De volgende Communicanten van Vasse doen op 26 juni 2021 hun eerste H. Communie:

Liza van der Aa          Dries Bossink
Bink Braakhuis           Duuk Braakhuis
Emma Droste             Tom Droste
Leon Elferink             Thijmen Frons
Rijk ter Haar               Fenne Haarhuis
June Hansté                Luuk de Keijser
Merle Koopman         Stijn Koopman
Suus Lenferink           Sam Masselink
Ludo Oude Alink        Phillip Oude Nijhuis
Mirthe Pouwel            Sophie Pouwel
Lot Scholten Linde     Len Spalink

Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd met jullie eerste H. Communie

VAN HUIS EN HAARD VERDREVEN
Beste parochianen,
Zondag 20 juni is het wereldvluchtelingendag.
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en
onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 79,5 miljoen mannen, vrouwen en
kinderen. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976
wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Vluchtelingen zijn
mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Ontheemden zijn op de vlucht in
eigen land.
Stichting Vluchteling biedt bij acute nood levensreddende noodhulp als
medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij
langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hen rekenen, bijvoorbeeld
voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische
ervaringen. Stichting Vluchteling steunde in 2020 ruim 920.000
vluchtelingen verdeeld over 48 hulpprojecten in 24 landen in Afrika,
Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika en Europa. In de komende jaren wil
Stichting Vluchteling zich onder andere richten op behandeling van
chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale
noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden om zo bij
te dragen aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de
vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling
organiseert gedurende het jaar door diverse events waaronder de
welbekende sponsorloop: ‘De nacht van de vluchteling’. Deze wordt dit jaar
voor de twaalfde keer georganiseerd. Dit keer in het weekend van zaterdag
11 op zondag 12 september 2021. In zes steden, te weten: Den Haag,
Haarlem, Arnhem, Tilburg, Utrecht en Rotterdam worden onvergetelijke
nachtelijke routes van 40 kilometer georganiseerd en loopt men om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter
wereld. Wil je meer weten over: ‘Stichting Vluchteling’ of wil je je
aanmelden voor ‘de nacht van de vluchteling’, of een donatie geven, ga dan
naar www.vluchteling.nl
Bidden kan ook: hiervoor kun je bijvoorbeeld het onderstaande gebed :
Getrouwe God,
Ik bid U voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld
en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn.
Dat uw Geest hen mag troosten en helpen
en dat zij door de hulp van velen
een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden. Amen. Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Bertus Bos, Bennie Bos.
Woensdag 23 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Harry Booijink.
Zaterdag 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur Vieringen Eerste
Communicanten m.m.v. het kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink.
Zaterdag 26 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het
Herenkoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: San Lohuis-Rolefes, Gerard Weersink, Anneke Lansink-Nieuwe
Weme, Herman Bouhuis, Gerard Wenneger, Mieke Hamse.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, o.o. Booijink-
Hesselink, Harry Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude
Luttikhuis, Bennie Bos.
Woensdag 30 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 4 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Pastor Hein Booijink, Maria Weersink, overl.fam.leden Weersink-
Braakhuis, Santje en Toon Pegge-Kempers,
Herman Droste
KOREN
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Kinderkoor Geesteren.
Za. 26 juni 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Za. 26 juni 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Wilma Kempers.

-4-

ACOLIET
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 26 juni 19.00 uur: geen.
Zo. 4 juli 09.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Ine Bos.
Za. 26 juni 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Johan Steggink.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 6 juni € 41,00
Plaatsengeld/collecte 13 juni € 55,42
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 22 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor deze wijk is
Joke Beld, tel. nr. 680689.
DOPEN
Zondag 28 juni zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Jens Henk Guus Peters, zoon en broertje Danny, Suzan en Fien
Peters-Wesselink van De Veldekster 8 te Manderveen.
Zondag 4 juli zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Florien Saskia Agnes, dochter en zusje van Martijn, Karin en Julan
Nijhuis van De Dijnsel 25 te Albergen.

OVERLEDEN
Donderdag 10 juni is op 83-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan
Egbertus Johannes Gerardus Bos van de Booijinkstraat 24 te Vasse.
Woensdag 16 juni is Bennie na een plechtigheid op het crematorium te
Borne gecremeerd.
BEDANKT!!!
Na vier maanden in de Pancratiusparochie gewerkt te hebben neem ik
dankbaar afscheid. Ik ga weer aan het werk in de samenwerkende parochies
De Goede Herder, Heilige Geest en Heilige Jacobus en Johannes. Het
waren vier goede maanden waarin ik na bijna anderhalf jaar ziekteverlof
weer pastorale taken op heb kunnen pakken. Het was fijn om weer voor te
gaan in vieringen, deel te nemen aan de vergaderingen van het pastoraal
team en aan andere bijeenkomsten, pastorale gesprekken te hebben, een
ziekenzegen te geven en voor te gaan in een uitvaartviering. Ik maakte
kennis met de uitdagingen van pastoraat in coronatijd: online vergaderingen
(waarbij het handje dat je kunt opsteken heel handig is), vieringen zonder
kerkgangers die gestreamd worden, het pincet om communie mee uit te
delen, het askruisje uitstrooien op het hoofd, coronacoaches die alles in
veilige banen leiden. Dankbaar ben ik voor de ontmoetingen met
parochianen, voor hartelijke ontvangst door vrijwilligers en hun bereidheid
om mij wegwijs te maken, voor de goede gesprekken over wat er leeft.
Tijdens deze maanden heb een kijkje in de keuken kunnen nemen van de
Pancratiusparochie: het indrukwekkende sluiten van de kerk in Albergen
met de middag om afscheid te nemen van het kerkgebouw, de uitdaging om
na een jaar het dopen, de eerste heilige communie en het vormsel weer op te
pakken, vastenkalender en de paaspakkettenactie. Ik heb een parochie
gezien, die deel uitmaakt van de samenleving en die daarin verbinding
zoekt en samenwerking, die initiatieven ontplooit op diaconaal gebied en
die investeert in kinderen en jongeren met aantrekkelijke en laagdrempelige
activiteiten met een aansprekende inhoud. Er worden wegen gezocht om
samen te werken, wegen naar de toekomst ook wanneer kerken gesloten
worden, wegen om ondanks verschil van opvattingen in gesprek te gaan en
te blijven. Dat is bemoedigend en positief en biedt perspectief om met
elkaar verbonden te blijven in het geloof in Jezus Christus die is opgestaan
uit de dood en die ons samen met zijn Vader zijn Geest heeft gezonden als
een helper op onze levensweg .In het bijzonder gaat mijn dank uit naar het parochiebestuur en het pastoraal
team die mij de ruimte hebben gegeven om als pastor actief te zijn en zo
mijn zelfvertrouwen weer op te bouwen. Met name pastor Jacqueline
Meupelenberg en pastoor Casper Pikkemaat wil ik danken voor hun
begeleiding en steun.
God zegene jullie!

Pastoraal werker Annet Zoet.

MEDITATIEVE WOENSDAGAVOND WANDELING VANUIT DE
STIFTSKERK TE WEERSELO
Op woensdagavond 7 juli vindt weer een meditatieve wandeling plaats in
Noordoost-Twente. Nu vanuit de Stiftskerk Weerselo met als thema: ‘Los
van Corona’. Woensdagavond om 18.30 uur verzamelen de wandelaars zich
voor de Stiftskerk te Weerselo Na ontvangst bij deze prachtige kerk
wandelen we rondom Weerselo door open velden, door bossen met bomen
en struiken in vol ornaat. Velen zullen dan reeds zijn ingeënt maar
desondanks wandelen we op de voorgeschreven onderlinge afstand van
elkaar. Deze eerste wandeling na corona is kort – plm. 5 km. Onderweg is
volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld wat
corona met ons heeft gedaan, zowel thuis als met familie en kennissen. Er
zijn stilte momenten en misschien zang. Na deze wat kortere wandeling
schenken we koffie of thee in/bij het schooltje op het Stift. Deelname is
gratis – na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook
wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil
dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij
Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail
svp. ook even uw woonplaats vermelden.
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UITGESTELDE INFORMATIEAVOND VOORGENOMEN
KERKSLUITING VASSE
In september 2020 bracht het parochiebestuur van de H. Pancratiusparochie
het bericht naar buiten dat voor 2025, naast de kerk in Albergen, nog eens
vijf kerken aan de eredienst zullen worden onttrokken. In bijna alle
betrokken geloofsgemeenschappen heeft het parochiebestuur een
zogenaamde informatieavond gehouden. Op deze avonden werd het besluit
toegelicht en was er gelegenheid voor de parochianen om vragen te stellen
en hun emoties te uiten.

Bijna alle, want in de geloofsgemeenschap in Vasse heeft een dergelijke
informatieavond, aanvankelijk gepland op 19 oktober 2020, niet
plaatsgevonden. Op 17 oktober 2020 heeft het parochiebestuur – met
akkoord van de Commissie van Beheer Vasse – het volgende
gecommuniceerd: “In de laatste 48 uur hebben het parochiebestuur en de
Commissie van Beheer veelvuldig overleg gevoerd over het wel of niet
door laten gaan van deze bijeenkomst, in de wetenschap dat meerdere
sessies á dertig personen zouden moeten worden georganiseerd. De
Commissie van Beheer is van mening dat, gezien de huidige corona
maatregelen, de informatieavond geen doorgang kan vinden en vindt het
van belangrijk dat alle betrokkenen elkaars vragen en opmerkingen kunnen
delen. Het parochiebestuur vindt – met in acht neming van de corona
maatregelen – het van belang om deze wél door te laten gaan om de nodige
vragen en emoties, die nu leven onder de parochianen in Vasse, te
beantwoorden. Bovendien is een informatieavond ook onderdeel van de
procedure van het Aartsbisdom Utrecht.”
Het parochiebestuur heeft vervolgens in overleg met de commissie van
beheer besloten om voor de geloofsgemeenschap Vasse de informatie
schriftelijk en digitaal te verspreiden. Wel is afgesproken dat er, zodra de
corona maatregelen dat weer toestaan, alsnog een informatieavond voor de
parochianen gehouden zal worden.
Op dinsdag 29 juni zal deze uitgestelde informatieavond plaatsvinden. Door
de corona maatregelen van dit moment kan een beperkt aantal van
achtenzestig personen in de kerk worden toegelaten. Vandaar dat het
parochiebestuur kiest om op dinsdagavond 29 juni twee sessies te houden:
van 19.00 – 20.15uur en van 20.45 – 22.00uur. Aanwezig zullen zijn de
leden van het parochiebestuur en een afvaardiging van het pastoraal team.
In het eerste gedeelte van elke sessie zal informatie gegeven worden over
de achtergronden van de onttrekking aan de eredienst, vervolgens is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Mocht u deel willen nemen aan deze voorlichtingsavond dan kunt u zich
opgeven.
Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het
beperkte aantal plaatsen.
Aanmelden kan via: secretaris.vasse@hpancratius.nl
of via 0541-680163 dagelijks tussen 18.00-20.00 uur
VERSOEPELING: AANTAL KERKGANGERS IN
VIERINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben verruimingen in de coronamaatregelen
aangekondigd, nadat dit eerder al door de overheid was gedaan. Deze
versoepelingen gaan in op zaterdag 5 juni a.s. en betreffen met name de
maximale bezettingen in onze kerken. Met ingang van de bovengenoemde
datum, is maximaal 15% van de normale bezetting toegestaan, mits de
gelovigen op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten en dit kerkgebouw
meer dan 300 zitplaatsen bevat. Voor kerkgebouwen onder de 300
zitplaatsen is de maximale bezetting opgeschroefd naar 50 personen, mits
ook zij op anderhalve meter plaats kunnen nemen van elkaar. Dit betekent
voor de kerkgebouwen in onze parochie het volgende:
Locatie Aantal zitplaatsen
Fleringen 53
Geesteren 85
Langeveen 53
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 78
Vasse 68
Vriezenveen 38

Deze aantallen gelden voor alle weekendvieringen, doordeweekse
vieringen, doopvieringen en andere liturgische vieringen in het
kerkgebouw. Voor uitvaartvieringen is al langer een uitzondering van 100
personen, mits zij op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
De vraag is gesteld of met de toename aan versoepelingen ook Woord- en
Communievieringen door parochiële vrijwilligers is toegestaan; dit is helaas
nog niet mogelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben van meet af aan
gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn en dat daardoor de
maatregelen vrij nauwkeurig geformuleerd zijn, ook met betrekking tot het
uitreiken van de communie. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de
coronamaatregelen in vieringen ligt bij het pastoraal team, in het bijzonder
ook bij de pastoor. Het Aartsbisdom Utrecht heeft dan ook aangegeven om
de H. Communie vooralsnog alleen uit te reiken in vieringen, die door deze
leden van het pastoraal team worden voorgegaan.
Nog steeds gelden de basisregels van het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’, zoals vooraf reserveren, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Daarbij hoort ook nog steeds het aantal koorzangers, die
gesteld is op 4 personen (de verwachting is dat eind juni ook op dit terrein
meer versoepeld kan worden); een uitzondering vormen nu de kinderkoren
t/m 12-jarige leeftijd, daar zouden er meer kunnen zingen. Samenzang is
vooralsnog niet toegestaan.
Voor nu zijn dit de versoepelingen en aandachtspunten; wanneer daar
veranderingen in komen, zullen wij u hierover berichten.
Pastoraal team H. Pancratius parochie
ONLINE AANMELDEN VOOR VIERINGEN VERVALT
Met ingang van het weekend 19/20 juni a.s. komt het online reserveren voor
weekendvieringen te vervallen. Registratie van naam en telefoonnummer
bij de ingang van de kerk volstaat. Vriendelijk verzoek om in verband
hiermee tijdig aanwezig te zijn.
SAMEN WANDELEN IN DE OMGEVING VAN VASSE
We wonen in een prachtige omgeving met een schitterende natuur, waarin
we mooie wandelingen kunnen maken. Samen wandelen is gezellig en
brengt verbondenheid. De Pancratius commissie organiseert op 14 juli een
wandeling voor alle belangstellenden in en buiten de parochie in de
omgeving van Vasse. De lengte is 5 kilometer. We starten om 9.30 uur bij
de kerk. Er is onderweg volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Onderweg worden er enkele teksten gelezen ter inspiratie, onder anderen bij
het Maria kapelletje aan de Hooidijk. Na afloop is er gelegenheid om
koffie/thee te drinken op het terras van het parochiecentrum in Vasse.
Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
U bent van harte uitgenodigd!
Hartelijke groeten,
De Pancratius commissie :
Anne Bossink, Marian Groothuis, Ans Schothuis, Leo Stamsnieder, Johan
Steggink en pastoraal werker Christianne Saris
KERKBALANS 2021
Dit jaar is de Kerkbalans -actie voor het eerst niet begin februari maar in
april gehouden. Dit omdat het voor de meeste vrijwilligers een fijnere
maand is om de brieven rond te brengen.
De opbrengst van de KB-actie is bedoeld om alle kosten, die samenhangen
met het verzorgen van de erediensten in ons kerkgebouw, te bekostigen.
Dan moet je denken aan kosten voor de koren, de bloemen, de kaarsen en
administratiekosten. Evenals de kosten voor het onderhoud van het

kerkgebouw, de begraafplaats en het kerkplein enz. En daar hoort dus ook
een bijdrage in de lonen van de pastoor en de pastores bij. Al met al een
flinke kostenpost.
Nadeel dit jaar waren alle maatregelen die golden rondom corona, waardoor
het juist moeilijker was om de enveloppen weer op te halen. In de meeste
gevallen moesten de mensen de envelop zelf weer terug brengen. Daar
kwam nog bij dat de aankondiging van de sluiting van ons kerkgebouw
binnen nu en vijf jaar bij veel mensen de vraag opwierp of ze nog wel
wilden bijdragen.
Maar, de kerk is nog niet dicht in Vasse. Er worden gewoon erediensten en
woord- en gebed-diensten gehouden, voor zover dat is toegestaan i.v.m. de
nog geldende coronamaatregelen. Helaas reageren veel mensen alsof de
kerk al dicht is en willen niet meer bijdragen. Dat is jammer, omdat alles
staat of valt met de benodigde financiën. En alle gelden van de actie KB
zijn voor de eigen geloofsgemeenschap bestemd.
Maar een logisch gevolg van dit alles is, dat de opbrengst van KB-actie in
2021 een stuk lager is dan de voorgaande jaren. Globaal is op dit moment
rond de zes- en twintig duizend euro bijgedragen door de Locatie Vasse in
zijn geheel. Maar vergeleken met voorgaande jaren is er maar driekwart
binnengekomen. Met dit jaar veel meer mensen die de envelop niet
ingeleverd hebben, maar ook geen bijdrage hebben overgemaakt. Hopelijk
komt er na dit bericht van die mensen alsnog een bijdrage binnen. Omdat
we het met zijn allen zullen moeten doen!
LOURDESVIERING H. PANCRATIUS PAROCHIE 25-06-2021
Op vrijdag 25 juni a.s. organiseert de H. Pancratius parochie een Maria-
viering in de pastorietuin van Langeveen. Deze viering zal helemaal in het
teken staan van Lourdes.
De contactpersonen van het Lourdeswerk in de Pancratius parochie hebben
dit initiatief genomen, omdat bedevaarten naar Lourdes ten gevolge van de
coronacrisis al twee jaar niet meer mogelijk zijn. Van verschillende kanten
bereiken de contactpersonen vragen om – zij het in het klein – toch
aandacht te blijven geven aan Lourdes.
De pastorietuin van Langeveen leent zich bij uitstek voor een viering, met
elementen die gebruikelijk zijn in een normale bedevaart naar Lourdes.
Bovendien kunnen hier de geldende voorschriften met betrekking tot corona
in acht worden genomen. De viering is vrij toegankelijk; iedereen is van
harte welkom, bijzonder ook al diegenen die al vaker naar Lourdes zijn
geweest en het Lourdesgevoel toch weer even willen proeven. Maar ook
voor allen die wel gedachten hebben om eens een keer mee te gaan met een

bedevaart naar Lourdes zou dit een mooie opsteker kunnen zijn en vooral
ook voor de pelgrims die zich vorig jaar al hadden ingeschreven voor een
bedevaart naar het heiligdom in Zuid-Franrijk. De viering begint om 19.00
uur en wordt geleid door diaken Bert Huitink. Het themakoor Courage uit
Langeveen zal de viering met prachtige Marialiederen opluisteren. Na
afloop van de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen. Voor een
goede organisatie is opgave voor deze Lourdesviering gewenst. Opgave is
mogelijk via de website van de H. Pancratiusparochie- Meevieren:

Of via het centraal secretariaat: e-mail: info@hpancratius.nl
tel. 06-33564002
Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09:00 uur – 12:00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur
donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Opgave is mogelijk tot vrijdag 25 juni, 12.00 uur.
VOORAANKONDIGING INZAMELINGSACTIE
(OUD)GEREEDSCHAP
Beste parochianen,
Begin oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd
voor hergebruik in ontwikkelingslanden.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar
ook tuin- en landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoei-
schaar, enz.)
-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laser-
printers, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Wat niet ingeleverd kan worden:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
In september volgt verdere informatie, via de informatiebladen en de
website van de parochie, over deze inzamelingsactie, over de exacte datum
en de inleverpunten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline
Meupelenberg, pastoraal werker. j.meupelenberg@hpancratius.nl
of tel. 06-20486904.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN DE H. PANCRATIUS
PAROCHIE
Dit najaar bieden de geloofsgemeenschappen van Albergen, Mariaparochie,
Fleringen, Tubbergen, Reutum, Geesteren, Langeveen en Vriezenveen aan
ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool de
mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan de Eerste Heilige
Communie. Ook kinderen, die niet op de plaatselijke
basisscholen zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden
van harte uitgenodigd voor deelname. De voorbereiding op de Eerste H.
Communie en de viering zullen dit najaar plaatvinden. Kinderen uit de
geloofsgemeenschap Vasse kunnen aansluiten bij andere locaties of
wachten tot 2022. Opgeven kan tot en met 2 juli 2021. Via email:
info@hpancratius.nl of 06-33564002. Duidelijk vermelden de naam van het
kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer.
HEILIG VORMSEL IN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Dit najaar bieden de geloofsgemeenschappen van Albergen, Mariaparochie,
Fleringen, Tubbergen, Reutum, Vasse, Geesteren, Langeveen en
Vriezenveen aan ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep 8 van de
basisschool en de kinderen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs
de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het H. Vormsel. Ook
kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en tot de
desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden van harte uitgenodigd voor
deelname. De voorbereiding op het H. Vormsel en de viering zullen dit
najaar plaatvinden.
Opgeven kan tot en met 2 juli 2021. Via email: info@hpancratius.nl of 06-
33564002. Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres,
emailadres en telefoonnummer.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES : dinsdag t/m 10.30 uur in het parochiecentrum of via e-mail

info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen)
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail
bij Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)