Locatienieuws

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse

ZONDAG 14 en 21 maart 2021

Jaargang 48, week 11 en 12

“Ik ben er voor jou”

In deze tijd is er meer dan ooit behoefte aan warmte, verbinding en hoop. Want door alle maatregelen wordt het leven nog steeds aan banden gelegd. En daardoor worden vele mensen op zichzelf teruggeworpen. En dat doet een mens geen goed. Want juist het voelen van verbondenheid is fundamenteel voor je gezondheid, je stemming, je levenslust.

In ons christelijk geloof is “verbondenheid” een hele belangrijke waarde. Het is de rode draad in de hele bijbel. God verbindt zich met mensen, hij laat hen niet aan hun lot over. In het scheppingsverhaal horen we God zeggen “Het is niet goed dat de mens alleen is” en daarom schept hij niet een metgezel voor Adam. Hij roept Mozes op om mensen uit een onmenselijke situatie te bevrijden en leidt hen naar een betere toekomst. Hij is mens geworden in Jezus om ons nabij te zijn en ons de liefde voor te leven.

De Passion, die dit jaar weer op Witte Donderdag wordt uitgezonden door de KRO-NCRV, sluit hierop aan en heeft dit jaar als thema gekozen “Ik ben er voor jou”. Op de website geven ze aan dat ze een beweging willen starten die laat zien dat mensen er zijn voor elkaar in woord en gebaar. Ze nodigen ons uit om te laten horen voor wie wij er willen zijn. Er zijn voor elkaar. Dat hebben wij als parochie ook hoog in het vaandel staan. En dat willen wij laten blijken met Pasen. Wij nodigen alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar iemand die een teken van geloof, hoop en liefde kan gebruiken. Een Paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een kaart die u zelf koopt of maakt. Dat kan ook met een kaartje van de parochie, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gemaakt. Op Palmzondag liggen achter in de kerk kaarten, die u voor deze actie mee kan nemen. Dat wij zo mogen laten weten dat wij aan elkaar denken. Dat wij verbonden zijn met elkaar. Want zonder elkaar is er geen leven. Van harte aanbevolen!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Zondag 14 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: Ben Braakhuis, Sien Steggink-Kamphuis, Hein Meijer, Gerard Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jens Braakhuis en familie, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Marie Wesselink-Reinerink, o.o. Steggink-Kamphuis, Annie Klaas-Oude Vrielink.

Woensdag 17 maart 09.00 uur Gebedsviering door de Parochiële Werkgroep.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 20 maart 19.00 uur Gebedsviering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Annie Klaas-Oude Vrielink.

Woensdag 24 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat. 

Zondag 28 maart  Palmpasen 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Droste, Annie Klaas-Oude Vrielink.

KOREN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Herenkoor. 

LECTOREN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Ilse Bonke. 

ACOLIET
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Geen.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Hennie Engbers. 

COLLECTANTEN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: collecteschaaltje achterin de kerk.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: collecteschaaltje achterin de kerk.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink. 

SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

COLLECTES
Aswoensdag                                                  €            17,90
2e zondag van de Vasten                               €            36,10
Uitvaart Marie Wesselink-Reinerink             €          166,00

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 30 maart zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel.nr. 680603.

GEBOREN
Wij feliciteren Rob, Esther, Jens en Bart Veldhuis van de Hooidijk 42 te Hezingen met de geboorte van hun dochter en zusje Lieke Agnes Willy. Lieke is geboren op woensdag 17 februari 2021.

OVERLEDEN
Donderdag 4 maart is op 83-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Geertruida Klaas-Oude Vrielink van de Hambroeksweg te Vasse. Voor Annie heeft dinsdag 9 maart de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

VERZOEK
Beste parochianen, vele kerststukken en graftakken op het kerkhof liggen er nog mooi bij. Desondanks zou het voor het oog fijn zijn om deze voor Pasen (Goede Week) te verwijderen.
Hartelijke dank voor uw begrip en medewerking.
We wensen iedereen alvast fijne Paasdagen.

LOCATIENIEUWS:
Ons locatienieuws-blad  is de laatste jaren steeds dunner geworden en komt inmiddels nog maar één keer per veertien dagen uit. Nieuws van de verenigingen uit Vasse staat er nauwelijks meer in; het gaat alleen over de Locatie Vasse en de gehele parochie. Daardoor zijn de kosten van het maken van het blaadje ook een stuk lager dan in het verleden. Dit alles bij elkaar heeft de Commissie van Beheer doen besluiten, om de vergoeding van tien euro die jaarlijks automatisch werd afgeschreven bij parochianen uit Vasse, te laten vervallen. Degene die toch nog wil voorzien in een vergoeding voor dit blad, kan bij de Actie Kerkbalans in april eventueel een extra bijdrage overmaken.

Dank
Beste parochianen,
19 januari jl. ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik thuis revalideren. In deze periode heb ik veel steun vanuit de parochie ontvangen. ik wil u parochianen, Parochie Bestuur, collega pastores, commissies van beheer, werkgroepen, jongeren Rock Solid en koren hartelijk danken voor de mooie kaartjes en bloemen. Het waren mooie woorden voor een voorspoedig herstel. Laat ik de appjes en mails niet vergeten. Het heeft mij goed gedaan.
Helaas ben ik er nog niet, in de loop van deze maand hoop ik dat ik mijn werk stapje voor stapje kan gaan uitbreiden.
Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Kennis maken met Rock Solid Kennismaken met!
De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 2e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van Rock Solid het jongeren pastoraat.

Wij zijn Katinka Dol en Miranda Kruiskamp uit Vriezenveen, Mariël Freriksen, Debby Bats, Robin Roelofs en Therodia Render uit Albergen en Evelien Olimulder uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter Rock Solid.

Met Rock Solid inspireren wij jongeren om op een eigentijdse manier het geloof te beleven. Niet in de kerk (geloven kun je ook buiten de kerk), maar met leuke activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd. We willen ze begeleiden van puber naar volwassenheid. De jongeren zijn allemaal verschillend, maar samen een mooie hechte groep.

Wij willen de jongeren meegeven dat ze er voor elkaar moeten zijn, naar elkaar moeten omkijken, respect moeten hebben voor een ander en elkaar moeten accepteren. We geven iedereen vertrouwen, aandacht en liefde. Het is mooi om te zien dat Rock Solid  een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich thuis voelen en plezier beleven. Wij proberen ook de ouders iets mee te geven. Wij organiseren altijd een opening van het werkjaar waarbij de ouders aansluiten en we sluiten het jaar ook af samen met de ouders. Rock Solid laat zien dat geloof op een moderne manier vormgegeven kan worden. Door corona is van ons plan om een aantal keer per jaar een jongerenviering te houden nog niets gekomen, maar hopelijk kunnen we dat volgend werkjaar weer oppakken. Dat zijn mooie eigentijdse vieringen met mooie muziek die ouders waarschijnlijk ook zullen aanspreken. Wij organiseren spelavonden, sportactiviteiten, quizzen, maar regelmatig komen ook mensen op bezoek met een bijzonder verhaal. Er ontstaan dan hele mooie en bijzondere gesprekken. We sluiten altijd af met chips en drinken. Afgelopen jaar was erg improviseren, door de corona konden we bijna niet samenkomen. Maar er hebben leuke online bijeenkomsten plaats gevonden. Het leuke was dat jongeren nog de hele avond in teams bleven om gezellig met elkaar bij te kletsen. Rock Solid is echt een vriendengroep. Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, de kerk wordt als saai ervaren. Wij maken de kerk aantrekkelijk door het organiseren van leuke en voor jongeren aantrekkelijke bijeenkomsten waar geloof wel aan bod komt maar niet de rode draad in de bijeenkomst is. We proberen kerkelijke thema’s actueel te maken en te verbinden met de moderne wereld. Veel gehoorde opmerking van jongeren die voor de eerste keer deelnemen is: “ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” Er wordt vaak gezegd; “de kerk heeft geen toekomst.” Wij hopen dat de groep jongeren groeit, dat Rock Solid de kerk van de toekomst wordt. Daar is geen kerkgebouw bij nodig, geloof zit in je en in de mensen met wie je samenkomt. Kerk zijn in de toekomst is een plek waar jongeren samenkomen, leren, iets doen voor de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt.

Het kerkgebouw is voor Rock Solid niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen. Met Rock Solid hebben we al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, een scoutinggebouw, hulp bij de Passie en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Voor ons is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren ons, door hun te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven krijgen wij weer inspiratie om nieuwe ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten te bedenken. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is:  Luister naar de jongeren. Geef hen een stem in het vormgeven van de kerk van de toekomst. Luister waar hun behoeftes liggen en probeer hierop in te spelen. Daarnaast de verbinding leggen tussen jong en oud, van elkaar valt veel te leren. Er zijn voor elkaar! Laten we op deze manier doorgaan met Rock Solid, de jeugd heeft de toekomst!!

Diaconaal beraad H. Pancratius parochie in gesprek met ErfCoach Neeltje Bleumink
10 februari jongstleden hield ErfCoach Neeltje Bleumink een inleiding over haar werk in het diaconaal beraad in onze parochie.
Hieronder kunt u lezen hoe een ErfCoach opereert binnen de provincie Overijssel.

Mijn naam is Neeltje Bleumink. Ik ben ErfCoaches in Noordoost Twente samen met een paar collega’s. Als ErfCoach bieden wij erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan over de opgaves en vraagstukken op en rondom het erf.  Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbeëindiging of verduurzaming.

Als ErfCoach opereren wij onafhankelijk. De gesprekken die wij met erfeigenaren voeren zijn altijd vertrouwelijk. Zie ons als een sparringpartner die kijkt naar wensen en mogelijkheden op een erf. We helpen met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Door ons grote netwerk kunnen wij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.

Ook hebben wij goed zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. Een ErfCoach neemt die regie niet over, maar houdt een spiegel voor.

Maak gebruik van de mogelijkheid.
De provincie Overijssel investeert samen met gemeenten in de ErfCoaches. Elke erfeigenaar in Overijssel kan een gesprek met ons aanvragen. We zitten in verschillende situaties aan tafel. Soms komen we bij iemand bij wie het water aan de lippen staat. Die is blij dat er iemand is die weet wat te doen. We komen ook bij mensen die vol plannen zitten en graag een volgende stap willen zetten. Ook dan is een gesprek met een ErfCoach waardevol.

We zijn er. Maak er gebruik van.

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met ons op via n.bleumink@eeckhof.nl of bel naar 06 41 84 82 35. Kijk voor meer informatie op www.erfcoach.com