Toeval bestaat niet…..

Op zondag 12 juni mocht ik voorgaan in twee doopvieringen: in
Mariaparochie en Geesteren. In beide vieringen hadden de ouders,
onafhankelijk van elkaar, dezelfde evangelielezing gekozen. Het verhaal
dat de mensen kinderen bij Jezus brengen met de bedoeling dat hij ze zou
aanraken. Maar de leerlingen blijken de kinderen ruw terug te sturen. Jezus
was hierover verontwaardigd en zei : “Laat die kinderen toch bij Mij
komen en houdt ze niet tegen. Want voor mensen die zijn zoals deze
kinderen is het Rijk Gods bedoeld.” Jezus hart ging speciaal uit naar
degenen die er niet vanzelfsprekend bij hoorden in de samenleving en dat
waren in die tijd, onder anderen, de kinderen. In hetzelfde weekend van
deze doopvieringen vond de “Special Olympics Nationale Spelen” in
Twente plaats. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke
beperking uit heel Nederland dat in veertien Twentse gemeenten werd
georganiseerd, onder andere in Tubbergen. Met de bedoeling om een
podium te creëren waarop iedereen mag stralen! In de krant hebben we
kunnen lezen wat voor feest dit is geweest voor de betrokkenen. Als klap
op de vuurpijl was er op 12 juni ook nog een concert in Almelo, van
“Gelijkspel”. “Gelijkspel” is een cultuurproject over gelijke kansen en een
inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Met het concert
wilde men een feest creëren dat draait om wie we samen zijn. Met de
boodschap dat het niet uitmaakt waar je wieg stond, waar je op school zit,
met wie je werkt, dat het gaat om samen onszelf te zijn. Wat een
samenhang tussen de genoemde lezing en de evenementen in datzelfde
weekend! Dat kan geen toeval meer zijn. We kunnen er een teken in zien,
dat Gods Geest werkzaam is in ons midden. De H. Geest die ons helpt de
samenleving ten goede te veranderen. Dat het ons mag bemoedigen op de
weg van het geloof, de hoop en de liefde.

Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius,Vasse.
ZONDAG 19 en 26 juni 2022
Jaargang 49, week 24 en 25
Hartelijke groet, Pastoraal werker Christianne Saris
Zondag 19 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg: Henrica Maria Leussink-Bekhuis.
Int.: Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Harrie Groothuis,
ov. ouders Groothuis-Veelers, Bertus Bos. ov. ouders Leussink-Bekhuis.
Woensdag 22 juni. 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zaterdag 25 juni 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg: Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Mieke Hamse.
Int.: Herman Wenneger, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, o.o.
Booijink-Hesselink, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse.
Woensdag 29 juni. 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zaterdag 2 juli 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg: Herman Droste, Santje en Toon Pegge -Kempers, Maria Weersink
Int.: ov. fam. Weersink-Braakhuis, Johan Groothuis, ov. fam. Koopman-
Sand, Herman Wenneger, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein
Booijink.
Koren.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Herenkoor.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Dameskoor.
Lectoren.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Marieke Hansté.
Acoliet.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : geen.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : geen.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : geen

Collectanten.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Gerard v/d Aa.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Harrie Pegge.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Gerard Alberink.
Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 19 juni. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 25 juni. 19.00 uur. : Lies a/d Stegge.
Za. 2 juli. 19.00 uur. : Ine Bos.
Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 4 juni € 36,00 / € 38,40
Plaatsengeld/Collecte 12 juni € 57,20 / € 45,93
Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen,
samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer
er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor
iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie  en diverse
activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag
zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te
worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel  of wilt U
zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail:  dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)
Jubileum bedevaart naar Kevelaer : “ Hemel en aarde aanraken”
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart
van de Broederschap Noord-Oost Twente plaats. De intentie van de
bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken”. Het zal een extra feestelijke
bedevaart worden omdat het 150 jarig jubileum gevierd wordt, dat al in

2020 een feit was, maar niet door kon gaan wegens de corona-pandemie.
Vanwege het jubileum zal vicaris Cornelissen bij de bedevaart aansluiten
en mee voorgaan in de vieringen. Daarnaast zullen de vieringen worden
verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden, zoals
pastoor Munsterhuis en pastoraal werker Christianne Saris. De muzikale
begeleiding zal de muziekvereniging van Rossum verzorgen en de zang
tijdens de vieringen wordt verzorgd door het dames- en herenkoor van
Vasse en een aantal leden van het koor van Noord-Deurningen.
Uitnodiging De inwoners van Oost Twente en omgeving worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan deze prachtige jubileumbedevaart. Deze
wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of
wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer
aansluiten.
Met de bus Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen vanuit diverse
parochies in Oost Twente. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep
pelgrims uit Beuningen/de Lutte en omgeving alleen de vrijdag aan.
Met de fiets De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken
donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder
gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om
6.00 uur vanuit Ootmarsum.
Wandelen De groep wandelaars vertrekt op dinsdag 23 augustus en sluit
op vrijdag 26 augustus aan bij de overige pelgrims in Kevelaer. De
terugreis gaat per bus.
Programma De opening van de bedevaart is op vrijdag 26 augustus om
13.00 uur. In processie trekt de groep naar de basiliek. Daar vindt de
openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park
en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christie kapel. ‘s
Avonds vindt het lof en de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus
is er onder meer ’s morgens een plechtige hoogmis in de basiliek. Tussen
de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten
en persoonlijke gesprekken.
Aanmelding Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart
deel te nemen dan kunt u zich tot vrijdag 12 augustus aanmelden bij de
plaatselijke broedermeester, met opgave van naam/adres/telefoonnummer.
De bijdrage voor de fiets- of wandelbedevaart is 10 euro ( boekje,
offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage voor de buspelgrims is 30 euro.
Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor
algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de
broedermeester van uw locatie:
mw R. Kemna (0541-680294) of mw L. aan de Stegge (06-50610870)
Vormselviering in Vasse staat op losse schroeven
Daar waar vele werkgroepen in onze parochie langzaam maar zeker
toewerken naar de zomervakantie zijn er op de basisscholen alweer
vormselhalfuurtjes gehouden. Diaken Bert Huitink ging op school met
kinderen in gesprek over de betekenis van het heilig Vormsel en wat het
voor kinderen betekent om gevormd te worden. Daarnaast was er de
belangrijke informatieavond voor ouders, en er waren vormselhalfuurtjes.
Maar…. vormen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een voorbereiding nodig
met de hulp van een werkgroep. Vasse heeft op dit moment nog één
persoon voor de vormselwerkgroep. Op de eerste oproep voor nieuwe
vrijwilligers heeft niemand gereageerd. Daarom deze hernieuwde oproep.
Wanneer blijkt dat zich niemand meldt dan zullen de kinderen uit Vasse
die kiezen voor het heilig Vormsel zich dienen aan te sluiten bij één van de
andere geloofsgemeenschappen in de parochie en zullen er geen
Vormselvieringen meer plaatsvinden in de kerk in Vasse.
Jij kunt het tij nog keren
We zijn op zoek naar minimaal twee mensen vanuit Vasse die zich samen
met diaken Huitink en de overkoepelende vormselwerkgroep, die voor de
gehele parochie werkt, wil inzetten om de voorbereiding op het H.
Vormsel in Vasse vorm te geven. Wat is de bedoeling? Je coördineert
samen de werkzaamheden die nodig zijn voor het Vormsel in de periode
van september t/m november. De vormselvoorbereiding zelf vindt plaats
op één zondag. Vind jij/vinden jullie het belangrijk dat er nog
Vormselvieringen in de kerk in Vasse plaatsvinden meld je dan aan als lid
van de vormselwerkgroep. Twee personen zijn al voldoende. Wil je eerst
meer informatie, geen probleem. Bel of mail naar:
Diaken Bert Huitink 06-20432661
Cursus voor (groot) ouders met een kind of kleinkind met autisme!
Verlang je naar rust in je gezin? Wil je leren hoe je op een positieve manier
om kunt gaan met jouw kind met autisme? Dan helpt de basis cursus “Geef
me de 5” je echt op weg. Zoals de moeder van Bram bijvoorbeeld: “Ik zat
vaak met mijn handen in het haar. Ik begreep niets van zijn gedrag. Totdat
ik de basiscursus volgde. Dat zorgde voor een geweldige verandering. We
leven nu met elkaar in plaats dat we bezig zijn om te overleven!” Voor
wie: de cursusgroep bestaat uit zowel ouders als grootouders Voor
iedereen zijn er voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden en handvatten
die je kunt vertalen naar je eigen situatie. De inhoud van deze cursus past
bij kinderen met autisme van alle niveaus; vanaf een IQ boven de 30 tot en
met hoogbegaafdheid.
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert deze mooie
4-delige cursus. Korte inhoud:
In dag 1 leren ouders/verzorgers hoe mensen met autisme informatie
verwerken en hoe zij hun communicatie hierop kunnen afstemmen.
Daardoor kunnen zij zich beter in hen verplaatsen en begrijpen zij hoe
bepaald gedrag ontstaat. Op de 2 e dag wordt dieper ingegaan op de
informatieverwerking. Je ontdekt waardoor iemand met autisme sneller een
vol hoofd heeft. Je leert rust te creëren en te voorkomen dat de situatie uit
de hand loopt. ‘ Op de 3e cursusdag richt de cursus op het inzetten van
nieuwe structuren, regels en afspraken. Deze vormen samen het begin van
een veilig basisfundament. Vandaaruit kan iemand met autisme zich verder
ontwikkelen naar zelfstandigheid. Op de laatste cursusdag ontdekken
ouders/verzorgers waarom iemand met autisme soms anders reageert dan
zij verwachten. Hoe het kan dat hij of zij soms een andere waarheid lijkt te
hebben. En waarom iemand met autisme heftig kan reageren op geluiden
of aanrakingen. Ouders/ verzorgers leren begrijpen dat dit alles een kwestie
van niet kunnen is en hoe zij daarop kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen
zij na deze dag altijd antwoord geven op terugkerende vragen van iemand
met autisme, zodat een ‘openstaande map’ écht dicht kan. Wanneer, waar
en hoe vaak? De cursus start in het najaar, wordt gegeven in Reutum op
een mooie locatie en bestaat uit 4 dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (op
een vrijdag, 1 keer in de maand) Voor deze cursus wordt een eigen
bijdrage gevraagd van 75 euro per persoon. Voor mensen die dit niet
kunnen betalen, wordt gezocht naar een passende oplossing. Meer weten of
aanmelden voor de cursus? Bel of mail onze sociaal werkers mantelzorg :
mail: e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl /
telefoon: 06-38594369 / 06-38275388.
Vooraankondiging zomerwandeling
De Pancratius Commissie organiseert op donderdag 28 juli om 09:30 uur
een zomerwandeling in de omgeving van Geesteren. De route start bij de
kerk in Geesteren en bedraagt 6 kilometer. Er is een korte meditatie bij
Mariakapel de Loo-Esch en er is onderweg een koffie/thee stop bij mensen
thuis. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!
Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa in ‘t
Roderveld.
Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling
plaats vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te
werken aan ‘BEWUSTWORDING’. ‘Hoe bewust zijn of doen we’.
Woensdagavond 6 juli a.s. is eenieder om 18.30 uur welkom bij de H.
Plechelmuskerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n kort welkom
samen zo’n 2.5 km te wandelen naar Sacha Kripa voor koffie/thee plus iets
lekkers, waarna we met elkaar ons ‘bewust zijn’ gaan oefenen. Sacha
Kripa is een meditatie en retraite centrum gelegen in het mooie Roderveld.
Na plm. 1.5 uur ‘bewustwording’ wandelen we via ‘n andere route terug
naar de kerk. We verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de kerk
in Rossum. Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden – uw
eventuele vrije gift wordt geschonken aan ‘Sparkling Waterfall
Foundation’ een bijzonder project van Sacha Kripa. De werkgroep wil dit
initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte
welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent. Opgave svp. per mail bij
Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail svp.
ook even uw woonplaats vermelden.
Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023
Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de
Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.
Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie
er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de
synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio,
missio’. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden
verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen
Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd. De
uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het
diocesane verslag dat u kunt lezen op de website van onze parochie onder
het kopje nieuws: www.hpancratius.nl
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook
telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)