Je geloof beleven en doorgeven…….

In deze maand start de communievoorbereiding in de meeste geloofsgemeenschappen van onze parochie. Kinderen zullen zich met hun ouders gaan voorbereiden op het feest van de Eerste Heilige Communie. Dat gebeurt door een informatieavond, ouder-kind avonden, een ontdekkingstocht door de kerk waarbij een puzzel gemaakt wordt, vaak ook een bezoek aan de bakker en lessen aan de hand van het communieproject. Het is een mooie tijd, waarbij ouders en kinderen meer kennismaken met ons christelijk geloof. Communie betekent “gemeenschap”. In de communie mogen we Jezus ontmoeten en worden we één met de hele kerkgemeenschap. Het woord   “vriendschap” zegt de kinderen waarschijnlijk meer: Je mag Jezus ontmoeten als Vriend voor het Leven en de andere mensen van de kerk als vrienden in het geloof. In de voorbereiding spelen vier elementen een belangrijke rol: bijbel verhalen, de betekenis van de communie , samen bidden en het samen delen. In de bijbel verhalen leren de kinderen Jezus kennen en ontdekken ze dat het bij hem gaat om een wereld waarin vriendschap, zorg en aandacht voor elkaar de hoofdrol spelen. In de uitleg van communie komt naar voren  dat Jezus ons nabij wil zijn en kracht wil geven. In het gebed leren ze stil te staan bij wat hen bezighoudt. En tenslotte mogen de kinderen ervaren dat we ook uitgenodigd worden om te delen met hen die het minder hebben, zodat die wereld van God dichterbij komt. In een korte tijd komen zo de hoofdzaken van ons geloof aan de orde. Maar alleen als er thuis ook aandacht voor is, zal de voorbereiding op de eerste communie beklijven. Geloofsopvoeding/ levensbeschouwelijke opvoeding begint thuis en gaat thuis verder. Daar worden de bouwstenen aangereikt voor een gelovig leven. Hierbij gaat het niet alleen om naar de kerk gaan. Maar om tijd en ruimte te maken voor onszelf, elkaar, God, (bijbel)verhalen en de wonderen in ons leven. Dat dit niet voor de communicanten en hun ouders, maar ook voor ons allemaal een uitdaging mag zijn.

Hartelijke groeten,

Pastor Christianne Saris

Zondag 20 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Jan en Truus Ensink-Borggreve, Truus Kuipers-van der Ham (nms. de KBO), Harry Booijink, Henk Tijink en o.o., Gerard Kempers, Suze Scholte op Reimer-Hesselink, Siny Dijkers-Koopman, Jan van der Ham.

Woensdag 23 januari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 26 januari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Aleida Engbers-Eidhof.

Int.: Hein Meijer, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Ben en Marie Hansté-Alberink, Frans Oude Nijhuis en Florian, Harry Booijink, overl.fam.leden Wenneger, Suze Scholte op Reimer-Hesselink.

Woensdag 30 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 3 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.
Jaar.:
o.o. ten Berge-a/d Stegge, Annie Nijhuis-Boerrigter.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Hein Meijer, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Ben en Marie Hansté-Alberink, Manny Sanderink-Weernink, Harrie Groothuis, Siny Dijkers-Koopman, Harry Booijink, Jan van der Ham.
KOREN

Za. 26 jan. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 3 febr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 26 jan. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 3 febr. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 26 jan. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 3 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 26 jan. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 3 febr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr. : 06-51377652

Za. 26 jan. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 3 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers/Gerard Rikhof.

COLLECTES

Plaatsengeld 29 dec.  €          51,00   Eigen kerk 23 dec.      €      26,15

Plaatsengeld 31 dec.  €          32,30   Eigen kerk 31 dec.       €      25,15

Lourdesfonds                                                                               €    302,60

Plaatsengeld 6 jan.     €          52,00   Eigen kerk 6 jan.        €      49,90

Plaatsengeld 12 jan.   €          52,00   Eigen kerk 12 jan.      €      29,00

Afscheidsviering Suze Scholte op Reimer-Hesselink           €    329,48

Verjaardagsactie december 2018                                             €    420,55

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 19 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis tel. nr. 682039.

 GEBOREN

Wij feliciteren Adriaan, Simone en Sil Huisken van de Manderseweg 84 met de geboorte van hun dochter en zusje Lis Paula Mariët. Lis is geboren op zondag 30 december 2018.

 OVERLEDEN

Woensdag 2 januari is op 84-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Suze Scholte op Reimer-Hesselink van de Voortsweg 23 te Vasse. Voor Suze heeft vrijdagavond 4 januari de afscheidsviering plaatsgevonden en zaterdag 5 januari is ze bij haar man te ruste gelegd op het parochieel kerkhof van Reutum.

KBO

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 februari a.s. Het “Duo Remember” uit Oldenzaal zorgen voor een gezellige, muzikale middag.…. Met oude liedjes van vroeger.

Dit mag U niet missen.

Locatie: Café Bolscher       /       Aanvang is om 14.00 uur.

Parochiebestand per 31-12-2018

Parochianen

2017             2018     

0 t/m 6 jaar                                                      120                118

7 t/m 64 jaar                                                    1235             1220

65 jaar en ouder                                               272               269

Totaal aantal parochianen                              1627             1607

=============

                                                                            2017             2018

Aantal gezinnen/alleenstaanden                    644                 633

Gedoopt                                                                  14                   12

Gehuwd                                                                    1                    0

Overleden                                                                11                  18

1e H. Communie                                                     17                 16

  1. Vormsel 7                   9

 Actie Kerkbalans 2019

Geef voor/om uw kerk!

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken van Nederland, zo ook binnen onze H. Pancratiusparochie en onze negen geloofsgemeenschappen. Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de klokken van al onze negen kerken geluid worden. In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven garanderen en onze kerken open te houden. Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt behoorlijke kosten met zich mee. Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage? Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Samen op weg naar de Passie 2019 in Albergen

Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000” willen u vast informeren over het volgende evenement van onze parochie:  “ de Passie” op Goede Vrijdag 19 april aanstaande.  Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!   Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Pastor Christianne Saris

 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar Lourdes. Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat. De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hebben jongeren nodig die met os mee willen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag  8 februari a.s. De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor  Clavis. Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep Laura Thöni

 TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK

SEPTEMBER 2019

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken. Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering. Hebt u belangstelling voor deze reis of wilt u al meer informatie neem dan contact op met:

– diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of

Arie Vreeswijk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

Gespreksgroep Grond van Leven

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u! We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf vorm aan geven. In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen. De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie bijeenkomsten. In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die iedereen het beste past. Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep overdag, dan is dat ook mogelijk. U bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven. Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij vragen als: Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven? We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de deelnemers gepland. Het programma ziet er dan als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven met elkaar? (soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een vierde avond erbij te plannen)

Aantal deelnemers:

Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7 mensen per keer meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal te kunnen doen. In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden. Ook u bent van harte welkom!

Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl