Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem ,maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder  mobiel zijn is  het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.  Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen.  Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk. Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep: Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.

Zondag 14 april Palmpasen 09.00 uur Woord- en Communieviering met Palmprocessie door de kinderen m.m.v. Dameskoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Jos Bolscher.

Int.: Lies Wenneger-Krop.

 Woensdag 17 april 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruiswegviering

Voorganger: Pastor Heuven.

PaasZaterdag 20 april 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Johan Steggink/Jan Veldhuis.

Jaarg.: Marie Lummen-Oude Vrielink, Henk Vrerink, Jan Nijhuis, Bernard Oude Luttikhuis.

Int.: Herman Wenneger, Riet Kamphuis-Krakers, Hein en Marie Schurink-Vrerink, overl.fam.leden Wenneger, Bennie Droste, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, o.o. en fam.leden v.d. Aa-Aalberink, Gerard Michorius, Johan Groothuis, Jan en Jos Weersink, Jan en Annie Meen-Hesselink, Gerard Lummen en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Bernardo Engbers, Jan en Siny Booijink-Alberink, o.o. Wigger-Booijink en Siny en Theo Wigger, Lies Wenneger.

 Eerste Paasdag 21 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 20 april.
Int.:
Hein Meijer, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Braakhuis-O.KLieverink, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Manny Sanderink-Weernink, overl.leden K.B.O., o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Harrie Groothuis, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Marietje Rolefes-Stopel, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden Kempers-Steffens, overl.fam.leden Kempers-Krikhaar, Jan Schulten en Ine Borghuis, Harrie Booijink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, overl.fam.leden Ensink en Nordemeule, Lies Wenneger, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, overl. fam.leden ter Heijne,

o.o. ten Berge-a.d.Stegge, Lidy Tulk-Leussink.

Woensdag 24 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink.

 Zondag 28 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gerard Wenneger.

Int.: Hein Meijer, Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink, Jan Hulskotte, Harrie Booijink, Lies Wenneger.

 KOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Za. 20 apr. 19.00 uur: geen.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 20 apr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 20 apr. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 21 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 28 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE

Plaatsengeld 31 mrt.   €  36,00  Eigen kerk 31 mrt.  €          35,30

Plaatsengeld 6 apr.     €  48,00  Eigen kerk 6 apr.     €          28,15

Avondwake/uitvaart Lies Wenneger                           €        522,00

Verjaardagsactie februari/maart 2019                       €        673,66

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

  OVERLEDEN

Woensdag 3 april is op 92-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Aleida Maria Wenneger van de Denekamperweg. Zondagavond 7 april heeft voor Lies de avondwake plaatsgevonden en maandag 8 april de plechtig gezongen uitvaartviering waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

 KBO Vasse

Kegelen.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 april a.s. We gaan dan kegelen en sjoelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander.

Aanvang 14.00 uur.

Jaarlijkse uitstapje

Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/ 2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar als reisdoel Ommen voor een boottocht op de Vecht. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje. Opgeven kan bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37).

KLEDINGINZAMELING, Sam’s kledingactie mensen in nood.

Cordaid Noodhulp Sulawesi

De aardbeving en tsunami van 2018 op Sulawesi en de daarop volgende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer

dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorsponkelijke dorp.

*Vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei t/m 12.30 uur

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij;

Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3, Vasse

 Schoonmaakwerkzaamheden parochiecentrum

Beste parochianen,

Wij zijn op zoek naar een groep vrijwilligers die bij toerbeurt een uur à anderhalf uur per week wat schoonmaakwerkzaamheden willen doen in het parochiecentrum.

Het is namelijk niet langer toegestaan dat wij daar een betaalde kracht voor hebben. Dit geldt voor alle geloofsgemeenschappen van de Pancratiusparochie. De laatste maanden worden deze werkzaamheden gedaan door de al zoveel vrijwilligers

die reeds werkzaam zijn in onze parochie. Om deze mensen niet nog meer te belasten zou het heel fijn zijn dat wij hiervoor een groep kunnen samenstellen en daarvoor een rooster maken. Hoe groter de groep, hoe minder vaak men aan de beurt is.

Op welke dag en welk tijdstip iemand dat zou willen en kunnen doen in die betreffende week, dat is aan de persoon zelf.

Indien u hiermee zou willen helpen zou u dan contact willen opnemen met Annet Lansink, telefoon 06-30911607.

En om alvast te noteren, de jaarlijkse parochieavond / vrijwilligersavond is dit jaar op vrijdagavond 10 mei aanstaande; hiervoor zijn jullie allen van harte uitgenodigd!

De Beheercommissie.

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u

donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken  Susanne Burghout

 Goede Vrijdag, De Passie, “Beleef het mee!”

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

Vrijdag 19 april 2019, 19.00 uur: Aanvang “De Passie”

Refterstraat 3, Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink

Christianne Saris, pastoraal werker.