‘Samen kerk, samen sterk’

Beste parochianen,

Afgelopen week werd bekend dat de kerk in Albergen aan de eredienst wordt onttrokken. Verdriet was er bij al die parochianen die de kerk in Albergen een warm hart toedragen. Tranen van verdriet, van onmacht en teleurstelling om de afnemende kerkbetrokkenheid. Waar het voor de één nog als een verassing kwam dat de kerk definitief op slot gaat, had de ander het al wel zien aankomen en was al gaan nadenken hoe het verder moet met de geloofsgemeenschap na kerksluiting.  In de dagen na het bericht waren er bijeenkomsten voor parochianen om in gesprek te gaan met het parochiebestuur, commissie van beheer, het pastoraal team maar vooral ook met elkaar.  Uit deze bijeenkomsten bleek dat de parochianen het belangrijk vinden om elkaar te blijven ontmoeten, om elkaar niet uit het oog te verliezen, om dat verhaal van God die met ons meetrekt en ons nabij is te blijven vertellen en uit te dragen. Verdriet maar ook veerkracht is wat we in de afgelopen week zagen.

Het sluiten van de kerk in Albergen is niet alleen een Albergse aangelegenheid. Het gaat ons als gehele parochie aan.  Om het in Bijbelse termen weer te geven, ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.’ Laten we dan oog en oor hebben voor de geloofsgemeenschap Albergen.  Laten we allemaal onze betrokkenheid tonen aan onze medeparochianen. Laten we hen oprecht welkom heten in andere locaties en een plek creëren voor hen die daar behoefte aan hebben. Laten we meedenken en helpen hoe je geloofsgemeenschap kunt zijn zonder kerkgebouw. Want geloof is immers niet van steen. Dat we als de gehele heilige Pancratius Parochie blijven uitdragen waar het in ons geloof ten diepste om gaat. De verkondiging van Gods blijde boodschap, dat we samen optrekken in tijden van pijn en rouw, dat we verbonden blijven met elkaar. Dat is wat ons samen sterk maakt en dat is wat toekomst geeft. Dat de heilige Pancratius ons hierin mag voorgaan.

Een bemoedigende groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Er zijn in Vasse nog steeds geen vieringen in de kerk maar….

Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen. Er mogen maximaal 80 personen in de kerk. Is dit aantal bereikt dan zullen de deuren worden gesloten. Aanmelden vooraf is niet meer nodig.

Ook kunnen de vieringen nog steeds kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

 

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

 

SPREEKUUR

Vanaf  21 juli is het parochiesecretariaat weer geopend van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

 

10 jaar Heilige Pancratius Parochie – speciale editie KOMPAS

6 juni jongstleden was het tien jaar geleden dat we voor het eerst als H. Pancratius parochie bijeen kwamen onder de Kroezeboom te Fleringen. In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we een parochie zijn die in beweging én in ontwikkeling is.  De nieuwste editie van kompas geeft een prachtig overzicht van wat er in de afgelopen tien jaar is bereikt. De inhoud is verassend veelzijdig en kleurrijk. Nieuwsgierig geworden? U kunt Kompas vinden in de kerken van onze parochie of aanvragen via de lokale secretariaten van de geloofsgemeenschappen. Kompas is ook digitaal in te zien via https://hpancratius.nl/parochiemagazine-kompas/

60-jarig priesterjubileum pastor Jan oude Vrielink

Op vrijdag 24 juli aanstaande is het 60 jaar geleden dat pastor Jan oude Vrielink tot priester is gewijd.

Zondag 26 juli 2020 is er in de basiliek in Tubbergen om 10.30 uur een eucharistieviering waarin pastor oude Vrielink voorgaat, samen met de pastoraal werkers Jacqueline Meupelenberg en Christianne Saris namens het pastoraal team. Tijdens deze viering zal aandacht worden besteed aan dit bijzondere jubileum. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen.

De verplichte registratie betreffende corona zal plaatsvinden bij het betreden van de basiliek. De kans bestaat dat u teleurgesteld kunt raken wanneer het maximale aantal kerkgangers is bereikt. Wij vragen daarvoor uw begrip en flexibiliteit.

Na de viering is er de mogelijkheid om op gepaste afstand pastor oude Vrielink te feliciteren en een kopje koffie/thee te drinken.

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie.

 

Berichten parochienieuws vanuit de Commissie van Beheer

Tuinwerkploeg

Als we onze pastorietuin en tuin rondom de kerk bekijken ziet alles er het hele jaar door piekfijn uit, dat geldt ook voor het kerkhof. Dat is natuurlijk allemaal te danken aan de vele vrijwilligers van de tuinploeg van de vrijdag ochtend. Om dit mooie werk voor te kunnen zetten vragen we op dit moment wel extra handen op de vrijdag ochtend. Bij deze plaatsen we dus een oproep voor hulp op de vrijdag ochtend. Mocht u hier in interesse hebben, vragen we u contact op te nemen met Hennie Engbers. Naast de vrijdagochtend wil Hennie Engbers ook een ploeg op de dinsdagochtend gaan starten. Voorlopig misschien incidenteel. Maar ook voor deze ploeg kunt u zich aanmelden, ook hier geldt weer vele handen maken licht werk. Mocht u interesse hebben dan vragen we u contact op te nemen met Hennie.

 

Vrijwilligersavond/parochieavond

Hoewel de corona maatregelen steeds verder versoepeld worden kan de Commissie van Beheer op dit moment nog geen datum bekend maken voor de vrijwilligersavond/parochieavond. We mogen weer met grotere groepen samenkomen, maar de anderhalve meter maatregel blijft gelden. Dat lijkt ons op dit moment een te groot probleem om met onze geloofsgemeenschap bijeen te komen, op de manier zoals we dat gewend zijn in een horecalocatie in Vasse. We zullen u waar nodig op de hoogte houden van ontwikkelingen en zodra het mogelijk is een vrijwilligersavond/parochieavond organiseren. Mocht de anderhalve meter maatregel toch veel langer opgelegd blijven dan zal de Commissie van Beheer op zoek gaan naar een alternatief. We zouden dan bijvoorbeeld in de kerk een informatie avond kunnen organiseren. Maar ook hier zullen we te werk moeten gaan volgens het corona protocol, dat binnenkort vanuit het Parochie Bestuur met de negen locatie gedeeld gaat worden.

 

Scoutinggebouw Broekdijk 73

Op de afgelopen vrijwilligers avond heeft het Parochie Bestuur al aangegeven dat de boerderij uit de erfenis van J. Mensen een bijzondere status heeft. Door de fusie van de parochies in 2010 zijn alle bezittingen onder algemene titel overgegaan naar de nieuwe Pancratius Parochie. Het bijzondere van de erfenis van de familie Mensen is, dat het geoormerkt is, zo deelde het Parochie Bestuur mee. De Commissie van Beheer heeft de afgelopen periode de juridische betekenis van de erfenis onderzocht. Er is contact geweest met notarissen en juristen. De Commissie van Beheer heeft dit onderzoek gedeeld met het Parochie Bestuur. Zij hebben de bevindingen van de Commissie van Beheer laten toetsen door het Bisdom en komen tot dezelfde conclusie. De erfenis van de familie Mensen moet gebruikt worden voor de restauratie van het kerkgebouw in Vasse. Verder geeft het Parochie Bestuur aan dat de huidige situatie, dat de boerderij aan de Broekdijk 73 gebruikt wordt door de scouting vereniging, van belang is voor de jeugd in onze dorpsgemeenschap en indirect ook van belang voor de leefbaarheid in het dorp. Het Parochie Bestuur steunt de Commissie van Beheer om voor de toekomst een plan uit te werken waarbij de scouting vereniging gebruik kan blijven maken van de boerderij, zonder dat onrecht wordt gedaan aan de erfenis van de familie Mensen.