Kerstwens

 

Er is een kind geboren

eenvoudig in een stal

Dat kind kwam vrede brengen

voor mensen overal

De engelen zongen vrolijk

een wonder is geschied

Gods kind kwam voor een wereld

vol zorgen en verdriet

Dat kleine koningskindje

vroeg om een kerstgeschenk:

Dat ik niet voor mezelf leef

maar ook aan anderen denk

Waar mensen samen komen

en goed zijn voor elkaar,

daar is het áltijd Kerstfeest

op elke dag van het jaar.

Zalig Kerstmis en een gezegend 2021!

Pastoraal team, parochiebestuur en centraal secretariaat

  1. Pancratius Parochie

 

 Beste parochianen,

Een telefonisch huisbezoek!

Wat moet u zich daarbij voorstellen?

Waar wij door corona als pastores niet fysiek op bezoek kunnen komen gaan wij telefonisch in gesprek, wij maken gebruik van video bellen of we appen en mailen met parochianen. Het zijn middelen die wij gebruiken om ons pastorale werk te kunnen voortzetten. Zo blijft er contact met de parochianen die wij begeleiden. Afgelopen week had ik een telefonisch huisbezoek, deze parochiaan zei: ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Hij en zijn vrouw waren beiden door de corona besmet geweest, parochianen die er voorzichtig mee omgaan, dat zij besmet raakten!  Ze waren door de corona in een kleine wereld terecht gekomen. Toen ik vroeg: wat ziet en hoort u niet meer?  Ik kan op de zondag niet meer naar de kerk, de kerkgang was belangrijk voor hem. Maar zei hij: mijn vrouw wil je ook nog spreken. Zijn vrouw zei: ‘luuster’ eens Bert: ‘wij hebt al lang geen communie meer had’ wij begint langzaam protestants te worden! ‘Kunt’ wij met kerstmis de communie ontvangen?

In dit gesprek werd duidelijk dat zij in hun kleine wereld waarin ze waren terecht gekomen, het geloof werd gemist. Dat was precies wat de parochiaan bedoelde met, ik ‘zee’ niets meer en ik ‘heur’ niets meer. Het ging niet om de mensen om hem heen, deze zijn er wel. Het ging om hun geloof, het ging zijn vrouw om het ontvangen van de communie.

Als de wereld klein begint te worden, zoals voor deze parochianen, dan is geloof belangrijk, het geloof dat een houvast bied, geloof dat steun bied. Daarom zijn telefonische huisbezoeken belangrijk, er is iemand die een luisterend oor heeft.  Zo zijn er veel parochianen die teleurgesteld zijn door de coronamaatregelen. Een parochiaan die niet naar de kerk kon met Allerzielen, thuis achter het scherm de viering moest volgen. Kon het niet anders?

Het zal voorlopig niet anders gaan hoorden wij afgelopen dinsdag in de persconferentie, niet meer dan 30 parochianen in de kerk, niet samen komen met kinderen en jeugd, veel zal online moeten. Geduldig afwachten wat er gaat komen, geduldig afwachten is moeilijk, wij zijn moe van het wachten, wij willen het oude leven weer terug.

Geduld opbrengen is moeilijk, het past niet meer in onze samenleving, er is geen keuze, we moeten het samen doen, samen afwachten. Het is niet alleen wachten, het is ook doen. Denk aan onze parochianen die in die kleine wereld zijn terecht gekomen, parochianen die hun geloof niet kunnen praktiseren. Ons ‘doen’ is luisteren naar deze parochianen, stil staan bij hun gemis. In deze corona tijd vergeten wij het geloof van onze (oudere) parochianen, wij kunnen hun geloof ook beleven in de huiselijke kring, geloven is nabij zijn, er zijn voor deze mensen kan hen goed doen. Wel op gepaste en veilige afstand.

Ik wens u een goede opgang naar Kerstmis toe.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink.

 Weekend 20/21 december is er GEEN viering.

 Woensdag 23 december is er GEEN viering.

 Donderdag 24 december Kerstavond 21.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor zonder bezoekers.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Bernard Engbers.
Int.: Aleida Engbers-Eidhof, Bernardo Engbers, o.o. Booijink-Hesselink, o.o. Zwiep-Ensink, Herman Nijhuis, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Riet Kamphuis-Krakers, Jan Oude Vrielink, Gerard Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Antoon Deterink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Gert Mulstege, Jan en Truus Blankenvoort-Bels, Harrie Booijink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Johannes Albertus Kempers, Bernard en Marie Veer-Weersink, Johannes Antonius Leussink, Johan en Monique Frons.

 Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bernard Engbers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, overl.leden van de K.B.O., o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, Marietje Rolefes-Stopel, o.o. Braakhuis-Olde Klieverink en overl.fam.leden, o.o. Stevelink-Lansink, Annie Blankenvoort-Eppink, Jos, Jan en Riek Weersink-Demmer, Jan Reekers en Theo Roozendaal, Jan Schulten en Ine Borghuis, Sinie Dijkers Koopman, Harrie Groothuis, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof, Marietje Engbers en Bernardo, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, o.o. Leussink-Bekhuis, o.o. Veldhuis-Paus, Bertus en Ruud Bos, Harrie Booijink, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, overl.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, Hein Meijer, Wim Rijsman, o.o. Dijkhuis-Kuipers, o.o. Wigger-Booijink en Siny en Theo Wigger.

 Zaterdag 26 december GEEN viering.

Zondag 27 december GEEN viering.

 Woensdag 30 december GEEN viering.

 Donderdag 31 december Oudjaarsavond 19.00 uur Woord- en Communieviering.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Truus Weersink-Scholtenhave.

Int.: Harrie Booijink, Hein Meijer.

 Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag GEEN viering

 Weekend 2/3 januari is er GEEN viering.

 KOREN

Do. 24 dec. 21.00 uur: Dameskoor.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

Do. 31 dec. 19.00 uur: ??

 LECTOREN

Do. 24 dec. 21.00 uur: Lies aan de Stegge.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Wilma Kempers.

Do. 31 dec. 19.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Do. 24 dec. 21.00 uur: geen.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Hennie Engbers.

Do. 31 dec. 19.00 uur: geen.

 COLLECTANTEN

Do. 24 dec./vr. 25 dec.: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Do. 24 dec. 21.00 uur: Johan Steggink.

Vr. 25 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Misintentie kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Collecte 13-12                                   €      43,55

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 11 januari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk van Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

Mededeling commissie van beheer t.a.v. misintenties en jaargedachtenissen

In deze lastige coronaperiode lopen zaken niet altijd zoals we gewend zijn. Dat geldt ook voor het rooster van de vieringen. Dit heeft gevolgen voor de opgegeven misintenties en jaargedachtenissen. U kunt er van uit gaan dat er  in ieder geval op elke 2e en 4e weekend van de maand een viering is in Vasse. Het secretariaat zal dus standaard de misintenties en jaargedachtenissen in deze weekenden plannen.

Er zijn natuurlijk al veel misintenties en jaargedachtenissen opgegeven, waarbij geen rekening is gehouden met het feit dat in deze coronatijd vieringen niet altijd doorgaan. Als er geen viering is gaan de  reeds opgegeven misintenties automatisch door naar het eerst volgende weekend.

Nu de corona maatregelen sinds 14 december weer aangescherpt zijn is het secretariaat vanaf dinsdag 15 december wel bereikbaar, maar alleen telefonisch of per mail. Laurens Veer en Marga Olde Loohuis zullen van 09.30u tot 10.30u aanwezig zijn op het secretariaat. U kunt dan misintenties en jaargedachtenissen per telefoon of via de mail doorgeven.

 Informatie onttrekking aan de eredienst H. Pancratius en H. Joseph kerk Vasse

Beste parochianen,

In september is het voorgenomen besluit naar buiten gebracht om zes kerken binnen de H. Pancratiusparochie te onttrekken aan de eredienst de komende jaren, waaronder ook de kerk van Vasse. Dit was geen gemakkelijke beslissing en heeft bij velen de nodige emoties teweeg gebracht.

Door de corona omstandigheden bleek het helaas niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren in Vasse om dit besluit toe te lichten, vragen te beantwoorden en de vervolgstappen te verduidelijken.

In overleg met de commissie van beheer van Vasse en enkele parochianen is besloten om de stand van zaken via de website te delen met de parochianen van Vasse en middels informatie op papier.

Huis aan huis ontvangen alle parochianen van Vasse een speciale uitgave van het parochiebestuur waarin informatie wordt gegeven over het aangekondigde besluit en het verdere proces. Extra exemplaren liggen achterin de kerk. De informatie is ook beschikbaar via de website.

In een later stadium zal – zo gauw de omstandigheden het toelaten – alsnog de (informatie)bijeenkomst plaatsvinden om de stand van zaken te bespreken en te praten hierover met elkaar.

Hartelijke groet,

Brigitte Holtschlag namens parochiebestuur H. Pancratius

 ROCK SOLID JUNIOR EN ROCK SOLID GAAN ONLINE

In September hebben wij het werkjaar geopend voor onze jongeren van rock Solid en zijn wij gestart met een nieuwe groep Rock Solid Junior. Wij hoopten op een mooi nieuw werkjaar met een goed programma voor onze jongeren. De nieuwe groep Rock Solid Junior had kennis gemaakt, er zou een vervolg komen. Helaas in oktober moesten wij de activiteiten afblazen door de toename van de corona besmettingen. Wij gingen voor veiligheid en de jongeren kwamen niet samen. Hoe nu verder met onze jongeren?

Rock Solid TeenWork

In november zijn wij met de jongeren online gegaan, niets doen was geen optie. Wat kun je online doen met jongeren? Ons doel met de jongeren is de contacten onderhouden, in gesprek blijven en elkaar blijven zien. Zo was er voor Rock Solid Work, dat zijn de jongeren een online quiz. Vooraf hadden de jongeren een tasje met een blikje drinken, zakje chips thuis ontvangen, voor de pauze moet er wel iets lekkers zijn. Het was een mooie avond, alle 17 jongeren waren online. Enkele jongeren bleven na de quiz nog online om bij te kletsen.

 Rock Solid TeenSpirit

Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren hadden ook een online avond. Een echte bingo avond, de bingo werd thuis door diaken Huitink gedraaid, de leiding was onderweg online. Ze gingen met de camper de jongeren bezoeken en uitnodigen in de camper, coronaproof.  Het was niet de camper van all you need is love, het was all you need is Rock Solid. In de camper werden videoboodschappen opgenomen van jongeren. Dit krijgt met kerstmis zijn vervolg, ik ga niets verklappen. Het was een mooie avond. Met ook iets lekkers en drinken voor de jongeren, bingo zonder prijzen, wel een avond met een verrassend element: de camper!

Rock Solid Junior.

Dit is onze nieuwe groep, kinderen uit groep 7 en 8  uit het basis onderwijs. Wij hebben inmiddels een groep van 16 kinderen die meedoen bij rock Solid Junior. Wij hebben een mooie spannende avond voor deze jongeren in petto voor 11 december. Helaas door de corona komt ook deze groep niet samen. Wij gaan voor deze groep voor veiligheid. Rock Solid Junior gaat 11 december wel online. Met deze groep gaan wij de muziekbingo organiseren, de organisatie ligt in handen van onze eigen jongeren van Rock Solid. Jongeren nemen kinderen bij de hand! Ook deze groep krijgt iets lekkers voor tijdens de bingo. Dat wordt coronaproof thuis bezorgd. Wij hopen met deze groep in februari fysiek weer samen kan komen.

Kerstmis bij Rock Solid.

Helaas kan de groep niet fysiek samen komen, de groep is te groot, geen viering, geen avond gezellig samen zijn. Wat wel? Wij gaan 18 december met jongeren uit beide groepen en leiding online, met 40 personen gaan wij online. Elkaar een goede kerst wensen, alvast een gelukkig nieuwjaar, voor het einde van het jaar allen samen komen, contacten onderhouden. Er zal deze avond nog meer online gaan gebeuren.

2021.

Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Met beperkingen, weinig tot niet fysiek samen komen. Wij hopen dat wij snel met onze kinderen van Rock Solid Junior, en Rock Solid kunnen samen komen. Voor onze jongeren moeten wij nog het een en ander inhalen.

Rock Solid en Rock Solid junior leiding en jongeren wens u zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Katinka, Robin, Theodoria, Evelien, Mariel, Miranda, Debby

en Diaken Bert Huitink.

GEZINSVIERING KERSTMIS GAAT ONLINE.

Ieder jaar zijn er in onze kerken gezinsvieringen, dit jaar is dat helaas niet mogelijk door de corona maatregelen. Helemaal niets voor gezinnen kan niet. Wij hebben als kinderkerk ervaring opgedaan met het online vieren, online vieren is een goed alternatief als we niet fysiek kunnen samen komen. Daar gaan wij met kerstmis wederom gebruik van maken.

GEZINSVIERING.

De kers gezinsviering is online te zien op kerstavond om 17.00 uur, deze viering zal worden uitgezonden vanuit de kerk in Geesteren. De drie kinderkoren die wij nog rijk zijn, Geesteren, Albergen en Mariaparochie zullen hun medewerking hieraan verlenen. Kinderen t/m 12 jaar mogen volgens de RIVM maatregelen samen zingen. Om er een levende viering van te maken zal het kerstspel door de kinderen worden gespeelt. Wij hopen op deze manier gezinnen een mooie kerstviering aan te bieden.

U kunt deze viering kijken via de volgende link: http://pancratius.kerkentv.nl

u kiest voor Geesteren rechtstreeks of herhaling.

KERSTVERHAAL VOOR DE ALLERKLEINSTEN.

Voor de allerkleinsten gaan wij het kerstverhaal lezen bij de kerststal, daar kunt u samen met de kinderen naar kijken via de videoboodschap van de parochie. Vanaf 24 December zal dit verhaal te zien zijn via de volgende link: https://hpancratius.nl/videoboodschap  en via alle locaties http://pancratius.kerkentv.nl

ZALIG KERSTFEEST.

Het is dit jaar beperkt kerstmis vieren in onze kerken, het moet op afstand. Wij proberen in deze kersttijd onze gezinnen iets bijzonders aan te bieden nu wij niet in de kerk kunnen samen komen om te vieren. Wij wensen u vanuit de kinder en jeugdkerk en namens alle drie kinderkoren fijne kerstdagen toe.

U bent uiteraard welkom in onze kerken voor de mooie kerstallen.

Hartelijke groet namens de werkgroepen kinder en jeugdkerk.

Diaken Bert Huitink

Interactieve kerstquiz met kerstwensen van parochianen

Waarschijnlijk hebt u al vernomen dat er zaterdagavond 19 december aanstaande om 20.30 uur een online kerstquiz wordt georganiseerd voor leden en belangstellenden van onze Pancratius Parochie. Deze quiz vindt plaats in de sfeervol aangeklede kerk van Geesteren. Leden van het koor Cantare zullen kerstliederen ten gehore brengen en er zullen ook midwinterhoorns te beluisteren zijn. Via de kerktelevisie kunt u deze quiz volgen. Wilt u deelnemen aan deze quiz, dan kunt u zich al opgeven via het emailadres: kerstquizdec2020@gmail.com. U ontvangt dan informatie over de gang van zaken en op de avond zelf ontvangt u dan de linken met de vragen van de quiz. Daarnaast nodigen wij parochianen uit om een kerstwens of kerstgedachte naar bovengenoemd emailadres te sturen. Dit kan ook als u niet deelneemt aan de quiz. Een aantal wensen kunnen wij dan op die avond voorlezen. De andere wensen kunnen we dan publiceren via de infobladen, de website en de facebook pagina van onze parochie. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar in dit bijzondere jaar waarin Kerstmis anders zal zijn dan voorgaande jaren! Doe u mee? Van harte uitgenodigd!

Hartelijke groeten, De Pancratius commissie

Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder en pastoraal werker Christianne Saris

Kerstquiz gaat wel door!

Nu we te maken hebben met een strenge lockdown kunnen we niet meer naar het theater, de bioscoop, het hotel en kerstconcerten. We zijn meer aan huis gebonden. De online kerstquiz op zaterdagavond 19 december om 20.30 uur gaat wel door. Wat weet u nog  van het kerstverhaal, kersttradities, kerstmis over de grens, kerstmis in onze parochie en van muziek en zang rond Kerstmis? U kunt het testen met de quiz. U kunt deze quiz volgen via de kerktelevisie (http://pancratius.kerkentv.nl)  of via de knop kerktelevisie op de website van onze Pancratius Parochie.  De quiz vindt plaats in de kerk van Geesteren met medewerking van koorleden van Cantare.  Maar u kunt ook meedoen en kans maken op een prijs. Dan kunt u zich aanmelden via het emailadres : kerstquizdec2020@gmail.com. Dan krijgt u de nodige informatie en op de avond zelf de linken met de vragen. Wilt u andere parochianen een hart onder de riem steken met een kerstgedachte? Dan kunt u die sturen naar genoemd emailadres. Dan geven wij uw wens door tijdens de quiz. Van harte uitgenodigd!

De Pancratius Commissie

DE KINDER- EN JEUGDKERK HEEFT EEN BIBLIOTHEEKKAST

Het idee om een tafeltje te creëren om boeken uit te lenen is uitgemond in een bibliotheekkast. Gezinnen en kinderen kunnen boekjes lenen uit de bibliotheekkast. De boeken staan op thema’s gesorteerd. Thema bijbel, thema kinder en jeugdkerk, thema feestdagen zo is alles ingedeeld. Er is een inventarisatie lijst en boeken hebben een nummer. Na activiteiten kunnen kinderen boeken lenen. Er komt mogelijk nog een vaste dag en tijd dat je boeken kunt lenen. De kinder en jeugdkerk is trots op de boekenkast. Bijzonder dank aan de Nederlandse bijbelvereniging voor boeken, dank aan parochianen voor de boeken en dank aan Guus Huitink voor ontwerp en bouw van de kast. Mirjam Boomkamp zal de laatste hand aan de kast leggen, de tekst bibliotheekkast komt op de middenbalk, Mirjam alvast bedankt. Het is een kast om te groeien. Mocht u thuis boekjes hebben die u niet gebruikt dan mogen ze bij ons in de kast. Neem daarvoor contact op met Diaken Bert Huitink 0620432661 of b.huitink@hpancratius.

Diaken Bert Huitink

 Zonder

Het begint al haast te wennen
wakker worden in een lege dag.
Wij gaan nergens heen.
Een nieuwe wereld, hemel niet in zicht
of toch zonder vliegtuigstrepen.

Geen treinen, files
niet naar werk of school
we kunnen zonder – sportclub,
speeltuin, restaurant.

We kunnen, als het dan echt moet
zelfs zonder handen schudden, knuffelen.

Begrafenissen volgen
we per telefoon.

Controle was er toch al nooit
al hielden we ons liever dom.
Goede, oude woorden als vertrouwen
beginnen aan een nieuwe jeugd.

We missen ons. We missen alles
wat, voor deze slechte film begon,
zo dagelijks natuurlijk was.
Een tripje supermarkt voelt als een mis- of heldendaad.
We soppen boodschappen met soda schoon.

Vergeet onszelf, we dragen
alles samen, zelfs achter deuren weggestopt.
We leven elke dag
als dag en meer dan anders nog.

Diet Groothuis