‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ Het gaat om een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst. In het evangelie zien we dit perspectief op de toekomst, op een nieuw leven, ook terug wanneer Jezus een blinde man geneest. Laten ook wij elkaar toekomst bieden, daar waar wij kunnen. Op de website van onze parochie staat een ‘videoboodschap vastenproject’ van Inge Kuiphuis waar u meer kunt horen over het project dat wij ondersteunen. www.hpancratius.nl/ home Een donatie kunt u overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50t.n.v. Vastenactie, Den Haag O.v.v. projectnummer 401397 Of via de website van Vastenactie: https://www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-van-vrede-in-guatemala Meer informatie over het werk van Inge Kuiphuis kunt u ook lezen op: www.missieinguatemala.wordpress.com Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker
SIZ Twente
Een beetje kleur in deze bijzondere tijd.
Het leven loopt in deze tijd net even anders dan normaal en dat is voor heel veel mensen ingrijpend en voor mantelzorgers in veel gevallen misschien nog wel net ietsje meer! Daarom heeft initiatiefneemster Annemarie Evers de handen met een aantal vrienden in één geslagen om (jonge) mantelzorgers een tafelmandala kleurpakket aan te bieden om op een positieve manier met elkaar in contact te zijn. Een welkome afleiding, wetende dat ruim één op de zes Twentenaren mantelzorg verleent.
Vrijwilligers zijn op dit moment hard aan het werk om alle pakketten in te pakken. En de leden van de Rotary staan klaar om de pakketten te gaan verspreiden. Dit alles zodat (jonge) mantelzorgers de komende tijd heerlijk kunnen tekenen met hun partner, het hele gezin, met ouders, broers en/of zussen. Het is helpend om op deze manier even de gedachten te verzetten, maar ook helend om samen op een geheel andere wijze in contact te zijn binnen gezinnen, waar in coronatijd veel extra stress wordt ervaren.
Het initiatief groeit dan ook hard. Vrijwilligers sluiten zich spontaan aan en donateurs melden zich belangeloos, waaronder het Lokaal Fonds Hengelo, het Twentse Noabers Fonds en een aantal grote bedrijven. Het idee wordt ten aanzien van onder meer distributie ondersteund door de Rotary en ook is de hulp van SIZ Twente ingeroepen om ervoor te zorgen dat de pakketten bij de juiste gezinnen terecht komen. Het doel was om in eerste instantie 1000 (jonge) mantelzorgers in Borne en Hengelo e.o. met hun naasten en/of gezin aan de slag te laten gaan. Echter is dit aantal reeds ruim overschreden en kan de actie breder worden uitgezet. Hiervoor zal de komende tijd de hulp van de diverse steunpunten mantelzorg in de regio worden ingeroepen.

De (jonge) mantelzorgers krijgen alle benodigdheden aangereikt en thuisbezorgd via het initiatief. Het pakket bestaat uit de tafelmandala’s (van 100 cm en 50 cm groot), de bijbehorende kleurpotloden en een puntenslijper uiteraard. De bezorging verloopt geheel contactloos volgens de huidige gewenste norm. Er is zelfs aan gedacht dat de pakketten zelf geheel ingepakt minimaal drie dagen in quarantaine gaan, voordat zij worden uitgeleverd.
Heeft u een gezinslid met een chronische ziekte, beperking, verslaving en/of psychische problemen? Woont u in de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Enschede, Almelo, Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen en wilt u graag een kleurpakket ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@siztwente.nl. Voor meer informatie over het initiatief kunt u zich richten tot: eenbeetjekleur@gmail.com. Het initiatief financieel ondersteunen kan via Stichting Rotary Helpt: NL96 SNSB 0909 4155 28.