Pastoraal artikel december 2021

“Houdt 1,5 meter afstand. Was uw handen. Blijf thuis, bij klachten”.
Dit ‘evangelie’ van corona hebben we de afgelopen 19 maanden uit
en te na gehoord, waarbij wij soms dachten ervan af te zijn. De
woorden van Jezus aan het begin van de Adventstijd – “Wees
waakzaam, wees op je hoede” – zijn we snel geneigd om in dit licht te
plaatsen, want waakzaamheid heeft alles te maken met ‘oog hebben
voor’, met ‘in de gaten houden’. Toch heeft Advent ons meer te
vertellen.
De tijd van de Advent daagt ons uit om in ons leven weer nuances
aan te brengen, verschillen te zien tussen het ene moment en het
andere, uit te kijken naar iets of iemand en op te houden met een
diepe zucht van het zeggen: ‘Ach, het is toch allemaal maar
hetzelfde!’ In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons misschien
wel gerealiseerd dat we onderhand verveeld geraakt waren door het
vele, en het oog kwijt leken te zijn voor het kleine, het bijzondere, het
aparte. Advent schudt ons opnieuw wakker, en staat niet toe dat we
ons neerleggen bij een duffe houding van ‘Het zal mijn tijd wel
duren’.
Advent brengt de spanning terug in ons bestaan, veegt de beslagen
ruit van ons dagelijkse anderhalve meter leven met één grote zwaai
schoon, en roept tegen elk van ons: ‘Kijk nou toch, er ís perspectief’.
Voor dat perspectief zou ik graag het bijna vergeten begrip “nieuwe
normaal” weer van stal willen halen: een nieuwe vorm van
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 19 en 26 december 2021
Jaargang 48, week 50 en 51

samenleven, waarin we weer weten wie of wat cruciaal en vitaal is
voor onze maatschappij en economie. Vier weken Advent is de
uitnodiging om op die weg de eerste stap te doen: één kaarsje, één
lichtpuntje mag jouw wereld binnenkomen. Elk geloof, hoe klein het
ook is, is groot genoeg om een stap in de goede richting, in Gods
richting te zetten.
Het ‘evangelie’ van corona zal de komende tijd nog wel blijven
klinken, ook al zeggen ons hoofd en hart soms andere dingen. Maar
laten we daarnaast ook het Evangelie van Jezus bewaren: wees
waakzaam, wees gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je
schouder tikt. Wees waakzaam, open je hart, zodat de geboorte van
het kerstkind je menselijker én goddelijker kan maken.
Pastoor Casper Pikkemaat
Zondag 19 december 09.00 uur. 4 e zondag v/d Advent.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Jan Rolefes.
Woensdag 22 december 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Vrijdag 24 december 15.30 uur. Kerstmiddag.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Johannes Albertus Kempers, Hein en Marie Schurink-
Vrerink, Thijs Veer, Bernard Engbers.
Int.: Jan en Truus Blankenvoort-Bels, Aleida Engbers-Eidhof en
Bernardo Engbers, o.o. Booijink- Hesselink, o.o. Zwiep-Ensink,
Herman Nijhuis, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers,
Annie Kempers-Lansink, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Harrie
Booijink, Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Truus Ensink-
Borggreve, Bernard en Marie Veer-Weersink, Jan en Ria oude
Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos, o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan,
Herman Booijink (Kemper), Sinie Dijkers-Koopman.

Zaterdag 25 december 09.00 uur. Eerste Kerstdag.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Diaken Huitink.
Int.: Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Bouhuis-Kristen en
zoon Herman Bouhuis, Marietje Rolefes-Stopel, Bennie Droste,
overl. fam. Koopman-Sand, Overleden leden KBO Vasse, Truus
Masselink-Meijer, Anneke Weersink-Lohuis, Wim Rijsman, Hein Meijer. Jan en
Lies Wenneger-Krop, o.o. Steggink-Kamphuis, Lidy Tulk-Leusink,
Harrie Groothuis, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bertus en
Ruud Bos, overl. fam. Steggink Manderveen, Jan Schulten en Ine
Borghuis, overl. fam. ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, o.o.
Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Gerard en Marie
Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Jan Reekers en Theo Roozendaal,
Johan Groothuis, overl. fam. Ensink en Nordemeule, Jan Rolefes,
overl. fam. Lenferink, overl. fam. Braakhuis, overl. fam. Kemna,
Gert Mulstege, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Gerard
Michorius, Manny Sanderink-Weernink, overl. fam. Wenneger-
Meijer.
Zondag 26 december. Geen viering.
Vrijdag 31 december. Oudjaar. Geen viering.
Zaterdag 1 januari. Nieuwjaar. Geen viering.
Zondag 2 januari 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis
Int.: Pastor Hein Booijink, Anneke Weersink-Lohuis, Bertus Bos,
Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Sinie Dijkers-Koopman, Jan
Reekers en Theo Roozendaal, Jan Rolefes, Overl. Fam. Wenneger-
Meijer, o.o. Steggink-Kamphuis,
KOREN
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Herenkoor.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Herenkoor

Za. 25 dec. 09.00 uur: Dameskoor.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Dameskoor.
LECTOREN
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Ronny Booijink.
Za. 25 dec. 09.00 uur: Ben Demmer.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
ACOLIET
Zo. 19-dec. 09.00 uur: geen.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: geen.
Za. 25 dec. 09.00 uur: geen.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 19-dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Vr. 24 dec. 15.30 uur: Jan Veldhuis.
Za. 25 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.
31 dec. / 1 jan.: geen viering.
Zo. 2 jan. 09.00 uur. : Ine Bos.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 5 december. € 63,00
Plaatsengeld/collecte 12 december. € 53,70
OVERLEDEN
Op Zondag 5 december is op 81-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Jan Rolefes van de Booijinkstraat 14 te Vasse
overleden. Voor Jan hebben vrijdag 10 december het afscheid en
crematie in Almelo in besloten kring plaats gevonden.

KERKSCHOONMAAK

Op maandag 20 december vanaf 18.00 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bos, tel. nr. 680780.
Parochienieuws
Afgelopen periode heeft Erna Ensink een van haar vele taken in onze
geloofsgemeenschap neergelegd. Het gaat om het verzorgen van het
parochienieuws, met name dat gedeelte dat bestemd is voor het goed
verlopen van de vieringen in onze geloofsgemeenschap. Onder
andere verzorgde  Erna het netjes overzichtelijk maken van de
vieringen, welke voorganger en welke misintenties en
jaargedachtenissen er werden voorgelezen. Daarnaast maakt ze ook
een schema voor de koren, lectoren, acolieten, collectanten en
kosters. Ook de opbrengst van de collectes en het vermelden van de
kerkschoonmaak hoorden tot haar werkzaamheden. Vaak vulde ze
nog een en ander aan, wanneer dit te laat of verkeerd werd
doorgegeven aan het parochiesecretariaat. De geloofsgemeenschap is
Erna bijzonder dankbaar voor haar vele werk en grote inzet. Maar
liefst 20 jaar heeft ze deze taken vervuld, dat komt neer op ruim 500
edities van het parochienieuws!! De commissie van beheer zal
namens de geloofsgemeenschap de dank overbrengen aan Erna. De
taken van Erna zijn over genomen door Laurens Veer, die op dit
moment het spreekuur op de dinsdagochtend verzorgt. De commissie
van beheer is natuurlijk erg blij met de bereidwilligheid van Laurens
en wenst hem heel veel succes.
Beide Kerstdagen kerk open
Zowel 25 als 26 december zal de kerk van Vasse tot 17.00 uur
geopend zijn om zowel de versiering , als de kerststal te bezichtigen.
Tevens kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een
kaarsje op te steken ; dit uiteraard tegen betaling.
Terugblik op vijf jaar identiteitsbegeleiding van de katholieke
basisscholen in onze parochie
We leven in een veranderende tijd waarin het christelijk geloof niet
meer vanzelfsprekend is. Dit heeft zijn weerslag op gezinnen en op
katholieke basisscholen. De afgelopen jaren zijn de pastores
regelmatig aangesproken door parochianen die zich zorgen maakten

over de geloofsopvoeding van kinderen op de basisscholen. Of het
pastoraal team daar niet iets in kon betekenen? De afgelopen vijf jaar
zijn daar inderdaad gesprekken over geweest met de scholen. In dit
artikel maken we de balans op,
Situatie scholen
Het pastoraal team heeft altijd een heel goed contact gehad met de
directies en diverse docenten van de basisscholen in onze parochie.
Er is een jaarlijks overleg met de schooldirecties. Uit dat overleg
blijkt dat de scholen te maken hebben met kinderen met diverse
(religieuze) achtergronden. Daarnaast is het merendeel niet meer
opgevoed of bekend met het katholieke geloof. Dat betekent dat het
aanbod van de scholen niet meer hetzelfde kan zijn als in het
verleden. De scholen zijn dus zoekende en staan voor de uitdaging
om op een eigentijdse manier vorm te geven aan de katholieke
identiteit.
Aanbod pastoraal team
Pastoraal werker Christianne Saris, heeft namens het pastoraal team,
de afgelopen vijf jaar een aanbod gedaan om de teams van
basisscholen te begeleiden. Het aanbod bestond uit gesprekken met
het team van de betreffende basisschool. Om na te gaan waar het
voor staat en wat het wil uitdragen. Hiervoor werden drie
bijeenkomsten aangeboden. In de eerste bijeenkomst zou worden
nagegaan welke waarden leven bij de leerkrachten. In de tweede
bijeenkomst kwamen de waarden van de katholieke traditie naar
voren met concrete voorbeelden voor de school. In de derde
bijeenkomst zou worden nagegaan hoe de identiteit van de school
verder vormgegeven kon worden. Er zou naar de lessen worden
gekeken, de christelijke feesten, schoolvieringen, naar mogelijkheden
om diaconaal betrokken te zijn. Daarnaast was er een aanbod van het
pastoraal team om een excursie/rondleiding in de kerk te verzorgen
en om een interactief vooroordelenspel te doen met de kinderen.
Overleg met scholen
Een viertal scholen heeft gebruik gemaakt van het gehele aanbod. Er
vonden zinvolle en goede teamgesprekken plaats. Vervolgens werden
er keuzes gemaakt. Een drietal scholen koos voor een methode voor
de lessen levensbeschouwing. Een andere school vond de methode

van een ander vakgebied, die gericht was op goed omgaan met
elkaar, beter aansluiten. Deze scholen kozen ook voor een aantal
schoolvieringen in de kerk rond de christelijke feesten en stonden
open voor lesmateriaal rond Pasen en Pinksteren. Daarnaast waren er
scholen die één gesprek hebben aangevraagd en dit voldoende
vonden. Of omdat ze een dergelijk gesprek in het verleden al hadden
gedaan, of omdat ze toch hun eigen weg wilden gaan wat betreft de
identiteit van de school. Tenslotte waren er scholen bij die geen
interesse hadden voor het aanbod.
Huidige stand van zaken
Hoe is de stand van zaken op dit moment? We hebben een goede
verstandhouding met de directies en docenten van acht scholen en er
is altijd bereidheid tot samenwerking. Met het diaconaal weekend
zorgen deze scholen voor een doek over het betreffende thema in de
kerk. Met de kleurwedstrijd voor het jubileum van onze parochie,
werkten alle scholen mee. We mogen gebruik maken van de scholen
voor de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel en
leerkrachten zijn waar nodig inzetbaar. Een vijftal scholen vraagt één
of meerdere schoolvieringen aan bij het team rond het begin/einde
schooljaar en de christelijke feesten. Er zijn scholen die samen met
de geloofsgemeenschap en het pastoraal team een hele eigentijdse
invulling van de schoolvieringen gevonden hebben. Er zijn nog vier
scholen die een methode gebruiken voor de lessen. De gesprekken
over identiteit zijn afgerond. Alle scholen hebben aangegeven dat de
keuzes gemaakt zijn en dat men verder kan.
Conclusie
Zoals de kerk zoekt naar nieuwe wegen, zo zoeken de scholen hier
ook naar. Het is en blijft zoeken om vorm te geven aan de katholieke
identiteit in een pluriforme maatschappij, dat geven de directeuren
steeds aan. Toch is het van het grootste belang dat we met elkaar
werken aan de persoonsvorming van jonge kinderen en dat we daar
het levensbeschouwelijke aspect niet bij overslaan. Dat we de
leerlingen vertrouwd maken met belangrijke waarden, met hen
stilstaan bij vreugde en verdriet, en hen kennis laten maken met
rituelen en verhalen die ons leven in een ander perspectief zetten. Dat
begint in het gezin, dat is de basis van ieder kind. De school en de

parochie kunnen daarbij aansluiten. Dat wij elkaar stimuleren om de
kinderen mee te nemen in een waardevol, betekenisvol en gelovig
leven.
Pastoraal werker Christianne Saris
Aanvangstijd ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
In de vorige infobladen stond een vooraankondiging van de
ontmoetingsmiddag die de Pancratius Commissie organiseert op
woensdagmiddag 26 januari 2022. Voor deze middag worden alle
thuiswonende ouderen uit onze parochie, die 70 jaar of ouder zijn,
uitgenodigd. De middag vindt plaats in café restaurant Waaijer in
Langeveen. De aanvangstijd was niet genoemd. Hierbij alsnog de
tijd: de middag start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De
middag begint met een eucharistieviering en er is volop tijd om
elkaar te ontmoeten. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt
tien euro. We hopen dat de middag door kan gaan en dat we velen
mogen begroeten.

Aanmelden vieringen Kerstmis.

Voor de vieringen van Kerstmis kan online gereserveerd worden via de website
van onze parochie. Het gaat hierbij om de vieringen van vrijdagmiddag, 1 e en 2 e
Kerstdag. De vieringen van Kerstavond kunt u alleen via KerkTv volgen.
Online reserveren
U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop
“Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe
pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een
viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt
u op de wachtlijst).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij
klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.
Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt
komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover
per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail.
Aanmelden kan vanaf maandag 20 december 09.00 uur – donderdag 23
december 20.00 uur.
Hulp bij het reserveren
Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen
door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een
medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens
van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende
informatiebladen.
Gebruik van mondkapjes
Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers:
bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van
de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men
er een bij het binnengaan van de kerk.
Vieringen ook te zien via kerktelevisie
De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen,
Vasse, Mariaparochie en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien. Ga
dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de
knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op
vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op
“rechtstreeks” of “herhaling”.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
het Centraal Secretariaat.
Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Pastoraal team H. Pancratius Parochie
Pastoraal team en Pancratius Commissie.

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)