Bijzondere ontmoetingen in Amsterdam
Maandag 6 januari j.l. vertrok ik ’s ochtends samen met een vriendin, naar Amsterdam. De bedoeling was om een dagje Amsterdam te combineren met een afspraak met Mgr. Van Burgsteden (emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam) die 9 februari a.s. in onze parochie een lezing komt verzorgen over de eucharistie. De avond ervoor had ik nog snel even een Driekoningentaart gebakken en deze ging mee. Op het station ontspon zich een spontaan gesprek met twee dames van de NS. Wat we wel niet in de tas hadden en waar de reis naar toe ging. Maar ook hoe mooi ons eigen Nederland wel niet is als je de plekjes maar weet te vinden. Aangekomen in Amsterdam eerst maar eens op zoek naar het café waar we de waardebon konden inwisselen voor chocomel. Want waarom betalen als het gratis te verkrijgen is. Daarna naar de Nicolaasbasiliek. We besloten om toch maar niet om de eucharistieviering bij te wonen en dat kon immers ook wel in onze eigen parochie. De eigenaar van de het restaurant waar we vervolgens de lunch nuttigden was zeer spraakzaam en vertelde dat hij Twente goed kende. Zijn eerste vriendinnetje kwam er vandaan. Daarna op weg naar de begijnhof, want daar woont de hulpbisschop in het klooster van de Sacramentijnen. Door een onopvallende deur, naar een smal gangetje en even wachten in een spreekkamer van een oude pastorie. Daarna door een tweede hal met trappetjes, door de eenvoudige keuken, via het kopieerhok naar een kleine mutje volle sobere werkkamer van de bisschop. We werden allerhartelijkst ontvangen en de taart viel in goede aarde. Een paar boekjes van de bundel ‘Je moet het zien’ met 31 diaconale initiatieven betreffende de Ariënsprijs voor diaconie moest natuurlijk overhandigd worden. We mogen immers trots zijn op mooie initiatieven waaronder ‘Kearls unne mekaar’. Altijd goed om dit in een ander bisdom te promoten. Hoe God zich wil laten kennen aan mensen, gelovig en ongelovig werd duidelijk tijdens het voorbereiden van de lezing. En dat God een individuele weg gaat met ieder mens, want iedereen is uniek. Bijzondere verhalen die u 9 februari a.s. kunt horen. Na het gesprek gingen we via dezelfde weg naar buiten. Als je dan toch in de begijnhof bent dan ga je ook even naar het winkeltje en de begijnhofkapel. We zaten nog maar net in de kapel en wilden een kaarsje aansteken toen de eucharistieviering begon. Tja, dus toch ‘de mis’ in Amsterdam. Blijkbaar moest het zo zijn. ‘Kunnen jullie niet wegkomen van hier?’ vroeg de gastdame na de viering. Ze had ons ook al bij de hulpbisschop gezien. ‘Ga dan maar even mee dan mogen jullie mijn appartement wel even zien en die van mijn zus.’ En zo kregen we een inkijkje in twee woningen in de begijnhof. Heel bijzonder. Dat overkomt je niet elke dag. En deze twee begijnen kenden een vrijwilliger uit onze parochie die ze regelmatig spreken. Zo klein is dus de wereld. Ik heb deze vrijwilliger vervolgens de hartelijke groeten overgebracht van twee ‘begijntjes’. Maar wat het meest is bijgebleven van die dag, is hoe Mgr. Van Burgsteden vertelde hoe een niet gelovige de kracht had ervaren van het Allerheiligste Sacrament en hoe velen op wonderbaarlijke wijze Gods hand ervaren in hun leven van alledag.
Ik wens ons allen toe dat wij open mogen staan voor mooie maar ook onverwachte ontmoetingen, zowel met mensen alsook met God.
Wilt u de lezing van Mgr. Van Burgsteden bijwonen dan bent u van harte welkom op zondag 9 februari aanstaande 10.30 uur in de basiliek te Tubbergen. Daar zal hij eerst voorgaan in de eucharistieviering. Na koffie met krentenwegge start de lezing in de basiliek om 12.00 uur. Wees welkom.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zaterdag 18 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Lidy Tulk-Leussink, Pastor Hein Booijink, Alice Hudepol-Nordemeule.
Int.: Hein Meijer, Bennie Droste, Jan en Jos Weersink, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Dionne Meijer-Boswerger.

Woensdag 22 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 25 januari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Aleida Engbers-Eidhof, Bernard en Jan Teikotte, Truus Meijer-Scholten Linde.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Wim Dijkhuis, Frans en overl.fam.leden Oude Nijhuis-Bos.

Woensdag 29 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 2 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: o.o. ten Berge-a/d Stegge.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink.

KOREN
Za. 25 jan. 19.00 uur: Herenkoor
Zo. 2 febr. 09.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Za. 25 jan. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 2 febr. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Za. 25 jan. 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 2 febr. 09.00 uur: Geen.

COLLECTANTEN
Za. 25 jan. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 2 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 25 jan. 19.00 uur: Gerard Weusthof en Jan Veldhuis.
Zo. 2 febr. 09.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Erna Ensink tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 31 dec. € 40,20      Eigen kerk 31 dec. € 15,25
Plaatsengeld 4 jan. € 51,50           Eigen kerk 4 jan. € 28,20
Plaatsengeld 12 jan. € 41,00       Eigen kerk 12 jan. € 23,70
Verjaardagsactie december          € 273,22
Knikengel kerstkribbe                      € 22,45
Afscheidsviering Jan Sanderink  € 189,08
Collecte schelpenviering                 € 76,80

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 18 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes tel. nr. 680617.

DOPEN
Zondag 2 februari zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Mies Beau Wessels van de Engbersstraat 27 in Vasse, dochter en zusje van Jeroen, Desiré en Pleun Wessels-Wenneger en
 Loes Anne Elise Horst van de Manderveenseweg 64a te Manderveen, dochter van Ruud en Marieke Horst-Wigger en
 Mila Elisa Steggink van de Leningsbeekweg 4 te Mander, dochter en zusje van Michael,Wendy, Kyan en Mick Steggink-Lansink.

Actie Kerkbalans 2020
In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren van de benodigde pastorale zorg.
In de loop van 2019 heeft de overgang naar een nieuw automatiseringsprogramma plaatsgevonden. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor niet alle uitnodigingen voor deelname aan de actie Kerkbalans correct verstuurd worden. Indien dit zich voordoet in uw specifieke geval dan vragen wij uw begrip hiervoor en willen wij u vragen dit door te geven via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
Net als voorgaande jaren zal samen met de protestantse kerk de aftrap worden gedaan. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in Tubbergen. Allereerst worden de klokken van de protestantse kerk geluid waarna die van de katholieke kerk volgen. Ter afsluiting is er gezamenlijke koffie in het parochiecentrum in Tubbergen. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Parochiebestand per 31-12-2019
Parochianen
2018               2019
0 t/m 6 jaar                                              118                 115
7 t/m 64 jaar                                          1220              1208
65 jaar en ouder                                     269                 278

Totaal aantal parochianen                 1607                1601

2018 2019
Aantal gezinnen/alleenstaanden      633                  630
Gedoopt                                                    12                    11
Gehuwd                                                      0                     0
Overleden                                                18                     17
1e H. Communie                                     16                     0
H. Vormsel                                                9                    14

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020
Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan € 2000,00 p.p. met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

KBO
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 20 februari a.s. Deze middag hebben we schrijver-dichter Herman Kampman uitgenodigd om een optreden voor ons te verzorgen met zijn programma “ SOLO + LEAZEN EN SCHRIEM (dialectquiz)”.
Herman Kampman is in 1947 geboren in Hellendoorn en was winnaar van de cultuurprijs 2008 in de gemeente Hellendoorn.
Zijn boek over bijnamen werd in 2009 uitgeroepen tot origineelste boek van Overijssel. Ook schreef hij het winnende lied voor de Jazzerieje 2013 in Enschede. Herman heeft als doelstelling het uitdragen en in stand houden van de streektaal d.m.v. o.a. publicaties, lezingen en voordrachten. Zijn programma zal deze middag bestaan uit gedichten en anekdotes in het dialect, aangevuld met een dialect-quiz. De hoofdprijs voor de winnaar van de dialect-quiz is een gesigneerd boek van Herman Kampman.
Herman Kampman heeft ook opgetreden voor de KBO Tubbergen. Van hun hebben we alleen maar zeer lovende woorden gehoord over dat optreden. Dit mag U echt niet missen.
Locatie: Café Bolscher Aanvang is om 14.00 uur.

Jonge mantelzorgers
Ben of ken jij iemand in Dinkelland of Tubbergen die opgroeit met een bijzonder gezinslid? Onder bijzonder verstaan wij bijvoorbeeld een broer of zus met autisme of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ).
Jonge mantelzorgers hebben vaak niet de lichamelijke zorg over hun gezinslid maar moeten wel vaak zorg en aandacht missen en kunnen zich flinke zorgen maken over het thuisfront. Dit kan best lastig zijn. Zeker 1 op de 5 kinderen hebben hier thuis mee te maken.
SWTD JMZ heeft een toegespitst aanbod van activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Kijk op https://swtd.nl/jonge-mantelzorgers/ of neem direct contact met ons op via de mail of telefoon.
E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel: 06-38594375
Terugblik Vastenactie campagne 2019
Vastenactie 2019 stond in het teken van water. Met het verbeteren van waterbeheer, bodembescherming en hygiëne is er inmiddels al veel gerealiseerd.
Vrouwen zijn betrokken bij alle onderdelen van het project. Mannen en vrouwen kregen training in watermanagement. Ze leerden hoe waterbronnen ontstaan en het belang van regen gezien de klimaatverandering. Groepen huizen kregen een aftappunt. Er werd een waterleiding aangelegd vanuit een hooggelegen waterbron naar een dorp. Ook was er aandacht voor hygiëne middels de bouw van latrines
Vele kinderen worden niet meer ziek omdat ze geen vervuild water meer hoeven te drinken en vrouwen hoeven niet meer twee tot drie uur te lopen naar een waterbron omdat nu in het dorp schoon water is. Vrouwen hebben nu meer tijd voor hun gezin.
Hiermee worden levens blijvend veranderd, aldus Vastenactie. Nogmaals dank voor uw ondersteuning waardoor vele mensen een beter leven hebben gekregen.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Week van het gebed voor de eenheid van de christenen
‘Buitengewoon’ is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Deze gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Dit jaar worden we als christenen uitgedaagd naar meer dan het gewone. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en zo terecht komen op Malta waar zij vriendelijk worden ontvangen. Dit markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt. Het thema ‘Buitengewoon’ en dan met name buitengewone vriendelijkheid roept ons allen op en daagt ons uit om te bouwen aan vriendschap én te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoetingen zeker niet tot het vieren van eenheid. Wilt u meer weten over het thema: zie www.weekvangebed.nl
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

THEATERGROEP ‘sTOF’ KOMT NAAR TUBBERGEN
Het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratius parochie begint dit jaar met de organisatie van het theaterstuk ‘Onderuit’. Dit keer is het geen avond voor alleen jongeren, het is een avond voor iedereen die belangstelling heeft voor dit theaterstuk.
WIE IS DEZE THEATERGROEP?
Theatergroep ‘sTOF bestaat uit twintig jongeren tussen 12- en 20 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht. De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal.
“ONDERUIT”
Het is de titel van de theatervoorstelling die vrijdagavond 17 januari in de kerk van Tubbergen te zien is. Het script is door de jongeren zelf geschreven en kent naast een serieuze toon ook humor en zang. Je hoort passende, nieuwe teksten op bestaande melodieën.
De basis van dit script is het scheppingsverhaal: “Op de zesde dag schiep God de mens. En de mens begon haastig te leven.” Sindsdien wil de mens vooruit, sneller, groter, beter en dat lukt niet altijd…! De theatergroep constateerde dat vooruitgang niet voor iedereen is weggelegd. Door uiteenlopende oorzaken komen mensen in armoede terecht. De ‘sTOF spelers praatten veel met elkaar, deden onderzoek en struinden het internet af. Zo begonnen ze te schrijven aan dit script.
Je kijkt naar een gemiddeld gezin. Vader, moeder, kinderen, gezellige buren en (veeleisende) familieleden en anderen. Eigenlijk niets aan de hand. Totdat er dingen gebeuren waardoor de gelukkige situatie totaal verandert en het gezin vastloopt, ‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen staat op zijn kop. Wat nu? Wie helpt?
STOF TOT NADENKEN
Het stuk gaat over kinderarmoede en geeft je “sTOF”😉 tot nadenken. Na de voorstelling zullen er 2 workshops worden gegeven. Er is een workshop over “weerbaarheid” door Astrid Wessling en een workshop over “Hoe nu verder?” door Mariska Jogems. Daarnaast zal de stichting leergeld Tubbergen aanwezig zijn voor informatie.
De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en gratis.
AANMELDEN
Bij: b.huitink@hpancratius.nl of m.jogems@swtd.nl
Iets meer weten over Theatergroep ‘sTOF: www.theatergroepstof.nl
Wanneer: 17 Januari 2020
Waar: Pancratius kerk Tubbergen
Hoe laat: Aanvang 19.00 uur
Voor wie: belangstellenden
Entree: vrije gift

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.
Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen. Na de viering is er koffie en krentenwegge.
Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament) een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd. Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’. De lezing begint om 12.00 uur.
Wees allen van harte welkom!

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.