Beste parochianen,

De kinderkerk beleefd door de ogen van een kind.

Je mag met je ouders voor het eerst naar de kerk, dan ga je naar de kinderkerk in de dagkapel in Geesteren. Dan klopt er iets niet in de ogen van een kind! Op de dagkapel zit geen kerktoren! Dat was een antwoord dat ik ooit kreeg van een kind, jij hebt geen ‘echte’ kerk want er staat geen toren op. Als een kind binnenkomt in de dagkapel dan zijn ze eerst afwachtend, want wat is dat een groot scherm, ze blijven dicht bij hun vader en moeder. Wat zal een kind denken? Wat gebeurd hier en wie komen hier allemaal? Zo af en toe zijn kinderen vrij en gaan direct voorin zitten en dan gaat de mond open van verbazing. We beginnen met het liedje ‘wij zijn samen kinderkerk’ de pastor (de pasoor zei een kind) pakt zijn gitaar en we beginnen samen te zingen. We steken onze kaars aan, wij vertellen een verhaal met beelden op het grote scherm. De 2e keer worden ze vrijer en zoeken hun eigen plek bij de kinderkerk. Hoe mooi is het om kinderen laten kennis maken met kerk, geloof en de verhalen uit de bijbel. Het doet iets met kinderen, het verhaal, de tekening, de ontmoeting. Geloof gaat leven. Vraagt een kind: ik snap vasten nog niet helemaal, dan mag ik minder snoepen? Zo begint de kerkgang van een kind.

De rijkdom van de kinderkerk.

Wij zijn als parochie rijk met onze levende kinderkerk, kerkgang in het weekend wordt minder, kinderkerk neemt toe! Afgelopen weekend stond de kinderkerk in het teken van de vasten, de minst bezochte kinderkerk viering is onze ervaring. Afgelopen zondag waren er weer 40 kinderen met ouders, opa’s en oma’s voor de viering die in het teken stond van de vasten. Mond op mond reclame doet veel, met de sociale media bereiken we veel gezinnen. Elke keer zien wij nieuwe gezichten die naar de kinderkerk komen.

Groeiproces.

Wij willen verder groeien, we willen graag dat jonge gezinnen die hun kinderen geloof willen meegeven goed geïnformeerd zijn over onze kinderkerk en de weg naar Geesteren weten te vinden. Er zijn ook enkele dorpen waarvan wij bijna geen gezinnen ontmoeten in de kinderkerk. Wij hopen dat uit deze dorpen ook jonge ouders naar de kinderkerk gaan komen. Wij zijn afhankelijk van ouders die de stap naar de kinderkerk willen zetten. Samen met de werkgroep blijven wij ons ontwikkelen, met nieuwe verhalen, knutsel werkjes die een betekenis hebben, wij blijven ons ontwikkelen. We zijn dit werkjaar begonnen met vier nieuwe mensen in onze werkgroep, moeders die de kinderkerk belangrijk vinden. Daar mogen wij trots op zijn!

Volgende kinderkerk.

De volgende kinderkerk viering zal plaats vinden op 1e paasdag om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren, zegt het voort en wees vooral welkom. Voor informatie over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

of via de mail: kinderkerk@hpancratius.nl

Hartelijke groeten, Diaken B. Huitink.

 

Zaterdag 14 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Gerard Steggink (M’veen), Jan Weersink, o.o. Slaathuis-Boerrigter, Hein Meijer.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

Woensdag 18 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 21 maart 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Bennie Droste, Toon Blankenvoort, Marie Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis, Jan Boerrigter.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, Sinie Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink, Fien Blankenvoort-Hamer.

Woensdag 25 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand.

Zondag 29 maart is er in Vasse GEEN viering.
Wel is er om 10.30 uur een viering in de Pancratius Basiliek te Tubbergen.
De opgegeven misintenties worden op 5 april gelezen!!

KOREN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

LECTOREN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

ACOLIET
Za. 21 mrt. 19.00 uur: geen.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

COLLECTANTEN
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 21 mrt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 29 mrt. 09.00 uur: geen viering.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 1 mrt.    €          41,20   Eigen kerk 1 mrt.       €  37,52
Plaatsengeld aswo.     €          24,50   Eigen kerk aswo.        €  14,40
Plaatsengeld 8 mrt.    €          48,70   Eigen kerk 8 mrt.       €  23,10

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart zal  vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei.  De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink  tel. nr. 660105.

ZORGEN.
Mensen die voor een ander zorgen!
Voor kinderen, voor een hulpbehoevende vader of moeder.
Mensen voor wie zorgen hun beroep is, ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, dokters en anderen zijn mensen die ook zelf zorg nodig hebben! Interesse, bevestiging, soms een plaats om je verhaal te kunnen delen, wat je voelt, wat je denkt, wat je ervaart. Wie zichzelf verwaarloost wordt eenzaam, kan zichzelf verliezen, kan tot vreemde dingen komen. Zorgen voor een ander en zorgen voor elkaar zijn niet twee werelden maar het is één wereld die beter in evenwicht blijft als je jezelf niet verwaarloost.
”‘n parochiaan”

Beste parochianen
Vele kerst-graftakken op het kerkhof liggen er nog mooi bij.
Desondanks zou het voor het oog fijn zijn om voor Pasen (Goede Week) deze kerst-graftakken te verwijderen. Hartelijk dank voor het begrip en medewerking en iedereen alvast fijne paasdagen gewenst.

KBO
Volgende bijeenkomst: “Verkeersveiligheid”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 19 maart a.s. Deze middag hebben we verkeersdeskundige Anton Kremer uit Ootmarsum uitgenodigd om ons bij te praten over de veranderingen in de huidige verkeersregels en over de nieuwe borden. Locatie: Café Bolscher   / Aanvang is om 14.00 uur.

Paasmiddag
Op zaterdag 4 april a.s. organiseren de KBO en de Zonnebloem weer hun gezamenlijke Paasmiddag. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan tot 30 maart 2020 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561).
Locatie: Gasterij De Bakker
Aanvang: Zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur.

Bevrijdingsbrunch op woensdag 6 mei 2020
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we in vrijheid en ook in Vasse willen we dit vieren. De Zonnebloem Vasse, de KBO Vasse, de KPOV en de Dorpshuiskamer Vasse organiseren samen op 6 mei a.s. een bevrijdingsbrunch. Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen, welke ouder zijn dan 75 jaar, worden door ons uitgenodigd hieraan deel te nemen. De brunch zal plaats vinden bij Café-Restaurant Tante Sien in Vasse. Verdere informatie volgt nog in Op en Rond de Essen!!
Locatie: Café Restaurant Tante Sien
Aanvang: Woensdag 6 mei a.s. van ca. 12.00 14.00 uur.

 

UITNODIGING:  75-jaar bevrijding
Aan onze donateurs,
Ook niet donateurs zijn van harte welkom.
In het kader van 75-jaar bevrijding organiseren we, tezamen met de Stichting Heemkunde Tubbergen en de Stichting Heemkunde Geesteren een lezing. Een lezing over een landelijke affaire waarin een geboren inwoner van de gemeente Tubbergen verwikkeld is geraakt. Die affaire  betreft de zgn. Weinrebaffaire, vernoemd naar Friedrich Weinreb (1910-1988). Weinreb is één van de meest controversiële figuren uit de geschiedenis van de bezettingstijd in Nederland.
Alias Jonkheer Six  betreft de oud-Tubbergenaar die in de oorlog is gerekruteerd door Weinreb en die een cruciale rol  speelde in die affaire. Uiteindelijk is zijn lot mede bezegeld door Weinreb en is hij 75 jaar geleden gestorven in kamp Dachau. Op de lijst van de Tubbergse oorlogsslachtoffers prijkt zijn naam.
Dat het een  een uitermate bijzonder relaas betreft, getuige de film ‘In de schaduw van de overwinning’ van Ate de Jong die deels op dit verhaal is gebaseerd. Ook een verhaal dat lokaal dan wel regionaal volstrekt onbekend is. De Leidse historica dr. Regina Grüter die gepromoveerd is op Weinreb verzorgt de lezing op donderdag 16 april as., aanvang 19.30 uur bij Tante Sien te Vasse. U bent van harte welkom. Hartelijke groet,

Namens de Historische Kring Vasse Mander Hezingen,

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten. Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben. De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen. Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.
De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Tweede zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Landarbeidersbeweging MTC is een vereniging voor integrale ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages. Via de parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hun op te leiden en te organiseren. Het contact met MTC is tot stand gekomen doordat de Heilige Pancratius parochie de uitzending ondersteunt van missionair werker Inge Kuiphuis bij landarbeidersbeweging MTC. Zij werkt inmiddels bijna vier jaar bij deze organisatie. Door regelmatig contact weet de parochie van verschillende projecten die onder-steuning verdienen, waaronder vrouwenraden die zich inzetten voor samenlevingen zonder geweld en apparatuur voor een opleidings- centrum die praktische trainingen verzorgt aan vrouwen en jongeren zonder baan. U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Derde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname. Een belangrijke oorzaak hiervan is de historische onderdrukking vanwege economische klasse, etniciteit en geslacht.
Door middel van dit project willen we de geweldscyclus in gemeenschappen doorbreken door trainingen te geven aan families, in samenwerking met lokale instituties.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

JONGEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP DE LOURDESBEDEVAART
Zondagmorgen en de jongeren en begeleiding staan in Noord Deurningen voor de deur van het klooster, voor jongeren is dat niet gebruikelijk om op zondag richting het klooster te gaan. Ze zijn naar het klooster gekomen om zich voor te bereiden op hun Lourdes bedevaart. Voor de begeleiding is het ook niet gebruikelijk om op zondag naar het klooster te gaan, de voorbereiding is er ook voor de begeleiding. 40 personen zijn samen, een grote groep die op 24 april naar Lourdes gaan.
De dag begon met koffie, thee en ranja, iedereen kreeg zijn naamkaartje op, er zijn enkelen bij die de groep nog niet kent en voor de 1e keer in de groep komen. Dan beginnen we met zingen, het lied te Lourd op de bergen moet er wel inzitten als je naar Lourdes gaat. Dat lied wordt deze dag enkele keren gezongen, of je nu wel of niet kunt zingen, iedereen wordt geacht om mee te zingen. Onze Robin begeleid dit muzikaal.
Wat is er nu gebeurd in Lourdes? Wie van de jongeren kent het verhaal van Lourdes, wat is Bernadette daar overkomen. Als je in Lourdes aankomt, je komt bij de grot dan moet je wel weten wat daar is gebeurd. Daarvoor keken wij deze dag naar de film van Bernadette, haar leven en verhaal was te zien in de film.
Ontspanning hoort ook bij deze dag, wij  speelden het spel ik houd van Holland, ik houd van Lourdes. In twee groepen werd het spel gespeelt, welke onderdelen speelden wij: herkennen van een lied, interview waarin je geen ja, nee en euh mag zeggen, doorvertellen van een roddel, het verjaardagscadeau met de bom. Het was een strijd tussen het team Nederland en Frankrijk.
In het klooster is het goed betreft de lunch, dat was ook deze dag, het favoriete broodje kroket, tomatensoep met ballen, en broodjes kaas en ham. We smulden er samen heerlijk op los. Voor dat het wisten kregen wij bezoek van Dylan Kuipers, Dylan is een jonger iemand die vorig jaar naar Lourdes is geweest als zorgvrijwilliger en de jongeren kwam vertellen wat hij beleefd en gezien heeft.
De film moest nog worden afgekeken en wij hebben het dagprogramma in Lourdes doorgenomen, verteld wat wij gaan doen in Lourdes. De dag vloog voorbij en we hadden tijd tekort.
Als laatste waren wij te gast bij de zusters bij de beeldmeditatie die zij iedere zondag houden in de vastentijd. Er kwamen vele mensen uit de omgeving naar deze beeldmeditatie. Wat veel jongeren in de kerk zullen velen gedacht hebben! Op het einde zongen wij voor in de kerk met kaarsjes in onze handen het lied te Lourd op de bergen. Dat raakte mensen in de kapel, we kregen vragen hoe wij het kan dat zoveel jongeren naar Lourdes gaan, en wie zijn jullie. Onvoorstelbaar dat dat jullie deze jongeren meekrijgen was een veel gehoorde reactie.
Wij hebben een geweldige startdag gehad, zijn bijna klaar om naar Lourdes te gaan. Laatste voorbereidingen moeten geregeld worden, 26 maart is er om 19.00 uur de startviering in de kerk van Tubbergen, samen met de andere bus met pelgrims die gelijktijdig met ons in Lourdes zijn, en deze avond komt Cantiamo uit Lourdes zingen. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
Op 24 april, vroeg in de ochtend gaan de jongeren met de nachtbus richting Lourdes, de andere bus vertrekt een dag eerder, zij hebben een ander programma op de heenreis.
Dit is nu Rock Solid, het jongerenpastoraat, wij leven en beleven geloof met jongeren op een manier die bij jongeren past, die aansluit bij jongeren. Wij komen een maal per maand samen op een vrijdagavond. Vaak hoor ik van jongeren dat ze denken dat Rock Solid saai is en alleen gaat over kerk. Niet dus, wij zijn een levendige groep en die met elkaar optrekken. Jongeren die een avond mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Diaken Bert Huitink. Ouders die vragen hebben kunnen daarvoor ook terecht bij Diaken Bert Huitink. b.huitink@hpancratius.nl of 06 -20432661
Rock Solid is de moeite waard, het is een hechte groep van vrienden, wil ook jij vriend van Rock Solid worden?
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring

Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.

Op maandagochtend 6 april start SIZ Twente in Hengelo weer met de training Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). Deel I:gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal behandelen we voor de zomer. Deel II:  gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen kan na de zomer gevolgd worden.
De kosten zijn € 450,- per training, afhankelijk van de zorgverzekering en het pakket kan een deel van het geld terug gevraagd worden, meestal € 125,-.
in sommige gevallen wil het UWV, de Gemeente of de organisatie waarvoor je eventueel al vrijwilligerswerk doet, de kosten (deels) vergoeden.
Kijk op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LK27fSqN7uY Met deze training kun je als familielid of naaste jouw kennis en ervaring inzetten om andere naasten te ondersteunen. Wil je verder als professionele FED, dan start in september 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of 06-47504724 Aanmelden kan via: aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720