Kleine moeite, groot plezier

Beste parochianen,

U kent het wel, iemand komt met een leuk voorstel en je voelt daar helemaal niets voor omdat je in je eigenbeleving hier nog veel te jong voor bent. Of je wijst het voorstel af, want wat moeten anderen wel niet denken als ze je zien of horen.

Zo verging het ook de moeder van een vriendin. Haar moeder had al een aantal maanden niet meer gefietst. Gezien haar gezondheid was dit niet meer vertrouwd. Maar omdat ze zo van fietsen hield had de dochter een duofiets geregeld. Het dorp waar haar ouders woonden had namelijk een duofiets ter beschikking.

En zo gebeurde het dat een aantal weken geleden op een mooie zomermiddag de dochter de duofiets bij haar ouders voor de deur parkeerde. En waar de moeder eerst nog zei: ‘Dit is iets voor oude mensen, nam ze uiteindelijk toch plaats op de fiets. De vader had een mooie route uitgestippeld, rondom het dorp. Rustig wegen, weinig verkeer en zo ging men op weg.

En wat was het genieten.  Moeder en dochter praatten onderweg honderduit. Ze kwamen op plekken waar beiden al jaren niet meer waren geweest. Af en toe stopten ze even om wat te drinken of om de natuur wat beter te bekijken. Vervolgens ging men nog even langs het kerkhof waar in het opgeknapte kapelletje even werd gebeden en een kaarsje werd aangestoken.

Op de terugweg kwamen ze langs de boerderij van de kleinzoon. In de duofiets over het erf, langs de stallen waar de kalveren lagen en waar een aantal koeien ‘droog’ stonden.  Het was volop genieten. Met de zon op het gezicht, de wind door de haren en in prettig gezelschap vloog de middag voorbij.

Bij het terugbrengen van de fiets vertelde de vrijwilliger bij het innamepunt het volgende: Een man die altijd motor had gereden en dit nu vanwege zijn gezondheid niet meer kon, had zich door zijn kinderen laten overhalen om de duofiets eens te proberen. En sinds jaren voelde hij weer de wind in het gezicht zoals hij dit ook altijd voelde als hij motor reed. Na dat ene ritje op de duofiets was hij helemaal om en had de smaak te pakken en nu reserveerde hij de fiets met regelmaat.

Ook in de gemeente Tubbergen/ Twenterand zijn duofietsen beschikbaar. Wellicht een idee om ook eens iemand te verrassen en mee uit te nemen. Het spreekwoord: ‘Kleine moeite, groot plezier’, is dan vast en zeker van toepassing.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 13 september (Ziekenzondag) 09.00 uur Gebedsdienst m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.:  overl.fam.leden Weersink-Schutte, Johan Hulsmeijers.

 Woensdag 16 september GEEN viering.

 Weekend 19/20 september GEEN viering.

 Woensdag 23 september GEEN viering.

 Zaterdag 26 september 19.00 uur Eucharistieviering (oogstdankdag) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Jan Oude Vrielink.

 KOREN

Weekend19/20 sept: geen

Za. 26 sept.: Dameskoor.

 LECTOREN

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: Johan Steggink.

 ACOLIET

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: Hennie Engbers.

 COLLECTANTEN

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Weekend 19/20 sept.: geen.

Za. 26 sept.: Jan Veldhuis

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Uitvaart Riek Weersink / Chris Wolters / Bertus Bos  €     102,05

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 oktober zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wij Mander. DE contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

 Oecumenische vredesbijeenkomst stopt

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men in Nederland begonnen met het organiseren van vredesbijeenkomsten. Er was toen in ons land veel discussie over de kernwapenwedloop. Er waren in het land grote demonstraties waaronder ook deelnemers uit Twente. Ook in de kerken hield deze thematiek veel mensen bezig. In het openluchttheater in Hertme organiseerde het toenmalige dekenaat Twente vanuit de Zwanenhof in Zenderen twee jaar lang in de vredesweek bijeenkomsten.

Er werd een oecumenische werkgroep vredesweek opgericht. Jaarlijks werd er in de vredesweek een oecumenische viering gehouden. Diverse sprekers werden uitgenodigd,  deze spreker bezocht vaak in de weken ervoor basisscholen in de parochie Zo kon er ook richting kinderen en hun ouders reclame gemaakt worden voor de bijeenkomsten. Een aantal jaren geleden werden de vieringen vervangen door bijeenkomsten.

Nu bijna 40 jaar later komt er een eind aan deze traditie van samenkomen. De reden hiervoor is dat het bezoekersaantal van de bijeenkomst elk jaar minder wordt. Daarnaast is de bemensing van de werkgroep een groot probleem. Nadat een aantal werkgroepleden zijn gestopt zijn er meerdere pogingen gedaan om de werkgroep weer op sterkte te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer blijkt dat de animo voor de bijeenkomsten afneemt en er niemand bereid is om zitting te nemen in de werkgroep is de tijd rijp, om hoe spijtig ook, te stoppen met de bijeenkomsten en de werkgroep op te heffen.

Echter, vrede dichtbij en wereldwijd blijft een actueel thema, nu de vredesbijeenkomsten onder de Kroezeboom stoppen. Daarom zullen de PKN kerk Tubbergen alsmede de Missie-Ontwikkeling- Vrede (MOV) werkgroepen en het pastoraal team van de H. Pancratius parochie zullen aandacht blijven schenken aan dit zo belangrijke thema.

Met vriendelijke groet, mede namens de oecumenische vredeswerkgroep

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

Sam`s Kledingsactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op onderstaande locatie.

  • Vrijdag 9 oktober de gehele dag
  • Zaterdag 10 oktober tot 12 uur

Fam. Nijhuis

De schoolkolk 3

7661 RW Vasse

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS!

 

Geen bijeenkomsten KBO Vasse tot december 2020

de KBO Vasse zou normaal gesproken donderdag 17 september van start gaan.

Maar door het Corona virus leven we nu in een nieuw normaal. Gezien de huidige situatie rondom het Coronavirus heeft het bestuur van de KBO Vasse dan ook besloten om tot december géén bijeenkomsten of excursies te houden. Als KBO hebben we toch vooral te doen met leden, welke allemaal behoren tot de risicogroep. Daarom kunnen we het als bestuur niet verantwoorden om de gezondheid van onze leden in gevaar te brengen.

De ontwikkelingen rondom het Corona virus worden door het bestuur nauwlettend gevolgd.

Graag zouden we als bestuur onze leden weer op donderdag 17 december willen begroeten op onze Kerstmiddag.

Of de omstandigheden dit dan toelaten, is nog geheel onzeker!

Het bestuur zal haar leden hierover vroegtijdig per brief informeren!

Terugblik tienjarig jubileum H. Pancratius Parochie

Met veel voldoening kijkt de werkgroep Pancratiusdag en het pastoraal team terug op het afgelopen weekend waarin het tienjarig jubileum van de H. Pancratius Parochie is gevierd. Bij de churchquiz waren er deelnemers uit alle dorpen en keken er 168 mensen mee via kerktelevisie. Het koor Nouveau uit Reutum zong hele mooie en toepasselijke liederen, zoals “ “Ik hoor bij U” “Leun op mij” en “Kracht van uw liefde”.   De drie prijzen gingen naar Ans ter Wee, Irma Bekhuis en de heren Thöni. Na afloop kreeg de werkgroep vele positieve reacties over quiz.

De eucharistieviering werd door 432 mensen gevolgd. Er waren 100 aanwezigen in de kerk en thuis  werd deze viering via de kerktelevisie nog eens door door 332 mensen bekeken.  In de kerk hing een gedeelte van de mooie kleurplaten die de kinderen van de basisscholen uit de parochie hadden gemaakt. De lezingen , gebeden en liederen waren heel passend bij het thema “De kracht van verbondenheid”. Diaken Huitink verzorgde de overweging en vergeleek de parochie met een huis dat bedoeld was om geluk te brengen aan de bewoners , maar dat , net als een woonhuis, in de loop der jaren af en toe verbouwd moest worden, om het nog passend te laten zijn. Hij gaf ook aan dat de parochie trots mocht zijn op alle projecten die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en op de inzet van zoveel vrijwilligers op allerlei gebied. Hij verwees hiervoor naar het jubileumnummer van het parochieblad Kompas dat onlangs is uitgekomen en waar foto’s in staan van alle activiteiten en festiviteiten van de afgelopen tien jaar.

Bij de voorbeden kwam de saamhorigheid in de parochie goed naar voren. De gebeden werden uitgesproken door zeven vertegenwoordigers van parochiële werkgroepen, afkomstig uit de hele parochie en van verschillende leeftijden.

Net als in de viering op voorgaande Pancratiusdagen had pastoraal werker Christianne Saris nog een gesprekje met een vrijwilliger uit de parochie voor wie het thema van de viering veel betekent. Dit keer was Ingrid Knoef uit Geesteren daarvoor uitgenodigd. Zij is moeder van zes kinderen en werkt volop mee in haar melkveebedrijf in het buitengebied van Geesteren. Daarnaast is ze  lid van de werkgroep gezinsvieringen in Geesteren en van de werkgroep jeugdkerk van de parochie .Zij gaf aan dat geen mens zonder verbondenheid kan. Dat we elkaar nodig hebben en het onze opdracht is om er voor elkaar te zijn. Zij gaf aan dat ze zich bij alle geloofsgemeenschappen thuis voelt en nooit een barrière gevoeld heeft om naar een andere kerk te gaan. Ze haalt haar inspiratie uit haar geloof, dat gevoed wordt door het leven op de boerderij en de mensen in haar leven. Ze gaf voor de toekomst haar wens mee die afkomstig was van pastor Heuven : “Wees een zegen voor elkaar, dan zijn we gezegende mensen”.

In de viering werd ook teruggeblikt op de  fietstochten die voor het jubileum van de parochie zijn uitgezet. Deze zijn door velen gefietst en zeer gewaardeerd. Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg maakte in de viering bekend wie de winnaar is van de bijbehorende prijsvraag: Alphons Leus uit Geesteren.

Na de viering was er tijd voor ontmoeting op het plein voor de kerk en werd er opgepaste afstand nagepraat met koffie, thee en een feestelijke traktatie. Dominee Esther Scheer-Weijenberg overhandigde pastoraal werker Christianne Saris  een bon voor “oecumenische appelboom”. Hierbij werd de wens uitgesproken dat de H. Pancratius Parochie in de wereld en samenleving mag zijn als een mooie boom : stevig geworteld, met takken die naar de hemel reiken. Een boom waaraan goede vruchten mogen groeien en waarvan de bladeren mensen beschutting zullen bieden. Ze gaf verder aan dat de Protestantse gemeente Tubbergen en de H. Pancratius Parochie goede buren zijn , die elkaar weten te vinden en samen hebben opgetrokken. De dominee sprak de wens uit dat dit door mag gaan in de toekomst en dat de parochie en de protestantse gemeente samen verder kunnen groeien en bloeien.

Met deze mooie afsluitende woorden ging iedereen voldaan naar huis.

Hartelijke groeten,

Werkgroep Pancratiusdag:

Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Anne Bossink, pastoraal werker Christianne Saris

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Sint-Simon en Judaskerk te Tilligte

Dit najaar, zat. 3 okt. vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep

‘De kerk uitlopen’. Er wordt (met in achtneming van alle corona maatregelen) gewandeld vanuit Tilligte met als thema: ‘Herfstdraden’

Zaterdag 3 okt, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij de Sint-Simon en Judaskerk aan de Ootmarsumsestraat 140, te Tilligte

Na een kort ontvangstmoment in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door prachtige omgeving van dit kleine dorp tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals u van ons gewend bent, wordt op ‘n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor uitleg en/of meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen,

e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.